Україна 1918-1919 рр. ІІ

Додано: 19 листопада 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Укажіть одну з причин падіння Української Держави П. Скоропадського


 

  

 

  


варіанти відповідей

вузька соціальна база, підкорення політики гетьманату інтересам окупаційної влади

анулювання Німеччиною та Австро-Угорщиною Брестського миру

відновлення бойових дій Радянської Росії проти Української Держави

Падіння Тимчасового уряду та прихід до влади більшовиків

Запитання 2

Вищий законодавчий орган УНР доби Директорії:



  


  

варіанти відповідей

 Український Національний союз

Трудовий конгрес

 Головна українська рада

Всеукраїнські Установчі збори

Запитання 3

Про яку державу йдеться в уривку з історичного джерела?

" Тепер є сприятливі обставини в цьому питанні, завдання створення в Києві Української академії наук бере на себе держава. Завдання це - справа державної ваги і вирішити його не під силу приватному товариству..."


 


 

  

варіанти відповідей

УНР доби Центральної Ради

  УНР доби Директорії

Українську Державу П.Скоропадського

Українську Соціалістичну Радянську Республіку

Запитання 4

«Уповноважена силою і волею трудящих класів України верховна влада Української Народної Республіки, Директорія, цими заходами довершила перший акт соціального та національно-політичного визволення українського народу. Слідуючим етапом нашої революції є творення нових, справедливих, здорових і відповідних до реального відношення сил у державі, соціальних і політичних форм».


 

  


  


 

 

  

 

варіанти відповідей

оголошення Директорією УНР війни Радянській Росії

 початок роботи Трудового конгресу

повалення гетьманської влади і вступ Директорії до Києва

 початок антигетьманського повстання

Запитання 5

Якої умови не було в Брест-Литовському мирному договорі?



  

 

  



 

  

 

  

варіанти відповідей

 Проголошення Української Радянської республіки

Припинення війни між Україною та країнами Четвертного Союзу

Німеччина і Австро-Угорщина стають союзниками УНР

Зобов’язання УНР поставляти продовольство до Німеччини

Запитання 6

" листопадовий зрив" - це


 

  


  

варіанти відповідей

Захоплення влади у Львові вояками УСС в 1918 р

Захоплення Києва більшовиками

Захоплення Києва отаманами

 Відступ армії УНР з Києва до Василькова

Запитання 7

Що з переліченого стосується внутрішньої політики гетьмана Павла Скоропадського?

1) Відновлення 8-годинного робочого дня

2) відновлення поміщицького землеволодіння

3) відновлення права приватної власності

4) відкриття національної Академії наук

5) установлення національно-персональної автономії

6) створення Української Галицької армії

7) відновлення цензури


 

  


  


варіанти відповідей

 1, 2, 5, 6

1, 3, 4, 5

 2, 3, 4, 7

3, 4, 5, 6

Запитання 8

Установіть послідовність подій.

А державний переворот і прихід до влади Павла Скоропадського.

Б Берестейський мир між УНР і державами Четверного союзу.

В утворення Директорії.

Г утворення Академії наук.


 


 

 

  

варіанти відповідей

 Б)А)Г)В)

 Б)Г)А)В)

Б)Г)В)А)

А)Б)В)Г)

Запитання 9

Сутність поняття «червоний терор»:





  


  


 

  

  

  

варіанти відповідей

 акції повстанських загонів під керівництвом отаманів.

політика Директорії УНР проти тих, хто не визнавав її повноважень.

політика масових репресій, яку проводили більшовики проти класових ворогів і мирного населення.

політика масового знищення всіх прихильників радянської влади, яку проводили білогвардійці.

Запитання 10

Яка з наведених категорій населення згідно з рішеннями Трудового конгресу отримала право голосу?


 


  


 

  

  

 

варіанти відповідей

поміщики

 робітники

комерсанти

 землевласники

Запитання 11

Що з цього не входило до кола зовнішньополітичних задач Директорії УНР?


  



  

 

  

варіанти відповідей

 Пошук союзників для боротьби проти більшовиків

Підписання мирного договору з німцями

Здобуття міжнародного визнання УНР

Налагодження зв’язків з країнами Антанти

Запитання 12

Виконання якої вимоги країн Антанти фактично означало б розпуск Директорії?



  


  



  


 

  

варіанти відповідей

Негайний початок переговорів з більшовиками

  Виведення з її складу соціалістів

 Відмова від «більшовицької» економічної політики

Перехід армії Директорії під командування Денікіна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест