Трикутник і його елементи. Перша та друга ознака рівності трикутників.

Додано: 25 грудня 2023
Предмет: Геометрія, 7 клас
10 запитань
Запитання 1

Назвіть сторону, яка лежить проти кута А.

варіанти відповідей

АС

АВ

ВС

не можливо визначити

Запитання 2

Назвіть кут, який лежить проти сторони АС.

варіанти відповідей

∠А

∠В

∠С

не можна визначити

Запитання 3

За якою ознакою ΔАВС=ΔМКС?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 4

Суму довжин усіх сторін трикутника називають його ...

варіанти відповідей

периметром

бісектрисою

медіаною

площею

Запитання 5

За другою ознакою рівності трикутників, трикутники рівні, якщо:

варіанти відповідей

рівні відповідні сторони та кут між ними;

 рівна відповідна сторона та прилеглі кути;

три сторони одного трикутника дорівнюють трьом сторонам другого    трикутника. 

рівні сторони та кути.

Запитання 6

Дві фігури називаються рівними, якщо вони

варіанти відповідей

мають рівні периметри

мають рівні площі

суміщаються при накладанні

мають одинакову форму

Запитання 7

Вказати правильні твердження (три відповіді)

варіанти відповідей

АС-спільна

ΔМАС = ΔВАС

СМ = АМ

ΔСМА = ΔСВА за першою ознакою рівності трикутників: АМ = АВ і ∠МАС = ∠ВАС і АС-спільна

Запитання 8

Вказати правильне твердження: (три відповіді)

варіанти відповідей

ΔСОА = ΔВОD за першою ознакою рівності трикутників

ΔАСО = ΔВDО за першою ознакою рівності трикутників

 СА = DВ як відповідні сторони рівних трикутників

 ∠СОА = ∠DОВ як вертикальні кути

Запитання 9

Рівними називають трикутники, якщо ...(дві відповіді)

варіанти відповідей

в них відповідні сторони рівні

 і відповідні кути рівні

якщо їх можна вписати у коло

рівні тільки їх сторони

Запитання 10

Вказати умови, з яких два трикутники будуть рівними.

варіанти відповідей

Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні. 

Якщо три кути одного трикутника відповідно дорівнюють трьом кутам другого трикутника.

Якщо сума кутів одного трикутника дорівнюють сумі кутів другого трикутника.

Якщо сторона і прилеглі до неї кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні й прилеглим до неї кутам другого трикутника.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест