21 травня о 18:00Вебінар: Психологічний супровід педагогів, дітей та батьків в умовах віддаленого спілкування та навчання

Тоталітарні режими: Сталінська модернізація СРСР (1928-1939 рр.)

Додано: 31 березня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
24 запитання
Запитання 1

Встановіть відповідність між характеристиками та прізвищами політичних діячів

варіанти відповідей

1А2В3Б4Д

1Г2В3Б4Д

1Г2В3Б4А

1Г2А3Б4Д

Запитання 2

Оберіть відмінність політики непу від «воєнного комунізму»:варіанти відповідей

здача десятої частини від урожаю зерна

введення продовольчої розкладки

заміна продовольчої розкладки продподатком

заміна продподатку продовольчою розкладкою

Запитання 3

Коли XII з’їзд РКП(б) затвердив політику коренізації?варіанти відповідей

квітень 1921 р

травень 1922 р

квітень 1923 р.

травень 1924 р.

Запитання 4

Коли було створено окрему Українську автокефальну

православну церкву (УАПЦ)?варіанти відповідей

у квітні 1921 р.

у травні 1921 р.

у червні 1921 р.

у жовтні 1921 р.

Запитання 5

Кому належить висловлювання, яке пояснює причини початку індустріалізації в СРСР: «Затримати темп — це значить відстати. А тих, хто відстає, б’ють. Однак ми не хочемо бути битими…»варіанти відповідей

Володимиру Леніну

Йосипу Сталіну

Лазар Каганович

Льву Троцькому

Запитання 6

Оберіть основні джерела індустріалізації:варіанти відповідей

Доходи державного сектору економіки

«Ножиці цін» між промисловою продукцією і сільгосппродукцією

Розширення конвертації червінців

Зменшення норм виробітку при збереженні існуючих зарплат

Праця в’язнів

Зменшення прямих і непрямих податків

Підвищення цін на винно-горілчані напої («п’яні гроші»)

Запитання 7

Процес створення галузей важкої промисловості: металургійної, машинобудівної тощо має назву

варіанти відповідей

Колективізація

Індустріалізація

Українізація

Запитання 8

Суть політики українізації полягала:

варіанти відповідей

Насадження російської мови в Україні

Впровадження української мови державних установах, школах, на виробництві, у пресі тощо

Русифікація національних меншин

Запитання 9

Щоб надалі селянство не могло чинити опір, більшовики на чолі з Й. Сталіним вирішили примусово зганяти їх...

варіанти відповідей

до концтаборів

в міста

в колгоспи

Запитання 10

Коли відбувся Голодомор в Україні?


 

варіанти відповідей

1921-1923 рр.

1932-1933 рр.

1946-1947 рр.

Запитання 11

Який із зображених радянських плакатів відображає суть документа, уривок із якого процитовано:«Це гасло [«техніка вирішує все»] допомогло нам створити найширшу технічну базу в усіх галузях діяльності... Це дуже добре. Але цього далеко і далеко недостатньо. Техніка без людей, які оволоділи технікою, мертва. Техніка на чолі з людьми, котрі оволоділи технікою, може й повинна творити чудеса. Ось чому тепер наголос має бути зроблений на працівниках, які оволоділи технікою...»?

варіанти відповідей
Запитання 12

Визначте джерела індустріалізації, що здійснювалася в Україні в 1929—1938 рр.(3 правильні)

варіанти відповідей

 доходи державного сектору економіки

 створення системи трестів і концесій

відмова від політики «ножиці цін»

денаціоналізація промисловості

 внутрішні примусові державні позики

репарації з Німеччини та її союзників

збільшення вивезення за кордон нафти, лісу, хліба

Запитання 13

Яке положення можна віднести до наслідків індустріалізації 1930-х рр.?

варіанти відповідей

інтенсивний розвиток легкої промисловості

 розвиток наукомістких технологій

 високі темпи розвитку важкої промисловості

комплексний розвиток народного господарства

Запитання 14

Стахановський рух був започаткований у роки:

варіанти відповідей

 індустріалізації

 радянізації західних областей України

нової економічної політики

 воєнного комунізму

Запитання 15

Курс на суцільну колективізацію сільського господарства проголошено


варіанти відповідей

1932 р.

 1925 р.

1929 р.

1930 р.

Запитання 16

Оберіть причини запровадження радянською владою суцільної колективізації (3 правильні):

варіанти відповідей

потреба держави в додаткових коштах для продовження індустріалізації

намагання взяти під повний контроль держави ситуацію в аграрній сфері

 прагнення покращити життєвий рівень населення

дотримання ідеології комунізму, що визнавала усуспільнення засобів виробництва

 необхідність подолання наслідків голодомору 1933 р.

настійливі клопотання українських селян про створення колгоспів

Запитання 17

Якою була мета здійснення суцільної колективізації?

варіанти відповідей

 зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва та піднесення добробуту селян

допомога держави процесу колгоспного будівництва та вдосконалення агротехніки й агрокультури

 встановлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів для модернізації всього господарства

 подолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсивного сільськогосподарського виробництва інтенсивним

Запитання 18

Що дало можливість більшовицькому керівництву реалізувати плани форсованої колективізації українського села?

варіанти відповідей

українські селяни щиро вірили в ідеали комунізму та підтримували політику КП(б)У

масштабні репресії та Голодомор

колгоспи швидко довели селянам свою ефективність

широка агітаційна кампанія та економічна зацікавленість селян

Запитання 19

7 серпня 1932 р. Й. Сталін власноруч написав постанову про охорону соціалістичної власності, яка за крадіжку колгоспної чи кооперативної власності передбачала розстріл із конфіскацією майна або позбавлення волі строком не менше 10 років із конфіскацією майна. Як сучасники називали цю постанову?

варіанти відповідей

воєнний комунізм

 ліквідація куркульства як класу

нова економічна політика

 «Закон про п’ять колосків»

Запитання 20

Агітаційний плакат 1930-х рр. є джерелом для визначення:


варіанти відповідей

 масштабів індустріалізації

 джерел індустріалізації

переваг прискореної індустріалізації

причин індустріалізації

Запитання 21

Пропагандистською складовою якої політики партійно-радянського керівництва УСРР був зображений плакат?

варіанти відповідей

колективізації

українізації

 індустріалізації

культурної революції

Запитання 22

Із якою метою партійно-радянське керівництво СРСР і УСРР на початку 1930-х рр. розповсюджувало зображені плакати?

варіанти відповідей

засвідчити єдність Комуністичної партії й народу в здійсненні індустріалізації

мобілізувати робітничий клас на трудові рекорди та подвиги

переконати радянське суспільство в перевагах соціалізму над капіталізмом

продемонструвати світові високі темпи розвитку промисловості

Запитання 23

Постанова РНК УСРР про занесення на «чорну дошку» колгоспів за «злісне саботування хлібозаготівель» призвела до

варіанти відповідей

конфіскації всього продовольства й посівного фонду, припинення постачання товарів.

ліквідації «куркулів» і «підкуркульників», виселення решти селян до Сибіру.

надання екстреної продовольчої допомоги членам колгоспу за рахунок селян-одноосібників.

вилучення господарського реманенту та примусове відправлення колгоспників на промислові новобудови. 

Запитання 24

У якому уривку з історичного джерела відображено одну з причин упровадження в Україні на початку 1920-х рр. політики «коренізації»?

варіанти відповідей

«Наше завдання: добити контрреволюційні елементи, викрити націона- лістичні ухили, розгорнути роботу з виховання партійних мас, а також широких мас у дусі пролетарського інтернаціоналізму…»

«Від російської літератури нам треба тікати якомога швидше, тому що вона тяжить над нами в віках… Вигодовувати на ній наше молоде мистецтво – це значить затримати його розвиток…»

«Зростання української культури та української інтелігенції йде швидкими темпами і якщо ми не візьмемо в руки цього руху, він може піти мимо нас. …віддавати цей рух у руки чужих нам елементів не можна ні в якому разі…»

«Замість того, щоб... розвивати зв’язок з культурою братнього російського народу ...частина інтелігенції скочується на позиції занепадницької буржуазної культури. Ці митці відриваються від народу, захоплюючись техніцизмом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест