Україна під час Першої світової війни

Додано: 19 квітня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 70 разів
12 запитань
Запитання 1

1.    Перебіг яких подій Першої світової війни відображено на карті?


варіанти відповідей

Галицької битви (1914 р.)   

Карпатської операції (1915 р.)

Горлицької операції (1915 р.)

Брусиловського прориву (1916 р.)  

Запитання 2

Політична організація емігрантів із Наддніпрянської України, створена у Львові на початку Першої світової війни, що проголосила метою своєї діяльності побудову самостійної соборної Української держави, — це…

варіанти відповідей

Головна українська рада

Союз визволення України

Карпато-руський визвольний комітет

Товариство українських поступовців

Запитання 3

Головна українська рада в серпні 1914 р. закликала українців Галичини:

варіанти відповідей

підтримати Австро-Угорщину, «...бо ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі...»

бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби...»

виступити проти Австро-Угорщини та Росії, щоб вибороти «...єдину, самостійну Україну від Карпатів аж по Кавказ...»

підтримати Росію й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця...»

Запитання 4

Про яку операцію російських військ Південно-Західного фронту часів Першої світової війни йдеться в цитованому документі: «У порівнянні з надіями, що покладалися на цей фронт навесні 1916 р., його наступ перевершив усі очікування. Він виконав поставлене завдання — врятувати Італію від розгрому... полегшив становище англійців і французів на фронті, змусив Румунію стати на наш бік і зіпсував усі плани й наміри австро-угорців і німців на цей рік»?

варіанти відповідей

Галицьку битву  

Горлицький прорив

Перемишльську битву  

Брусиловський прорив

Запитання 5

Що стало наслідком подій, перебіг яких відображено на карті?

варіанти відповідей

капітуляція Австро-Угорщини та проголошення ЗУНР

вступ у світову війну Німеччини на боці Австро-Угорщини

демократична революція та повалення самодержавства в Росії

створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства

Запитання 6

1.    Про кого з історичних діячів йдеться:«Співзасновник Української національно-демократичної партії (УНДП), згодом її голова. Обирався послом до австрійського парламенту та галицького крайового сейму. У роки Першої світової війни очолював Головну українську раду, а згодом Загальну українську раду. Після проголошення ЗУНР став головою її першого уряду»?

варіанти відповідей

А. Шептицького 

К. Левицького

О. Бобринського  

К. Трильовського

Запитання 7

1.    Яка країна на початку XX ст. визначила свої зовнішньополітичні пріоритети таким чином:«...твердо приймаються такі завдання на найближчі роки: 1) приєднати західні землі та належною поступовістю викорінити тут мазепинський дух; 2) заволодіти протоками, які мають для нас виключне стратегічне значення для виходу нашого флоту з Чорного моря до Середземного»?

варіанти відповідей

Росія

Румунія

Німеччина

Австро-Угорщина

Запитання 8

1.    Формування в роки Першої світової війни легіону Українських січових стрільців засвідчило:

варіанти відповідей

лояльність українців Галичини до австро-угорської монархії

впливовість москвофілів у політичному житті Галичини.

непідготованість Австро-Угорщини до ведення війни на два фронти.

приєднання України до Четверного союзу Центральних держав.

Запитання 9

 Які українські землі під час Першої світової війни було окуповано російськими військами в 1914 р.?

варіанти відповідей

Холмщину, Західну Волинь 

Східну Галичину, Північну Буковину

Західне Поділля, Східну Волинь 

Закарпаття, Марморощину

Запитання 10

Яким було ставлення російської влади до українського національного руху на Наддніпрянській Україні під час Першої світової війни?

варіанти відповідей

підтримувала його патріотичні настрої 

не звертала уваги на його існування

посилювала репресії проти нього

надавала додаткові можливості для його розвитку

Запитання 11

 Результат якої події Першої світової війни дав змогу правлячим колам Росії реалізувати стратегію «…злиття землі Ярослава Осмомисла, князів Данила і Романа з Імперією в політичному та національному відношеннях…»?

варіанти відповідей

Галицької битви       

Карпатської операції

Ґорліцького прориву   

Брусиловського прориву

Запитання 12

Для соціально-економічного розвитку українських земель періоду Першої світової війни було характерним

варіанти відповідей

зростання виробництва сільгосппродукції. 

посилення інфляційних процесів в економіці.

збільшення виробництва продуктів нафтопереробки.

ліквідування механізмів державного регулювання економіки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест