12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Трипільська культура

Додано: 4 лютого
Предмет: Мистецтво
Тест виконано: 45 разів
14 запитань
Запитання 1

Коли існувала трипільська культура на теренах України. 

варіанти відповідей

із другої половини ІV до кінця ІІІ тис. до н.е

з V до кінця ІІ тис. до н.е

із другої половини ІІІ до кінця І тис. до н.е

Запитання 2

   Що належить до відтворюючих типів господарювання?

варіанти відповідей

збиральництво, полювання, рибальство.

скотарство, землеробство, бортництво.

Запитання 3

Як трипільці виготовляли свою кераміку? 

варіанти відповідей

на гончарному крузі

без гончарного круга

способом виливання

Запитання 4

Який вид декоративно-прикладного мистецтва трипільців є одним із найкращих у світі?

варіанти відповідей

Ткацтво

Кераміка

Вишивка

Різьба

Запитання 5

 Який родовий лад був у трипільців? варіанти відповідей

матріархат

патріархат

перехідний, від матріархату до патріархату

Запитання 6

Як називалися трипільські поселення? 

варіанти відповідей

городища

протоміста

стоянки

Запитання 7

Прізвище вченого, з яким пов’язано відкриття пам’яток трипільської культури?


варіанти відповідей

В. Хвойко

П. Курінний

М. Рудинський

Запитання 8

Позначте історичну назву періоду, до якого належить трипільська культура 

варіанти відповідей

мезоліт

неоліт

енеоліт

Запитання 9

Під якою ще назвою відома трипільська культура у світі?

варіанти відповідей

культура Кукутені

Зарубинецька культура

Черняхівська культура

Запитання 10

Відомою пам’яткою, пов’язаною із трипільською культурою є:


варіанти відповідей

Журавська стоянка

печера Вертеба

стоянка Лука-Врублевецька

Запитання 11

«Археологічна культура» – це


варіанти відповідей

група споріднених археологічних пам’яток, поширених на певній території в межах певного історичного часу.

шар ґрунту, у якому під час археологічних розкопок виявлено сліди життєдіяльності людини – знаряддя праці, посуд тощо.

сукупність успадкованих сучасниками від попередніх поколінь культурних цінностей – пам’ятки архітектури, мистецтва, історії.

система археологічної періодизації культурно-історичного розвитку, що складається з трьох віків – кам’яного, бронзового та залізного.

Запитання 12

Освоєння нового матеріалу для виготовлення знарядь праці — міді, утвердження відтворюючих форм господарювання — це характерні риси розвитку людського суспільства в епоху

варіанти відповідей

палеоліту.

мезоліту.

неоліту.

енеоліту.

Запитання 13

На якому етапі розвитку первісного суспільства на українських землях уперше з’являються наскельні малюнки, різьблені орнаменти на виробах, прикраси?

варіанти відповідей

палеоліту

мезоліту

неоліту

енеоліту

Запитання 14

Укажіть характерні риси розвитку Трипільської культури.варіанти відповідей

орнаментація керамічного посуду

здійснення грабіжницьких набігів

осілий спосіб життя

ведення кочового скотарства

ведення орного землеробства

виготовлення бронзових знарядь праці

будівництво укріплених міст

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест