творчість шевченка

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Українська література, 9 клас
Копія з тесту: Тарас Шевченко
Тест виконано: 26 разів
36 запитань
Запитання 1

Тарасові Шевченку присвячено цитовані рядки:

варіанти відповідей

"Для свого часу був кращим знавцем української літературної мови, виробленій на народній основі, він найактивніше утверджував думку про її великі естетичні спроможності та широкі перспективи, довів цю здатність, написавши перший прозовий твір нової української літератури..."

  "Тебе люди поважають, добрий голос маєш, співай же їм, мій голубе, утни, батьку, щоб нехотя на весь світ почули..."

 "Він не стільки тікав від світу, скільки прагнув відсторонитися від його мерзот, тілесних зваб і викликів задля вглиблення себе в себе самого, у свою душу через посилення напруги полярностей-темного і світлого, доброго і злого..."

  "Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури..."

Запитання 2

Подивіться уважно на репродукцію картини Т. Шевченка. Укажіть назву поеми, героїня якої зображена на ілюстрації.

варіанти відповідей

"Наймичка"

"Гайдамаки"

"Катерина"

"N.N." ("Мені тринадцятий минало...")

Запитання 3

У вступі до поеми "Катерина" автор

варіанти відповідей

 застерігає дівчат, щоб не зналися з москалями

  просить українців любити рідну землю

 закликає молодь поважати батьків

  засуджує політику Москви

Запитання 4

Творчість Т. Шевченка 1843-1847 років називають...


 

варіанти відповідей

 ранньою творчістю

періодом заслання

 періодом "Трьох літ"

пізньою творчістю

Запитання 5

Посланням є твір


 

 

варіанти відповідей

 "Кавказ"

 "Наймичка"

 "І мертвим, і живим..."

  "Причинна"

Запитання 6

Якою є тема вірша "Ісаія.Глава 35"?

  

  

варіанти відповідей

 Мрія поета про неодмінність повалення самодержавства і розбудову нового суспільства — трудящих

Викриття загарбницької політики російського самодержавства, показ страждань поневолених народів Кавказу, зображення реакційної ролі церкви і прогнилої дворянської культури.

  Показ змодельованого образу національної еліти, якою вона повинна бути, визначення її політичних та морально-етичних поглядів.

Розповідь поета про власну життєву долю, яка не лукавила до митця.

Запитання 7

Образ Прометея є у поемі:


варіанти відповідей

«Єретик» 

«Кавказ»

«Неофіти»

«Сон»

Запитання 8

Картини життя Трохима й Насті, хрестин Марка та йнших релігійних обрядів змальовано у творі

варіанти відповідей

"Катерина"

"Наймичка"

"Росли у купочці, зросли..."

"У нашім раї на землі..."

Запитання 9

Основною думкою поезії Т. Шевченка "Росли укупочці, зросли..."

варіанти відповідей

уславлення людини праці, чарівності природи рідного краю

показ краси української природи і риси щасливого родинного життя працьовитих селян

возвеличення долі, яка супроводжувала поета впродовж усього його життя

ствердження гармонії, взаєморозуміння, дружньої підтримки в родинному житті

Запитання 10

У посланні "І мертвим, і живим, і ненародженим..." поет звертається до

варіанти відповідей

до міщан

до знедолених кріпаків

до царя та вельмож

до української еліти

Запитання 11

Назвіть рік, коли Т.Г.Шевченка викупили з кріпацтва.

варіанти відповідей

1837 р.

1838 р.

1830 р.

1839 р.

Запитання 12

Рядки "Той мурує, той руйнує,/ Той неситим оком / За край світа зазирає, - / Чи нема країни, / Щоб загарбать..." взято з твору Т.Г.Шевченка

варіанти відповідей

"Кавказ"

"Заповіт"

"Сон" ("У всякого своя доля")

"І мертвим, і живим..."

Запитання 13

Рядки "Борітеся - поборете, / Вам Бог помагає! / За вас слава / І воля святая!" взято з твору Т.Г.Шевченка

варіанти відповідей

А "Сон" ("У всякого своя доля")

Б "Кавказ"

В "І мертвим, і живим"

Г "Гайдамаки"

Запитання 14

Визначте жанровий різновид поем "Катерина" та "Наймичка

варіанти відповідей

соціально-сатирична

соціально-побутова

бурлескно-травестійна

соціально-психологічна

Запитання 15

Головна думка послання "І мертвим , і живим..."-

варіанти відповідей

Осуд загарбницької політики

Застереження довірливим дівчатам

Уславлення сили материнської любові

Заклик до об'єднання заради покращення долі народу

Запитання 16

Як Тарас Шевченко назвав цикл віршів, написаних під час ув'язнення в Петропавлівській фортеці?

варіанти відповідей

"Думи мої"

"Три літа"

"На чужині"

" В казематі"

Запитання 17

Найкращим у світі ліричний герой поезії "у нашім раї на землі..." вважає

варіанти відповідей

чисту совість

матір і дитину

добре ім'я

рідну землю

Запитання 18

Заклик " І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь" є у творі

варіанти відповідей

" Заповіт"

" Катерина"

" Ісаія. Глава 35"

" І мертвим, і живим..."

Запитання 19

Т.Шевченко в наведеному уривку із поезії «Ісаія. Глава 35»

«Оживуть степи, озера,

І не верствовії,

А вольнії, широкії,

Скрізь шляхи святії» ,-   вдається до художніх засобів:

 

варіанти відповідей

  гіперболи, метафори


  епітетів, порівнянь


   епітетів, метафори


персоніфікації, анафори

Запитання 20

"Ісаія. Глава 35" - це поезія, яка є гімном...

варіанти відповідей

історичному минулому українців

волі

краси природи

стародавньому єврейському пророку

Запитання 21

Співзвучні головній думці поезії Т.Шевченка "Доля" рядки - це

варіанти відповідей

Ти другом, братом і сестрою сіромі стала.

Учися, серденько, колись з нас будуть люде,-ти сказала

Ти не лукавила зо мною

Ми просто йшли; у нас нема зерна неправди за собою.

Запитання 22

Укажіть, який художній засіб створення комічного використано в поданому нижче уривку з поеми "Кавказ" Т.Шевченка.

По закону апостола

Ви любите брата!

Суєслови, лицеміри,

Господом прокляті!

варіанти відповідей

сатиру

іронію

сарказм

гумор

Запитання 23

Великий поетичний твір, у якому розгортається широка панорама почуттів, переживань і думок героя, а епічний сюжет відсутній - це...

варіанти відповідей

 вірш - медитація

лірична поема

елегія

балада

Запитання 24

Монолог російського колонізатора, звернений до горця, є головною частиною твору...

варіанти відповідей

"Сон"

  "До Основ'яненка"

  "Кавказ"

"Катерина"

Запитання 25

У ліричних відступах поеми "Катерина" НЕ лунає мотив

варіанти відповідей

краси рідного краю

перестороги дівчатам

уболівання за долю Катерини

узагальнення про сучасний поетові світ

Запитання 26

Не відповідає змісту твору "Сон" ("У всякого своя доля") трактування символу в рядку

варіанти відповідей

Цар волі - символ боротьби за справедливість.

Сова - символ мудрості.

Ведмідь - символ грубої сили.

Чапля - символ краси.

Запитання 27

Заклик до українців " Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю!"

варіанти відповідей

Івана Франка.

Лесі Українки.

Тараса Шевченка.

Івана Котляревського.

Запитання 28

НЕ порушено проблему у творі "Сон" ("У всякого своя доля")

варіанти відповідей

А. Засудження самодержавної політики російського царату.

Б. Захоплення мужністю і волелюбністю кавказьких народів.

В. Показ страшного життя українського народу.

Г. Осуд українців, які заради чинів забувають свій народ, свій край, рідну мову.

Запитання 29

Визначна подія в житті Т.Шевченка 22 квітня 1838 року:

варіанти відповідей

Викуп з кріпацтва

Закінчення університету

Одруження

Повернення із заслання

Запитання 30

Псевдонім Т.Шевченка, яким він підписував свої твори, перебуваючи на засланні:

варіанти відповідей

Дармовис

Варнак

Дармограй

Кобзар

Запитання 31

Визначте провідний художній засіб у наступних рядках поеми "Кавказ":

Од молдованина до фіна

На всіх язиках все мовчить,

Бо благоденствує.

варіанти відповідей

антитеза

анафора

оксиморон

паралелізм

Запитання 32

У віршованому рядку "Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори" провідним художнім засобом є:

варіанти відповідей

персоніфікація

метафора

синекдоха

оксиморон

Запитання 33

У завершальній частині твору "І мертвим, і живим..." Т. Шевченко

варіанти відповідей

плаче над остаточно втраченою волею України

погрожує кривдникам страшним судом

не сподівається на будь-які зміни

висловлює надію на відродження України

Запитання 34

    Поему «Катерина» Т. Шевченко присвятив

варіанти відповідей

Якову де Бальмену

В. Жуковському 

сестрі Катерині

Оксані Коваленко

Запитання 35

До якої групи лірики належить поезія "Доля"

варіанти відповідей

патріотичної ;

філософської ;

пейзажної ;

інтимної ;

Запитання 36

За жанровою особливістю «До Основ’яненка» — це вірш

варіанти відповідей

медитація;

 трагедія;

прохання;

послання.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест