30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

третинний сектор економіки

Додано: 17 травня
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 393 рази
24 запитання
Запитання 1

Сукупність установ і закладів туристичної діяльності, в яких забезпечено прийом, обслуговування і перевезення туристів це:

варіанти відповідей

інфраструктура туризму

рекреаційні ресурси 

туристичний район

туристична база

Запитання 2

Що означає термін “вантажообігˮ та в яких одиницях він обчислюється?

варіанти відповідей

кількість перевезених вантажів транспортом протягом року; в тоннах

різниця кількості перевезених вантажів та відстані; в кілометрах

добуток кількості перевезених вантажів та відстані; в тонно-кілометрах

сума кількості перевезених вантажів та відстані; в тоннах

Запитання 3

Вкажіть країну-офшор.


варіанти відповідей

Румунія

Панама  

Таджикистан

Нова Зеландія

Запитання 4

Визначте тип транспорту за поданою характеристикою: Не залежить від погодних умов, перевезення виконують лише за усталеними маршрутами та зупинками.


варіанти відповідей

Авіаційний

Залізничний 

Автомобільний

Річковий

Запитання 5

В економічній теорії одним із головних аргументів є критика теорії зовнішньої торгівлі з позицій захисту національного добробуту, що випливає безпосередньо з аналізу виграшів і втрат. Вигода від застосування експортного й імпортного мита може бути протиставлена виробничим і споживчим втратам, які виникають від викривлення мотивів поведінки виробників і споживачів. Про який вид зазначено….


варіанти відповідей

Протекціонізм

Товарознавчі системи

Рекреаційність

Ритмічність економіки

Запитання 6

На якому з континентів поширеною є світова організація НАФТА?


варіанти відповідей

Австралії та Африці

Північна Америка

Південна Америка та Азія

Європа та Азія

Запитання 7

Вкажіть дату заснування Всесвітньої туристичної організації туризму?


варіанти відповідей

1972 р. 

1979 р.

1975 р.

1983 р.

Запитання 8

Передача компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах суб-підряду, угода, за якою робота виконується людьми з зовнішньої компанії, які зазвичай є також експертами у цьому виді робіт, часто використовується для скорочення витрат.

 

варіанти відповідей

Аутсорсинг

Рекреація

Криза виробництва

Фінансовий процес

Запитання 9

Рекреаційні ресурси використовують для …


варіанти відповідей

експорту та імпорту товарів та послуг  

розвитку транспортної інфраструктури

розвитку наукової та освітньої діяльності  

відпочинку, туризму та охорони здоров’я

Запитання 10

Як називається форма торгівлі, яка реалізує товари у невеликій кількості для задоволення потреби у них споживача та отримання прибутку?


варіанти відповідей

гуртова  

роздрібна

зовнішня

внутрішня

Запитання 11

Укажіть основну функцію Всесвітньої організації охорони здоров'я


варіанти відповідей

визначати рівень розвитку медицини у країнах світу

надавати медичні послуги      

упровадити страхову медицину

розв’язувати міжнародні проблеми охорони здоров'я населення Землі

Запитання 12

Виокремте характерну рису підприємств сфери послуг.варіанти відповідей

 Орієнтація на висококваліфіковані кадри 

Тяжіють до споживача

Переважно невеликі за розміром

Усі екологічно небезпечні

Запитання 13

Один з найбільших світових фінансових центрів світу вважають

варіанти відповідей

Токіо

Тель-Авів 

Прага 

Штутгарт 

Люксембург

Запитання 14

На якому з континентів поширеною є світова організація АСЕАН?


варіанти відповідей

Австралії та Африці   

Північна Америка  

Південо-Східна Азія

Південна Америка та Азія

Запитання 15

Концентрація на певній території підприємств індустрії туризму, які взаємодіють між собою з метою створення туристського продукту, групи підприємств спільно використовують туристські ресурси, інфраструктуру, ринок праці та взаємодоповнюють один одного цей процес називається….


варіанти відповідей

Туристичний кластер

Рекреаційний відпочинок  

Туристичний регіон

Рекреаційний цикл

Запитання 16

Процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації, у ширшому розумінні — перетворення певного явища на планетарне, таке, що стосується всієї Землі. Основними наслідками вважається міжнародний поділ праці, міграція в масштабах усієї планети капіталу, людських та виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, економічних та технічних процесів, а також зближення культур різних країн.


варіанти відповідей

Економічний показник ринку 

Аутсорсинт

Глобалізація

Технологізація

Запитання 17

Поясніть, що є міжнародною торгівлею:


варіанти відповідей

співвідношення між імпортом двох країн. 

співвідношення між товарами і послугами;

співвідношення між різними групами товарів;

співвідношення між експортом і імпортом .

Запитання 18

Транспортні артерії і сукупність різних видів транспорту, що забезпечують значні перевезення вантажів і пасажирів на напрямках їх найбільшої концентрації, а також виконують роль кровоносних судин у світових інтеграційних процесах.


варіанти відповідей

Рекреаційний транспорт 

Транспортний коридор

Міжнародний транспортний коридор

Транспортна магістраль 

Запитання 19

Великого значення в торгівлі України та світу набули біржі, якого з видів бірж не існує?


варіанти відповідей

Лізингова

Праці

Фондова  

Валютна

Запитання 20

Вкажіть дату розробки концепції світового «Сталого розвитку»


варіанти відповідей

1978 р.

1965 р.  

1992 р.

1999 р.

Запитання 21

Який з критеріїв не належить до Світового океану?


варіанти відповідей

Мінеральні ресурси  

Біологічні ресурси  

Енергетичні ресурси

Флори та фауни

Запитання 22

Вкажіть країну-офшор.

варіанти відповідей

Великобританія

Японія   

Тайланд

Туреччина

Запитання 23

Міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо?


варіанти відповідей

ООН   

ЮНЕСКО

СОТ

ВТО

Запитання 24

В яку зі світових організацій входить Україна?

варіанти відповідей

АСЕАМ    

Європейський Союз 

НАФТА

СОТ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест