Транспорт. Торгівля.

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 701 раз
24 запитання
Запитання 1

У розвинутих країнах третинний сектор господарства зростає високими темпами.  Яку частину економіки він становить за кількістю працюючих?

варіанти відповідей

55%

60%

70%

Запитання 2

Назвітиь нові види засобів зв'язку, які виникли завдяки науково-технічному прогресу.

варіанти відповідей

Телеграф, пошта.

Стаціонарні телефони

Електронна пошта, стільниковий зв'язок

Запитання 3

Скільки проходить через Україну європейських автошляхів, серед яких 5 основних: 2 широтного та 3 меридіонального напрямків.

варіанти відповідей

19

17

20

Запитання 4

Основним транспортом в Україні є: 


варіанти відповідей

Автомобільний

Залізничний

Річковий

Запитання 5

Визначте який вид транспорту характеризується високою мобільністю перевезеннями на незначні відстані швидким зростанням рухомого складу:

варіанти відповідей

автомобільний

морський

залізничний

Запитання 6

Якому транспорту належить провідне місце у пасажирообігу України?

варіанти відповідей

Залізничному

Автомобільному

Морському

Запитання 7

На якій залізничній лінії найвідчутніші сезонні коливання у пасажирських перевезеннях?

варіанти відповідей

Київ - Євпаторія

Київ - Чоп

Київ - Харків

Запитання 8

Трубопровідні шляхи представлено газо-­, нафто­- та нафтопродуктопроводами. За їх загальною протяжністю (45,6 тис. км) Україна займає в світі:

варіанти відповідей

8-е місце

11-е місце

5-е місце

Запитання 9

Основні функції сучасних транспортних коридорів:

варіанти відповідей

доставка вантажів та пасажирів найкоротшим шляхом і максимально швидко

доставка вантажів найкоротшим шляхом і максимально швидко

доставка пасажирів найкоротшим шляхом і максимально швидко

Запитання 10

Що означає термін "об'єм перевезень" та в яких одиницях він вимірюється? 

варіанти відповідей

Добуток кількості перевезених вантажів та відстані, в тонно-кілометрах


Сума кількості перевезених вантажів та відстані, в тоннах

 

Кількість перевезених вантажів транспортом протягом року, в тоннах


Запитання 11

Ужгород належить до:

варіанти відповідей

автомобільного вузла

залізничного вузла

трубопровідного вузла

Запитання 12

Значення морських трас Тихого океану в міжнародних перевезеннях зростає завдяки:

варіанти відповідей

переміщенню суднобудування в країни Азійсько-Тихоокеанського регіону

швидкому економічному зростанню країн на його узбережжі

великій площі акваторії цього океану

Запитання 13

Річковий транспорт здійснює міжнародні перевезення річками: 

варіанти відповідей

Хуанхе, Янцзи

Волга, Єнісей

Дунай, Рейн

Запитання 14

Який напрямок має головний «повітряний міст» (повітряний шлях сполучення) світу? 

варіанти відповідей

Європа ↔ Північна Америка

США ↔ Південна Америка

Західна Європа ↔ Східна Європа

Запитання 15

Виберіть правильні твердження.

варіанти відповідей

Найбільшим  портом у Європі є Роттердам у Нідерландах  (440 млн тонн на рік). Його називають  «морськими воротами» Євразії . 

Найважливіші міжнародні морські транспортні коридори проходять Атлантичним океаном .

Автотранспорт є другим у світі за пасажирообігом та четвертим – за вантажообігом.

Трубопровідний транспорт посідає  3-­тє місце за вантажообігом, поступаючись лише морському та залізничному. 

Перші позиції за авіаперевезеннями пасажирів посідають США, Японія, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Австралія .

Завдяки впровадженню нових двигунів та безколісних потягів вдалося значно збільшити швидкість на залізницях. Швидкісними вважаються магістралі, якими потяги рухаються зі швидкістю не менш ніж 300 км/год.  

Запитання 16

Назвати вид торгівлі при якому товар купують значними партіями:

варіанти відповідей

гуртова

роздрібна

внутрішня

Запитання 17

Основним партнером України у сфері послуг є:

варіанти відповідей

США

Європейський Союз

Туреччина

Запитання 18

Український товарний експорт орієнтований переважно на:  

варіанти відповідей

нафтопродукти, електроенергію, металургійну продукцію

металопродукцію, аграрну продукцію та залізорудну сировину

телевізори, мінеральні азотні добрива, лікарські засоби.

Запитання 19

Співвідношення вартості експорту та імпорту країни за певний проміжок часу (як правило, за рік) називають:

варіанти відповідей

торгівельним активом

торгівельним пасивом

торгівельним балансом

Запитання 20

Термін, яким користуються, маючи на увазі, експертно-консультативні послуги: 

варіанти відповідей

роялті

інжиніринг

маркетинг

Запитання 21

Періодичні виплати як компенсація за використання патентів, авторських прав, природних ресурсів тощо мають назву: 

варіанти відповідей

заробітна плата

фрахт

роялті

Запитання 22

Членство в цій організації стало обов’язковою умовою для будь­-якої країни, що прагне інтегруватися у світове господарство, а головною функцією її є встановлення правил міжнародної системи торгівлі: 

варіанти відповідей

ЄС

СОТ

МЕРКОСУР

Запитання 23

Третє місце за обсягами зовнішньої торгівлі посідає Північна Америка з національними господарствами США, Канади та Мексики, які створили торговельну організацію:

варіанти відповідей

НАФТА

АСЕАН

МЕРКОСУР

Запитання 24

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Країни, які домінують у світовій торгівлі і міжнародних фінансах, передусім США, Велика Британія, Японія, Швейцарія, є одночасно країнами базування транснаціонального капіталу. 

Зовнішня торгівля – це обмін товарами і послугами між національними господарствами та між транснаціональними корпораціями.

Гуртова торгівля реалізує товари у невеликій кількості для задоволення потреби у них споживача та отримання прибутку.

Співвідношення вартості експорту та імпорту країни за певний проміжок часу (як правило, за рік) називають торговельним балансом. Якщо експорт більший за імпорт, баланс вважається  пасивним, якщо навпаки – активним.

Перші місця у торгівлі послугами посідають Японія, США та Франція. 

Найактивніше в Україні здійснюють експортно­-імпортні операції підприємства Києва, Дніпропетровської, Донецької, Київської, Запорізької, Одеської, Львівської, Харківської та Полтавської областей. 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест