Україна у період загострення кризи радянської системи

Додано: 16 грудня 2019
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 437 разів
29 запитань
Запитання 1

Роки перебування на посаді першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста.

варіанти відповідей

1953-1957 рр.

1963-1972 рр.

1957-1963 рр.

1972-1989 рр.

Запитання 2

Роки проведення "косигінської реформи" в УРСР.

варіанти відповідей

1965-1970 рр.

1976-1980 рр.

1971-1975 рр.

1981-1986 рр.

Запитання 3

Назва політичного режиму періоду "застою", який характеризувався спробою поновлення деяких рис сталінського режиму без заходів масових репресій.

варіанти відповідей

десталінізм

неосталінізм

сталінізм

тоталітаризм

Запитання 4

Основна причина піднесення економіки під час восьмої ("золотої") п'ятирічки.

варіанти відповідей

ножиці цін

економічна реформа

зростання експорту

науково-технічна революція

Запитання 5

Перша хвиля арештів дисидентів тривала

варіанти відповідей

1970 - 1972 рр.

серпень-вересень 1965 р.

70-80-ті роки ХХ ст.

1966-1970 рр.

Запитання 6

Першим секретарем ЦК КПУ з 1972 року був призначений

варіанти відповідей

Петро Шелест

Микита Хрущов

Володимир Щербицький

Володимир Івашко

Запитання 7

Укажіть прізвища «шістдесятників» в українській літературі.

варіанти відповідей

О.Гончар

І.Драч

А.Горська

Л.Костенко

І.Світличний

В.Симоненко

Запитання 8

Одна з характерних ознак суспільно-політичного життя СРСР наприкінці 1970-х - на початку 1980-х рр. - це

варіанти відповідей

легалізація неформальних громадських організацій.

скорочення масштабів бюрократичного апарату.

конституційне закріплення концепції «розвиненого соціалізму».

розмежування повноважень партійних і радянських органів влади.

Запитання 9

Сукупність управлінців, призначуваних на керівні посади - це

варіанти відповідей

управлінці

олігархія

номенклатура

компартійно-радянська олігархія

Запитання 10

Хто це? "Відомий кінорежисер, один із засновників українського поетичного кіно. Екранізація п'єси М.Коюбинського "Тіні забутих предків" принесла йому всесвітню славу та визнання"

варіанти відповідей

Ю.Іллєнко

О.Довженко

С.Параджанов

Л.Биков

Запитання 11

Укажіть автора.

На доручення М.Суслова в АН УРСР підготували розгромну рецензію на його книжку "Україна наша Радянська", у якій автора звинувачували в націоналізмі. Журнал "Комуніст України" опублікував її без підписів, як редакційну статтю. Кампанія боротьби здійснювалася під керівництвом нового секретаря ЦК КПУ з питань ідеології В.Маланчука.

варіанти відповідей

П.Шелест

В.Симоненко

В.Стус

І.Драч

Запитання 12

Визначте риси політики першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста.

варіанти відповідей

націонал-комуністична політика, придушував дисидентський рух

Цілковито підтримував політичний курс Л. Брежнєва. Не противився обмеженню прав України

Відстоював економічні інтереси України. Захищав вугільну промисловість, хотів вийти з-під контролю Зовнішторгу СРСР.

Сприяв процесам русифікації і «злиття націй».

Проводив політику поміркованої українізації: захищав українську мову та мистецтво, ініціював створення державного заповідника на о.Хортиця.

Сприяв докорінній технічній модернізації легкої і харчової промисловості УРСР.

Запитання 13

Визначте риси політики першого секретар ЦК КПУ Володимира Щербицького.

варіанти відповідей

Жорстока боротьба з дисидентським рухом:, який фактично був розгромлений.

Не противився обмеженню прав України. Сприяв процесам русифікації і «злиття націй».

Виступав за розширення прав УРСР у внутрішній та зовнішній економічній політиці.

Дозволив будівництво в УРСР низки атомних електростанцій, зокрема Чорнобильської. Під час аварії на останній у перші дні намагався приховати трагедію.

Підбір кадрів за принципом особистої відданості.

Підтримка поміркованої українізації

Спроба українізувати управлінський апарат.

Запитання 14

Назвіть політика, діяльність якого характеризував О.Гончар: "Після валуєвських указів чорніших часів для мови українського народу не було ж! І перший нищитель мови - він, ... . З садистською послідовністю виганяє українську мову з усіх нарад, установ, вузів, із радіо; в школі за русифікацію встановив учителям надбавку 15 рублів, чи то пак 30 срібляників. Як я в ньому помилявся! Як уся наша інтелігенція співчувала йому, потовчений Хрущовим, він у вишитій сорочечі скаржився нам, який він нещасний..."

варіанти відповідей

П.Шелест

В.Щербицький

Л.Мельников

М.Підгорний

Запитання 15

Назва одного з останніх періодів існування радянської економічної та політичної системи (середина 1970 - середина 1980-х років). Цей період пов'язують з ім'ям Генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, під час правління якого (1964-1982 рр.) складалися передумови глибокої системної кризи — економічної та соціальної, які врешті призвели до краху радянської економіки та політичного розпаду СРСР. 

варіанти відповідей

відлига

відбудова

перебудова

застій

Запитання 16

Укажіть, яку п’ятирічку через високі результати в економіці, і зокрема української, радянські економісти назвали «золотою».

варіанти відповідей

1971 - 1975 рр.

1976 – 1980 рр.

1981 – 1985 рр.

1966 – 1970 рр.

Запитання 17

Про якого політичного діяча йдеться в уривку?

«В апаратній боротьбі… виявив розум, хитрість і винахідливість. Хай повільно, але зумів витіснити з керівництва всіх своїх суперників і недоброзичливців. І без конфліктів і зривів, без кривавих репресій, як Сталін, і навіть без публічного паплюження, як Хрущов, забезпечив послух, покірність і навіть страх.»

варіанти відповідей

Л.Брежнєв

М.Хрущов

М.Підгорний

В.Щербицький

Запитання 18

Яке суспільне явище радянської дійсності другої половини 1960–1980-х рр. відображає карикатура?

варіанти відповідей

низьку якість обслуговування в торговельних закладах

технологічну відсталість харчової промисловості

розкрадання державного майна на робочих місцях

систематичне пияцтво на робочому місці

Запитання 19

Який процес радянської дійсності 70 - початку 80 - х років характеризує світлина з музею?

варіанти відповідей

самвидав

дисидентство

русифікація

українізація

Запитання 20

Про кого мова?

Учасник дисидентського руху з середини 1960-х. У 1967 р. випустив у самвидаві книгу «Лихо без розуму», у якій йдеться про події 1965 р., Коли за «антирадянську» діяльність було заарештовано та засуджено 20 українських інтелігентів, книжка стала першою грунтовною працею про ситуацію в Україні, яка потрапила на Захід після Другої світової

війни й привернула увагу світової громадськості до українського питання.»

варіанти відповідей

В.Стус

І.Драч

В.Чорновіл

С.Параджанов

Запитання 21

Укажіть течії дисидентського руху

варіанти відповідей

правозахисний або демократичний

релігійний

національно-орієнтований

молодіжний

україномовний

Запитання 22

Укажіть рік створення Української Гельсинської Групи.

варіанти відповідей

вересень 1965 р.

листопад 1976 р.

травень 1966 р.

кінець 1959 р.

Запитання 23

Відсутність розвитку, застій у виробництві і торгівлі. Радянська економіка вступила в цей період у 60-80-ті роки.

варіанти відповідей

стагнація

системна криза

рентабільність

дефіцит

Запитання 24

Яке явище радянської дійсності в 70-ті - початок 80-х років характеризує карикатура?

варіанти відповідей

відсутність розвитку, застій у виробництві, відсутність конкуренції в умовах командної економіки

дефіцит товарів народного вжитку

розкрадання державної власності

впровадження НТР

Запитання 25

Яке явище радянської дійсності в 70-ті - початок 80-х років характеризує карикатура?

варіанти відповідей

дефіцит товарів народного вжитку

низька якість товарів

пріоритет важкої промисловості

забруднення довкілля

Запитання 26

Укажи рік затвердження Продовольчої програми.

варіанти відповідей

1982 р.

1972 р.

1976 р.

1965 р.

Запитання 27

Хто є автором картини, репродукцію якої зображено на фото?

варіанти відповідей

М.Приймаченко

Т.Яблонська

А.Горська

К.Білокур

Запитання 28

Хто є автором картини, репродукцію якої зображено на фото?

варіанти відповідей

Т.Яблонська

К.Білокур

М.Приймаченко

А.Горська

Запитання 29

Хто є автором картини, репродукцію якої зображено на фото?

варіанти відповідей

Т.Яблонська

М.Приймаченко

К.Білокур

А.Горська

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест