19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

УКРАЇНА У БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 1918 – 1921 рр. Частина 1.

Додано: 22 лютого
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 10 разів
13 запитань
Запитання 1

Коли було підписано Брестський мирний договір?

варіанти відповідей

22 січня 1919р.

19 січня 1918р.

20 лютого 1919р.

27 січня 1918р.

Запитання 2

Хто очолював українську делегацію під час підписання Брестського миру?

варіанти відповідей

В.Вінниченко

В.Голубович

М.Грушевський

С.Петлюра

Запитання 3

Які були умови Брестського мирного договору? Виберіть кілька варіантів.

варіанти відповідей

Завершення стану війни між сторонами.

Зобов’язання з боку України надати харчування країнам Четверного союзу 60 млн. пудів хліба, 400 млн. штук яєць, 2,72 млн. пудів м’яса, 3 млн. пудів цукру.

Відмова від взаємних територіальних та матеріальних претензій.

Холмщина, Посяння й Підляшшя визнавалися за Україною

уведення в обіг національної валюти – гривні

скасування приватної власності на землю та прийняття закону про землю, згідно з яким передбачалися соціалізація землі та встановлення максимуму землеволодіння

Запитання 4

Початок наступу армії Четверного союзу та військ УЦР по всьому фронту від Балтійського моря до Карпат?

варіанти відповідей

лютий 1918 р.

1 березня 1918 р.

7 березня 1918 р.

лютий – березень 1918 р

Запитання 5

Яка подія відбулася 7 березня 1918 р.?

варіанти відповідей

радянські війська залишають Київ

окупація України німецькими військами

повернення УЦР до Києва

більшовицьку владу в Україні було повалено

Запитання 6

Коли відбулося останнє засідання Центральної Ради?

варіанти відповідей

29 квітня 1918р

26 квітня 1918р

1 квітня 1918р

6 квітня 1918р

Запитання 7

Причини падіння Центральної Ради? Виберіть кілька варіантів.

варіанти відповідей

невдоволення політикою УЦР заможних верств населення

нехтування необхідності створити регулярну боєздатну армію

суперечності всередині УЦР

не вирішення нагальної аграрної проблеми

затвердження державного герба – тризуба

зміна державного устрою УНР

Запитання 8

Хто зображений на фото?

варіанти відповідей

В.Вінниченко

С.Петлюра

П.Скоропадський

М.Грушевський

Запитання 9

Коли відбувся гетьманський переворот?

варіанти відповідей

29 квітня 1918р

9 квітня 1918р

2 квітня 1918р

26 квітня 1918р

Запитання 10

Період перебування П.Скоропадського при владі?

варіанти відповідей

(9 квітня – 4 грудня 1918 р)

(26 квітня – 10 грудня 1918 р)

(2 квітня – 29 грудня 1918 р)

(29 квітня – 14 грудня 1918 р)

Запитання 11

Хто очолював уряд П.Скоропадського?

варіанти відповідей

В. Голубович

Ф. Лизогуб

С.Петлюра

Н.Махно

Запитання 12

Національно-культурний розвиток за часів Скоропадського? Кілька варіантів.

варіанти відповідей

визнання укр. мови державною

було відкрито робітничі факультети

створення Української академії наук на чолі з В. Вернадським

утворення Української автокефальної православної церкви

українізація освіти

Запитання 13

Причини падіння гетьманату П.Скоропадського? Кілька варіантів.

варіанти відповідей

поразка Німеччини в Першій світовій війні

відсутність дієздатної регулярної укр. армії

ілюзорна віра в демократичну федерацію народів Росії, надія на примирення з більшовиками

вузька соціальна база

відновлення старих порядків, що призвело до наростання соціальної напруги

спроба знайти опору серед білогвардійців

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест