Україна у Першій світовій війні

Додано: 1 жовтня 2019
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 161 раз
12 запитань
Запитання 1

Яку дату вважають початком Першої світової війни?

варіанти відповідей

28 червня 1914 р.

1 серпня 1914 р.

18 серпня 1914 р.

22 травня 1916 р.

Запитання 2

Метою Австро-Угорщини в Першій світовій війні щодо українських земель було

варіанти відповідей

приєднання Закарпаття, Північної Буковини, Східної Галичини

загарбання Бесарабії

приєднання Волині та Поділля

контролювання всіх українських земель, крім Західної України, Волині, Поділля

Запитання 3

На яких українських територіях точилися воєнні події під час Першої світової війни?

варіанти відповідей

Лівобережжя, Закарпаття, Буковина, Галичина

 Слобожанщина, Київщина, Чернігівщина

Волинь, Закарпаття, Буковина, Галичина

Галичина, Закарпаття, Волинь, Поділля

Запитання 4

Які поняття й терміни доречно використовувати, характеризуючи хід подій Першої світової війни протягом 1914—1916 рр.?

1) Націоналізація

2) Галицько-Буковинське генерал-губернаторство

3) Брусилівський прорив

4) евакуація

5) конституція

варіанти відповідей

1, 2

2, 3

3, 4

2, 5

Запитання 5

З якою подією пов’язане висловлювання російського графа:

«Галичина і Лемківщина — споконвічно корінна частина великої Русі... Я буду вводити тут російську мову, закон і устрій!»?

варіанти відповідей

З Брусилівським проривом

зі створенням Головної української ради

з утворенням Галицько-Буковинського генерал-губернаторства

із проголошеним Німеччиною створенням «самостійного» Польського королівства

Запитання 6

Українське військове добровільне формування у складі австро-угорської армії, яке було утворено з ініціативи Головної руської ради 1914 р., — це

варіанти відповідей

«Юнацька спілка»

Карпато-Руський визвольний комітет

Союз визволення України

Легіон українських січових стрільців

Запитання 7

Битва на горі Маківка відбувалася протягом...

варіанти відповідей

вересня 1914 р.

квітня-травня 1915 р.

червня 1915 р.

вересня 1916 р.

Запитання 8

Німецькі та австро-угорські війська здійснили Горлицький прорив протягом

варіанти відповідей

вересня 1914 р.

травня 1915 р.

червня 1916 р.

серпня 1917 р.

Запитання 9

Яку битву часів Першої світової війни описано в цитованому уривку:

«...На півночі фронту нами було взято назад значну частину Східної Галичини й уся Буковина. Безпосереднім результатом цих вдалих дій був вихід Румунії з нейтрального становища та приєднання її до нас»?

варіанти відповідей

Брусилівський прорив

Горлицький прорив

Битву за гору Маківка

Галицьку битву

Запитання 10

Укажіть дату початку Галицької битви.

варіанти відповідей

10 серпня 1914 р.;

23 серпня 1914 р.;

2 травня 1915 р.;

22 травня 1916 р.

Запитання 11

Що стало соціально-економічним наслідком Першої світової війни для українського суспільства?

варіанти відповідей

організаційне оформлення українського національного руху

зростання національної самосвідомості українського населення

 українізація армії, створення національних збройних формувань

людські втрати, скорочення чисельності працездатного населення

Запитання 12

Що таке «світова війна»?

варіанти відповідей

військові дії, що мають затяжний характер на стабільних фронтах

протиборство коаліцій, у якому беруть участь більшість країн світу

воєнні дії, що розраховані на розгром противника за короткий час

збройна боротьба, яку ведуть різні соціальні групи за владу в країні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест