Тренувальний тест для підготовки до ЗНО. Стародавня історія України

Додано: 26 вересня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 9 разів
20 запитань
Запитання 1

1. Укажіть, коли на території України з'явились перші люди.


варіанти відповідей

50 тис. років до н. е.;

100 тис. років до н. е.;

1 млн років до н. е.;

1,5—2 млн років до н. е.

Запитання 2

2. Укажіть, як називався тип господарювання, за якого людина отримувала все, що їй необхідно для існування в готовому вигляді від природи.варіанти відповідей

Привласнювальний;

відтворювальний;

натуральний;

простий.

Запитання 3

3. Основним заняттям людини розумної за часів пізнього палеоліту було:


варіанти відповідей

рибальство;

полювання;   

тваринництво;

бортництво.

Запитання 4

4. Укажіть період доби мезоліту на теренах України. ;


варіанти відповідей

Від 150 тис. до 40 тис. років тому;

від 40 тис. до 10 тис. років тому;

від 10 тис. до 7 тис. років тому;

від 7 тис. до 5 тис. років тому.

Запитання 5

5. Укажіть, хто з пралюдей навчився добувати вогонь.варіанти відповідей

Архантроп;

пітекантроп;

палеоантроп; 

неоантроп.

Запитання 6

6. Укажіть назву скіфського кургану, у якому була знайдена пектораль.


варіанти відповідей

Солоха; 

Гайманова Могила;

Товста Могила;

Чортомлицький.

Запитання 7

7. Укажіть, якому поняттю відповідає наведене визначення. Сукупність споріднених речових залишків, знайдених під час археологіч­них розкопок, що належать до одного історичного часу і території.варіанти відповідей

Культурний шар;  

археологічна культура;

археологічна пам'ятка;  

історичне джерело.

Запитання 8

8. Укажіть, до якого періоду відносять появу в людини вміння користувати­ся луком і стрілами, а також приручення собаки.варіанти відповідей

Мезоліту;

неоліту;

енеоліту;

бронзового віку.

Запитання 9

9. Укажіть, як називається наука, об'єктом дослідження якої є пам'ятки кам'яного, мідного (бронзового), залізного віків і частково пізніших часів (стоянки, поселення, поховання, різні типи знарядь праці, зброї, посуду, прикрас, предмети побуту, мистецтва тощо).


варіанти відповідей

Історія;  

археологія;  

етнографія;

антропологія.

Запитання 10

10. Укажіть місце розташування стоянки, у якій було знайдено перший у світі ансамбль музичних інструментів.

варіанти відповідей

Мізин;

Молодове; 

Шан-Коба; 

Кам'яна Могила.

Запитання 11

11. Трипільська культура охоплює період;


варіанти відповідей

VI — першої половини V тис. до н. е.;  

IV — першої половини III тис. до н. е.;

другої половини III—II тис. до н. е.;

II — першої половини І тис. до н. е.

Запитання 12

12. Укажіть, яка галузь господарства становила основу життєдіяльності три­пільців.варіанти відповідей

Зернове землеробство;

тваринництво;

ремісництво;

торгівля.

Запитання 13

13. Укажіть, до якого періоду вчені відносять появу людини розумної.


варіанти відповідей

Від 150 тис. до 40 тис. років тому;

від 40 тис. до 35 тис. років тому;

від 11 тис. до 9 тис. років тому;  

9 тис. років тому.

Запитання 14

14. Укажіть, якою цифрою на карті означено найдавнішу стоянку, яка виникла на території України:варіанти відповідей

1

3

4

Запитання 15

15. Укажіть, яке з наведених твер­джень є правильним.

1. На картосхемі заштрихова­но територію розселення племен трипільської куль­тури;

2. на картосхемі заштрихова­но територію розселення племен ямково-гребінцевої кераміки.


варіанти відповідей

Перше твердження;

друге твердження;

обидва твердження;

серед наведених немає пра­вильних 

Запитання 16

16. Укажіть,  яку  територію  за­штриховано на картосхемі.


варіанти відповідей

Розселення племен білогрудівської культури;

розселення  племен  чорноліської культури;

розселення фракійців;

розселення кіммерійців.

Запитання 17

17. Укажіть, як називають кочовий іраномовний народ, який прийшов із Нижнього Поволжя в причорноморські степи в IX ст. до н. е. й жив там упродовж двох століть.варіанти відповідей

Кіммерійці;  

скіфи;

сармати;   

анти.

Запитання 18

18. «Неолітична революція» на території України охоплює період:варіанти відповідей

VII—VI тис. до н. е.;    

VI—IV тис. до н. е.;

III—II тис. до н. е.;  

II—І тис. до н. є.

Запитання 19

19. Існування Великої Скіфії припадає на період:


варіанти відповідей

IX—VIII ст. до н. е.; 

VII—III ст. до н. е.;

II—І ст. до н. е.;

І ст. до н. е.

Запитання 20

20. Укажіть, як звали скіфського царя, який підкорив своїй владі всі скіфські землі від Дунаю до Дону, карбував власну монету.


варіанти відповідей

Атей;

Дарій;       

Іданфірс;  

Аттіла.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест