20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

ТРЕНУВАЛЬНЕ ЗНО ДЛЯ СТУДЕНТІВ БФПК ІМ.В.Ф.БЕНЬКОВСЬКОГО

Додано: 17 вересня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 81 раз
45 запитань
Запитання 1

Золотий гребінь, знайдений археологами в кургані

варіанти відповідей

Чортомлик

Солоха

Гайманова могила

Товста могила

Запитання 2

Складовою частиною якої експозиції історичного музею є зображені пам'ятки? 

варіанти відповідей

 «Дивосвіт Трипілля»

«Прикраси античного Причорномор'я»

«Золоті скарби скіфів»

«Ювелірні шедеври Київської Русі»

Запитання 3

Що покладено в основу археологічної періодизації стародавньої історії України?

варіанти відповідей

зміни антропологічного типу людини  

матеріал, із якого виготовляли знаряддя праці

зміна клімату на Землі 

заняття первісних людей

Запитання 4

Проаналізуйте зображену картосхему. Оберіть три відповіді.

Картосхема дає змогу:

варіанти відповідей

окреслити територію Антського царства

указати основний шлях грецької колонізації

визначити межі розселення племен трипільської культури

указати територію Боспорського царства

окреслити територію Великої Скіфії

указати напрямок походу перського царя Дарія І

визначити торговельний шлях «із варяг у греки»

Запитання 5

Грецька колонізація Північного Причорномор’я та Криму спричинена

варіанти відповідей

пошуком нових могутніх союзників для боротьби проти Персії

нестачею рабів у метрополії, освоєнням нових ринків работоргівлі

занепадом ремесла та сільського господарства материкової Греції

демографічним вибухом, перенаселенням і нестачею землі в метрополії

Запитання 6

Кого з великих київських князів історик О.Субтельний охарактеризував так: 

“Його слов'янське ім'я, варязьке виховання, кочовий спосіб життя віддзеркалювали поєднання європейського та азіатського начал. Його управління ознаменувало апогей ранньої героїчної доби в історії Київської Русі”?

варіанти відповідей

Олега

Ігоря

Святослава

Володимира

Запитання 7

Чи правильне твердження?

Сходження князя Володимира Всеволодовича Мономаха на київський стіл:

1) стало реалізацією вотчинного права Всеволодовичів на Київ згідно з рішенням Любецького з’їзду князів;

2) відбулося за запрошенням міського віча під час повстання киян 1113 року.

варіанти відповідей

обидва варіанти правильні

тільки 1-й варіант правильний

тільки 2-й варіант правильний

обидва варіанти не правильні

Запитання 8

Що на карті позначено суцільною жирною лінією?

варіанти відповідей

традиційний шлях збирання полюддя за часів князювання Олега

шлях місії єпископа Адальберга до Києва та Константинополя

походи князя Святослава на Новгород і Візантію

військово-торговельний «шлях із варягів у греки»

Запитання 9

Який твір містить подану на фото мініатюру 

варіанти відповідей

"Ізборник Святослава"

"Слово про закон і благодать"

"Остромирове Євангеліє"

"Слово о полку Ігоревім"

Запитання 10

На фото зображено

варіанти відповідей

Холмську ікону Богородиці

Вишгородську ікону Богородиці

Ікону Покрову Богородиці

Дорогобузьку ікону Богородиці

Запитання 11

Поштовхом до розгортання в XVI ст. братського руху на українських землях було

варіанти відповідей

закріпачення українського селянства.

поширення ідей Реформації та Контрреформації.

виникнення українського козацтва та Запорозької Січі

Запитання 12

Яка подія відбулася в 1556 р.?

варіанти відповідей

 початок доби «героїчних морських походів» козаків

 заснування першої відомої Січі на острові Мала Хортиця

 похід козаків під проводом П. Сагайдачного на Московське царство

 укладення козацького реєстру польським королем Стефаном Баторієм

Запитання 13

З іменами діячів, зображених на портретах, пов’язано

варіанти відповідей

 укладення Берестейської церковної унії та утворення греко-католицької церкви

 надання прав і привілеїв реєстровому козацтву.

 відновлення та легалізація православної церкви в Речі Посполитій.

заснування першої відомої Запорозької Січі.

Запитання 14

На фото зображено:

варіанти відповідей

 Іллінську церкву в Суботові.

 церкву Зішестя Святого Духа в Потеличі.

 Покровську церкву-фортецю в Сутківцях.

 Преображенську церкву у Великих Сорочинцях.

Запитання 15

Десятиліття «Золотого спокою» - це період в історії Речі Посполитої, що тривав:

варіанти відповідей

 від козацького повстання під проводом С. Наливайка до морських походів козаків на чолі з П. Сагайдачним на володіння Османської імперії.

від укладення польсько-литовської міждержавної Люблінської унії до початку польсько-турецької Хотинської війни.

від придушення козацького повстання під проводом П. Бута, Я. Острянина, Д. Гуні до початку Національно-визвольної війни на чолі з Б. Хмельницьким.

 від укладення польсько-московського Віленського перемир’я до укладення «Вічного миру» між Річчю Посполитою та Московським царством.

Запитання 16

Берестейську церковну унію укладено


варіанти відповідей

 1556 р.

 1574 р.

1569 р.

1596 р.

Запитання 17

Скликана в Переяславі (1654 р.) гетьманом Б. Хмельницьким Генеральна військова рада мала вирішити питання про

варіанти відповідей

 перехід Війська Запорозького під зверхність московського царя.

 погодження з умовами московсько-польського Віленського перемир'я.

 утворення українсько-швецької антипольської коаліції.

 припинення бойових дій проти Речі Посполитої.

Запитання 18

Які битви Національно-визвольної війни середини XVII ст. відбулися впродовж 1649 — 1651 рр.?

варіанти відповідей

Жовтоводська, Корсунська

Корсунська, Пилявецька

Пилявецька, Зборівська

Зборівська, Берестецька

Запитання 19

Першу перемогу в Національно-визвольній війні українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст. козацьке військо здобуло під

варіанти відповідей

Батогом

Корсунем

Пилявцями

 Жовтими Водами.

Запитання 20

Укажіть портрет гетьмана, який у боротьбі за єдність козацької держави визнав протекторат Османської імперії над Гетьманщиною.

варіанти відповідей
Запитання 21

У 1734 р. царський уряд дозволив козакам заснувати Нову Січ на р. Підпільна, тому що прагнув

варіанти відповідей

мати додатковий важіль впливу на Річ Посполиту

залучити козаків до придушення селянських виступів.

використати козаків у новій російсько-турецькій війні.

налагодити союзницькі стосунки із Кримським ханством

Запитання 22

Які заходи було здійснено Другою Малоросійською колегією на чолі з П. Рум’янцевим?


1) Проведено ревізію населення, худоби, землі, споруд, підприємств.

2) Ліквідовано гетьманство.

3) Знищено козацький устрій Слобідської України.

4) Уведено загальноросійські судові установи.

5) Упроваджено намісництва, що поділялися на повіти.

6) Приєднано землі Правобережної України.

варіанти відповідей

 1, 2, 4

 2, 3, 6

 3, 5, 6

 1, 4, 5

Запитання 23

Після смерті гетьмана Д. Апостола влада в Гетьманщині перейшла до

варіанти відповідей

Малоросійського приказу.

Першої Малоросійської колегії.

Правління гетьманського уряду.

Запитання 24

Пам’ятка є яскравим прикладом

варіанти відповідей

фрески

гравюри

мозаїки

мініатюри

Запитання 25

Пам’ятка архітектури, зображена на фото, пов’язана з іменем гетьмана варіанти відповідей

 Івана Мазепи

Данила Апостола

 Івана Самойловича.

 Кирила Розумовського.

Запитання 26

Укажіть імена кошових отаманів Запорозької Січі.

варіанти відповідей

Василь-Костянтин Острозький

Іван Виговський

 Петро Калнишевський

Іван Сірко

Петро Дорошенко

Іван Мазепа

Кость Гордієнко

Запитання 27

З іменами діячів, портрети яких зображено, пов’язують створення та діяльність

варіанти відповідей

Південного товариства декабристів.

Кирило-Мефодіївського братства.

Головної руської ради.

«Руської трійці».

Запитання 28

Перехід від мануфактури з її ручною працею та ремісничою технікою до великого машинного фабрично-заводського виробництва, що зумовив формування нових соціальних верств – підприємців і найманих робітників, – це ознаки

варіанти відповідей

промислового перевороту.

концентрації виробництва.

технічної реконструкції.

форсованої індустріалізації.

Запитання 29

Скасування кріпосного права, наділення селян земельними ділянками за викуп, переведення їх у стан тимчасовозобов’язаних — це основні положення

варіанти відповідей

селянської реформи Йосифа II 1780 р.

аграрної реформи Франца-Йосифа 1848 р.

селянської реформи Олександра II 1861 р.

земельної реформи П. Столипіна 1906 р.

Запитання 30

Перша залізниця в Наддніпрянській Україні з'єднала міста

варіанти відповідей

Катеринослав та Кременчук.

Харків та Полтаву.

Одесу та Балту.

Київ та Чернігів.

Запитання 31

1863 р. та 1876 р. в історії України пов’язані з:

варіанти відповідей

упровадженням земств та єдиної системи початкової освіти

створенням перших гуртків хлопоманів і народників

заснуванням товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім.

Т. Шевченка

забороною друкування та завезення з-за кордону книг українською мовою

Запитання 32

З іменем Івана Франка пов’язано створення

варіанти відповідей

першої української політичної партії.

літературного товариства ім. Т. Шевченка.

культурно-освітнього товариства «Просвіта».

«Руського інституту» при Львівському університеті.

Запитання 33

Поява українських парламентських громад у Державній думі Російської імперії пов’язана з

варіанти відповідей

перебігом Першої світової війни.

подіями революції 1905–1907 рр.

завершенням земельної реформи П. Столипіна.

діяльністю Товариства українських поступовців.

Запитання 34

Поширення на початку XX ст. в суспільному лексиконі Російської імперії понять «хутір», «відруб», «переселенці» пов’язане із

варіанти відповідей

скасуванням виплат викупних платежів.

запровадженням реформ П. Столипіна.

утворенням монополістичних об’єднань.

поглибленням економічної кризи.

Запитання 35

Напередодні Першої світової війни національні та спортивно-фізкультурні організації «Сокіл», «Січ», «Пласт» активно діяли на

варіанти відповідей

Буковині

Галичині

Закарпатті

Волині

Запитання 36

Потребу здобуття політичної незалежності України вперше обґрунтував

варіанти відповідей

Андрей Шептицький у посланні «Як будувати рідну хату?»

Микола Міхновський у творі «Самостійна Україна»

Дмитро Яворницький у праці «Вольності запорозьких козаків»

Юліан Бачинський у брошурі «Україна Irredenta»

Запитання 37

Формування в роки Першої світової війни легіону Українських січових стрільців засвідчило

варіанти відповідей

лояльність українців Галичини до австро-угорської монархії.

впливовість москвофілів у політичному житті Галичини.

непідготованість Австро-Угорщини до ведення війни на два фронти.

приєднання України до Четверного союзу Центральних держав.

Запитання 38

Укажіть період, протягом якого німецькі та австро-угорські війська здійснили Горлицький прорив.

варіанти відповідей

вересень 1914 р.

травень 1915 р.

червень 1916 р.

серпень 1917 р.

Запитання 39

Укажіть один із напрямів діяльності Союзу визволення України, що існував у 1914-1918 рр.

варіанти відповідей

формування легіону Українських січових стрільців

координація акцій української громади в Державній Думі

створення громадських організацій з допомоги біженцям

допомога військовополоненим українцям

Запитання 40

Які українські землі під час Першої світової війни в 1914 р. було окуповано російськими військами?

варіанти відповідей

Західне Поділля, Східну Волинь

Холмщину, Західну Волинь

Східну Галичину, Північну Буковину

Закарпаття, Мармарощину

Запитання 41

Упродовж якого періоду існувала Українська Центральна Рада?

варіанти відповідей

1905-1907 рр.

1914-1916 рр.

1917-1918 рр.

1919-1922 рр.

Запитання 42

З іменами діячів, зображених на фото, пов’язано створення

варіанти відповідей

Головної української ради.

Української Центральної Ради.

Загальної української ради.

Головної руської ради.

Запитання 43

Що стало проявом реалізації «пакту Молотова–Ріббентропа»?

варіанти відповідей

створення дистрикту «Галичина»

агресія Угорщини проти Карпатської України

вторгнення Червоної армії на територію Західної України

окупація військами Німеччини та її союзників усієї території України

Запитання 44

Вимогу щодо передання Бессарабії та Північної Буковини до складу СРСР у 1940 р. радянський уряд пред’явив

варіанти відповідей

Румунії.

Чехо-Словаччині.

Польщі.

Угорщині.

Запитання 45

Укажіть три основні підсумки Другої світової війни (1939—1945 рр.) для України.

варіанти відповідей

лібералізація та демократизація суспільно-політичного життя в Українській РСР

зростання автономістських настроїв у партійно-радянському керівництві Української РСР

об’єднання основного масиву українських етнічних земель у межах однієї держави

припинення бойових дій загонів УПА та діяльності підпілля ОУН

вихід республіки на міжнародну арену, вступ до Організації Об’єднаних Націй

чисельні людські втрати та матеріальні збитки народного господарства Української РСР

надання Українській РСР статусу союзної республіки у складі Радянського Союзу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест