5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Політика неп

Додано: 21 січня
Предмет: Всесвітня історія, 10 клас
Тест виконано: 5 разів
14 запитань
Запитання 1

Нова економічна політика (НЕП) була започаткована в.....

варіанти відповідей

1920

1921

1922

Запитання 2

Непмани це-

варіанти відповідей

Нові політики

Інтелігенція часів НЕПу

Нова буржуазія

Запитання 3

Банківські білети- червінці з'явились у

варіанти відповідей

1921

1922

1923

Запитання 4

Який з цих плакатів не характеризує добу НЕПу

варіанти відповідей
Запитання 5

Які терміни потрібно вживати, характеризуючи НЕП? (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

Реквізиція

Карткова система

Продподаток

Концесія

Госпрозрахунок

Націоналізація промисловості

Натуральний обмін

Запитання 6

Політика "воєнного комунізму" проводилася у

варіанти відповідей

1918-1922 рр.

1919-1921 рр.

1918-1921 рр.

1920-1921 рр.

Запитання 7

М. Фрунзе, В. Чапаєв, С. Будьонний — це __


варіанти відповідей

українські полководці;

білогвардійські генерали;

анархісти;

полководці Червоної Армії

Запитання 8

Яка подія передувала установленню східних кордонів між Польщею та УCРР?

варіанти відповідей

Радомирський бунт;

Антикомінтернівський пакт;

Мюнхенська змова;


Ризький мирний договір.

Запитання 9

Події 1918-1920 рр. у Росії отримали назву:


варіанти відповідей

Війна за незалежність.

Націоналізація.

Більшовизація.

Громадянська війна.

Запитання 10

Форсоване будівництво важкої промисловості у СРСР:


варіанти відповідей

Індустріалізація.

Модернізація.

Мілітаризація.

Колективізація.


Запитання 11

Характерними рисами політики "воєнного комунізму" було:

(чотири правильні відповіді)

варіанти відповідей

введення безгрошових розрахунків

відновлення торгівлі

скасування торгівлі

запровадження прямого продуктообміну

введення карткової системи

ліквідація карткової системи

Запитання 12

Політика залякування й примусу, розправа з політичними противниками - це ...

варіанти відповідей

геноцид

депортація

Терор

мобілізація

Запитання 13

СРСР було проголошено ...

варіанти відповідей

20 грудня 1922 року

16 березня 1923 року

30 грудня 1922 року

15 серпня 1921 року

Запитання 14

Державна політика компартійно-радянського керівництва кінця 1920-1930-х рр. з масового насильницького запровадження колгоспів - єдиної дозволеної форми господарювання для селян -це ...

варіанти відповідей

індустріалізація

колективізація

монополізація

мобілізація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест