Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.) (Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). Політика радянського уряду в Україні в 1919 р. Денікінський режим в Україні. Радянсько-польська війна та Україна.) (ЗНО)

Додано: 13 квітня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 191 раз
59 запитань
Запитання 1

Політика одержавлення власності, згортання товарно-грошових відносин, впровадження карткової системи та загальної трудової повинності — це складові політики:

варіанти відповідей

Ради Народних Міністрів УНР

Ради Народних Комісарів УСРР

Директорії УНР

Ради Міністрів Української Держави

Запитання 2

Укладення якого міжнародного договору викликано такий коментар сучасника: «Польща та більшовицька Росія поділились українськими землями, як колись в Андрусово в 1667 році»?


варіанти відповідей

Брестського договору 1918 р.

Варшавського договору 1920 р.

Ризького договору 1921 р.

Рапалльського договору 1922 р.

Запитання 3

Що відіграло вирішальну роль у вигнанні більшовиків з України навесні—влітку 1919 р.?


варіанти відповідей

селянський повстанський рух

наступ Білої армії генерала А. Денікіна

спільний наступ об’єднаних українських армій

наступ німецької та австро-угорської армій

Запитання 4

Що стало вирішальним фактором у поразці спільного наступу польської та української армій в Україні у квітні-травні 1920 р.?


варіанти відповідей

окупаційна політика польської адміністрації

заклик більшовиків до здійснення світової революції

перехід Української галицької армії на бік більшовиків

наступ із Криму Білої армії генерала П. Врангеля

Запитання 5

Яка подія увійшла в історію під назвою «Листопадовий зрив»?


варіанти відповідей

наступ військ ЗУНР у листопаді 1918 р. на Перемишль

повстання українських підрозділів у Львові 1 листопада 1918 р., встановлення української влади в місті

повстання проти гетьмана П. Скоропадського, очолюване Директорією

повстання робітників заводу «Арсенал» у Києві

Запитання 6

Міжнародна ізоляція, кількісна перевага військ противника й те, що доводилось вести боротьбу одразу на три фронти, ідеологічні та психологічні розбіжності між галичанами і наддніпрянцями, погане забезпечення армій провіантом і зброєю, епідемії, передчасні холоди, еміграція головних провідників — це причини:

варіанти відповідей

поразки більшовиків в Україні

поразки українських армій у боротьбі за незалежність

провалу агресії країн Антанти

поразки білогвардійців

Запитання 7

Як між собою пов’язані Варшавська угода 1920 р. між УНР і Польщею і Ризький мирний договір 1921 р. між радянськими республіками та Польщею?

варіанти відповідей

обидва договори були укладені після тривалої війни між сторонами

обидва договори вирішували долю Східної Галичини на користь Польщі

обидва договори передбачали встановлення союзницьких відносин між учасниками

обидва договори клали край бойовим діям на території України

Запитання 8

Варшавська угода між Директорією УНР та урядом Польщі передбачала:


варіанти відповідей

політичну підтримку в боротьбі проти гетьмана П. Скоропадського

військову допомогу в боротьбі проти військ генерала А. Денікіна

визнання ЗУНР та відмову від втручання в її внутрішні справи

спільні воєнні дії проти Червоної армії на території України

Запитання 9

Що було урочисто проголошено 22 січня 1919 р. на Софійській площі в Києві?


варіанти відповідей

незалежність УНР

повалення Гетьманату

встановлення радянської влади

об’єднання УНР і ЗУНР

Запитання 10

Який договір вперше визнавав Українську Соціалістичну Радянську Республіку як суб’єкта міжнародних відносин?


варіанти відповідей

Брест-Литовський договір

Версальський договір

Сен-Жерменський договір

Ризький договір

Запитання 11

 Позначений на картосхемі наступ Армії УНР і УГА призвів до:


варіанти відповідей

проголошення Української Народної Республіки

повалення влади гетьмана П. Скоропадського

«Київської катастрофи»

«Листопадового зриву»

Запитання 12

Наведена картосхема дає змогу характеризувати події:


варіанти відповідей

Радянсько-польської війни

Першого Зимового походу

Другого Зимового походу

«Чортківської офензиви»

Запитання 13

Яка територія заштрихована на карті?


варіанти відповідей

територія Одеської Радянської Республіки у січні 1918 р.

територія, контрольована армією барона П. Врангеля в грудні 1919 р.

територія, охоплена махновським рухом у травні 1919 р.

територія, окупована військами Антанти наприкінці січня 1919 р.

Запитання 14

Яка подія привела до зображеного на карті наступу польсько українських військ на Київ?


варіанти відповідей

«Київська катастрофа», вступ до Києва військ А. Денікіна

«Чортківська офензива» УГА

об’єднання Армії УНР і УГА для спільного походу на Київ під гаслом: «На Львів через Київ»

укладення Варшавської угоди між Ю. Пілсудським та С. Петлюрою

Запитання 15

На якій карті зображено територію Української Соціалістичної Радянської Республіки?

варіанти відповідей
Запитання 16

«Взагалі мусимо дивитися на Варшавський договір як на тимчасовий вихід з тяжкої ситуації. Треба нам якось зміцнити свої сили для того, щоб продовжувати боротьбу з нашим головним ворогом — Московщиною», — так виправдовував свої дії:

варіанти відповідей

М. Грушевський

В. Винниченко

С. Петлюра

П. Скоропадський

Запитання 17

Який уряд звертався до президента США В. Вільсона з такою відозвою?

«Утворивши державу... у Львові, ми визнали границею цієї держави... стараючись оминути захоплення найменшого клаптика землі, який не був заселений в більшості українцями... дотримуючись справедливих принципів ваших, Пане Президент!»

варіанти відповідей

Рада Народних Міністрів УНР

Рада Міністрів Української Держави

Директорія УНР

Державний секретаріат ЗУНР

Запитання 18

Із якого приводу Ф. Швець виголосив таку промову: «Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної частини України — Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпровська України — в одну Велику Україну... Віднині Український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної Української Держави на добро і щастя українського народу»?

варіанти відповідей

проголошення Західноукраїнської Народної Республіки

підписання Акта злуки ЗУНР і УНР

прийняття Четвертого Універсалу Української Центральної Ради

оприлюднення «федеративної грамоти» гетьманом П. Скоропадським

Запитання 19

У якому році відбулася подія, описана в уривку з джерела?

«...Між тим середня група генерала Кравса, зайнявши 30 серпня своїми передовими частинами Київ, ранком 31 серпня рушила колоною через Київ... Але одночасно зі сходу через Київські мости до Києва почали входити денікінські війська під командуванням генерала Бредова... Коли голова колони українських військ вийшла на головну вулицю Києва — Хрещатик, то добровольчі частини, увійшовши на цю вулицю з протилежного боку, відкрили по ній кулеметний і рушничний вогонь...»

варіанти відповідей

1917 р.

1918 р.

1919 р.

1920 р.

Запитання 20

«Наші Орли несуть мешканцям Волині, Поділля та Київщини порядок, свободу, благословенний мир, несуть народу можливість спокійної праці і гарантії того, що її ніхто не забере. З приводу наступу наших військ запевняємо, що він не є загарбницьким... Ми ведемо війну, яку нам нав’язали... Ми повинні встановити такі стратегічні кордони, які забезпечили б неможливість нової війни...» — із такою відозвою до місцевого населення в 1920 р. звернувся:

варіанти відповідей

Сейм Польської Республіки

головний отаман Армії УНР

правитель Півдня Росії П. Врангель

Голова Ради Народних Комісарів РСФРР

Запитання 21

Прочитайте рядки життєпису політичного діяча й укажіть його.

«Роки життя — 1863-1940. Народився у м. Буську, закінчив юридичний факультет Львівського університету. Був послом до австрійського парламенту. Обраний Президентом ЗУНР, емігрував, помер у Берліні».

варіанти відповідей

Дмитро Вітовський

Сидір Голубович

Кость Левицький

Євген Петрушевич

Запитання 22

Сутність поняття «червоний терор»:варіанти відповідей

акції повстанських загонів під керівництвом отаманів.

політика Директорії УНР проти тих, хто не визнавав її повноважень.

політика масових репресій, яку проводили більшовики проти класових ворогів і мирного населення.

політика масового знищення всіх прихильників радянської влади, яку проводили білогвардійці.

Запитання 23

Мета боротьби анархо-комуністів на чолі з Нестором Махном проти влади гетьмана:

варіанти відповідей

відновлення влади Української Центральної Ради.

встановлення військової диктатури на чолі з Нестором Махном.

встановлення влади рад, діяльність яких підпорядковувалася б місцевому населенню.

встановлення радянської влади в Україні на чолі з більшовиками.

Запитання 24

Діяльність військ Антанти в листопаді - грудні 1918 р.:


варіанти відповідей

висадка на півдні України (інтервенція), окупація Криму і частини Херсонської губернії.

виступ спільно з військами Директорії проти білогвардійської армії Антона Денікіна.

надання допомоги армії УНР у захисті своїх кордонів від наступу Червоної армії.

повернення в Західну Європу після повстання матросів.

Запитання 25

Зміни в керівництві Директорією, які сталися в лютому 1919 р.:


варіанти відповідей

Володимир Винниченко змінив на посту голови Сергія Остапенка.

Сергій Остапенко змінив на посту голови Євгена Пегрушевича.

Симон Петлюра змінив на посту голови Володимира Винниченка.

Євген Петрушевич змінив на посту голови Симона Петлюру.

Запитання 26

Чисельність інтелігенції на території України в 1917—1921 рр.:

варіанти відповідей

достатня кількість завдяки переїзду багатьох іноземних фахівців.

залишилася приблизно на довоєнному рівні, але змінилася якісно.

зменшилася через загибель і виїзд за кордон великої кількості діячів культури.

значно зросла завдяки створенню багатьох нових вищих шкіл, що готували спеціалістів.

Запитання 27

Збройні сили, які брали участь у єврейських погромах:


варіанти відповідей

білогвардійці, отаманські загони, неконтрольовані Директорією, регулярна армія УНР, контрольована Директорією.

отаманські загони, неконтрольовані Директорією, регулярна армія УНР, контрольована Директорією, Червона армія.

регулярна армія УНР, контрольована Директорією, Червона армія, білогвардійці.

Червона армія, білогвардійці, отаманські загони, неконтрольовані Директорією.

Запитання 28

Прочитайте уривок з документа й укажіть владу, що його видала.

«Пам’ятники, збудовані царям і царським посіпакам, що не становлять вартості ні з історичного, ні з художнього боку, зносяться з майданів та вулиць і почасти переносяться до музейних склепів, а почасти утилізуються. Всеукраїнському комітетові охорони пам’ятників мистецтва та старовини наказується цей декрет здійснити».

варіанти відповідей

білогвардійці

більшовики

гетьман Павло Скоропадський

махновці

Запитання 29

Основна мета противників у польсько-українській війні 1918-1919 рр.:


варіанти відповідей

визволення Галичини з-під влади Австро-Угорщини.

встановлення демократичної форми правління в Галичині, Буковині та Закарпатті.

недопущення встановлення радянської влади на території ЗУНР.

утримання своєї влади на території Галичини.


Запитання 30

Землі, на яких було проголошено ЗУНР:


варіанти відповідей

Буковина, Волинь, Галичина.

Волинь, Галичина, Закарпаття.

Галичина, Закарпаття, Буковина.

Закарпаття, Буковина, Волинь.

Запитання 31

Назва парламенту й уряду ЗУНР:


варіанти відповідей

Українська Народна Рада та Національний Секретаріат.

Українська Національна Рада та Тимчасовий Державний Секретаріат.

Українська Центральна Рада і Генеральний Секретаріат.

Центральний Виконавчий Комітет і Народний Секретаріат.

Запитання 32

Орган, який був штабом підготовки повстання в Галичині та його керівника:


варіанти відповідей

Центральний військовий комітет, Дмитро Вітовський.

Центральний народний комітет, Гриць Коссак.

Центральний національний комітет, Осип Микитка.

Центральний комітет радикальної партії, Мирон Тарнавський.

Запитання 33

Одне з найголовніших досягнень керівництва ЗУНР:


варіанти відповідей

створення боєздатної Галицької армії.

створення зовнішньополітичного відомства — Державного секретаріату міжнародних справ.

створення Конституційного суду ЗУНР.

створення харчових комітетів і ліквідація приватної власності на землю.

Запитання 34

Головна причина поразки ЗУНР у польсько-українській війні:


варіанти відповідей

відсутність боєздатної армії та підтримки народу.

відсутність командних кадрів і некомпетентність військового керівництва.

внутріпартійна боротьба всередині ЗУНР, суперечності в керівництві уряду.

міжнародна ізоляція, невизнання незалежності ЗУНР Антантою і всіляка підтримка нею претензій Польщі на галицькі землі, численніша армія Польщі.

Запитання 35

Рішення Паризької мирної конференції 25 червня 1919 р. щодо Галичини:варіанти відповідей

право ЗУНР на всю Галичину.

право ЗУНР на більшу частину Галичини.

право Польщі на більшу частину Галичини.

право Польщі на всю Галичину.

Запитання 36

Сутність поняття «Чортківська офензива»:варіанти відповідей

арешт групи селян Чортківського повіту та судовий процес над нею.

каральна експедиція польської влади проти українців міста Чорткова.

стійка оборона військами ЗУНР міста Чорткова від величезної польської армії генерала Галлера.

успішний наступ (прорив) галицької армії під командуванням генерала Олександра Грекова проти переважних сил польського війська.

Запитання 37

Рішення, ухвалене на III Всеукраїнському з’їзді рад:


варіанти відповідей

анулювання Брест-Литовського мирного договору.

затвердження нового парламенту УСРР — Трудового Конгресу.

проголошення повалення Української Держави Павла Скоропадського.

ухвалення конституції Української Соціалістичної Радянської Республіки.

Запитання 38

 Ворожі сили, з якими довелося воювати українському військові восени 1919 р. («трикутник смерті»):


варіанти відповідей

білогвардійці, більшовики, поляки.

більшовики, поляки, румуни.

поляки, румуни, білогвардійці.

румуни, більшовики, білогвардійці.

Запитання 39

Сутність Зимового походу, який розпочався 6 грудня 1919 р.:


варіанти відповідей

наступ військ ЗУНР проти польської армії, що закінчився невдачею.

наступ об’єднаних українських армій на Київ, взяття і відступ.

операція українських армій з визволення Правобережжя від Червоної армії.

п’ятимісячний рейд українських військ по тилах денікінської та Червоної армій.

Запитання 40

Причини поразок українських військ у боротьбі за незалежність у другій половині 1919 р.:


варіанти відповідей

боротьба з білогвардійцями, які мали підтримку Антанти, зрада керівників, передчасні холоди.

боротьба на два фронти, підтримка ворога ззовні, втеча керівників, епідемії хвороб, голод на території формування основних військ УНР.

перехід військового керівництва на бік ворога, недостача озброєнь, допомога Червоній армії з-за кордону, партизанський рух у тилу військ УНР.

чисельна перевага ворогів, боротьба на три фронти, епідемія тифу, зовнішньополітична ізоляція, погане забезпечення армій.

Запитання 41

Прочитайте рядки життєпису військового діяча й укажіть його.

«Роки життя — 1891-1930. Народився на Київщині. Пройшов шлях від російського солдата до генерал-хорунжого Армії УНР. Заступник командувача Армії УНР під час Першого «Зимового походу», командувач під час Другого «Зимового походу». Емігрував, повернувся в Україну, був знищений комуністичним режимом».

варіанти відповідей

Данило Зелений

Нестор Махно

Симон Петлюра

Юрко Тютюнник

Запитання 42

Військово-політичні сили, які знищили денікінський режим в Україні наприкінці 1919 — на початку 1920 р.:


варіанти відповідей

армія Української Народної Республіки.

партизанські загони українського селянства.

польські збройні сили в союзі з армією УНР.

Червона армія з допомогою повстанської армії Нестора Махна та інших партизанських сил.

Запитання 43

Прочитайте рядки життєпису історичного діяча й укажіть його:

«Роки життя — 1888-1934. Народився у с. Гуляйполе на Катеринославщині. Під час першої російської революції став членом анархістської організації, був засуджений на довічне ув’язнення. Близько трьох років був отаманом на півдні України, популярним народним ватажком, прозваний «батьком». Емігрував, помер у Парижі».

варіанти відповідей

Михайло Грушевський

Нестор Махно.

Симон Петлюра.

Юрко Тютюнник.

Запитання 44

Документ, який було підписано 18 березня 1921 р.:


варіанти відповідей

Варшавський договір між УНР (Симон Петлюра) і Польщею (Юзеф Пілсудський).

Ризький мирний договір між Польщею з одного боку і радянською Росією та УСРР — з іншого.

Сен-Жерменський договір між країнами Антанти й Австрією, за яким Буковина закріплювалася за Румунією.

угода між урядом УСРР і Нестором Махном про спільну боротьбу проти військ Врангеля.

Запитання 45

Другий «Зимовий похід» військ Армії УНР здійснено з метою


варіанти відповідей

дезорганізувати тил білогвардійських військ генерала П. Врангеля.

допомогти Українській Галицькій армії в боротьбі з польською агресією.

підняти народне збройне повстання проти більшовицької влади.

підтримати дії Революційно-повстанської армії Н. Махна.


Запитання 46

Прочитайте уривок з наказу командувача Південним фронтом Михаїла (Михайла) Фрунзе й укажіть подію, яка передувала цьому.

«Наказую військам фронту вважати Махна та всі його загони ворогами Радянської республіки і Революції... командирам червоних частин махновські загони роззброювати, а ті, що будуть чинити опір, — знищувати...»


варіанти відповідей

підписання Варшавського договору

початок Першого зимового походу армії УНР

прихід до влади Директорії УНР

розгром армії генерала Петра Врангеля в Криму

Запитання 47

Коли було ухвалено цитований документ?

«Українська Національна Рада є Конституантою тієї частини українського народу, яка живе в австро-угорській монархії...»

варіанти відповідей

Грудень 1917 р.

січень 1918 р.

жовтень 1918 р.

січень 1919 р.

Запитання 48

Визначте причину й дату укладання наведеного договору.

«...Річ Посполита Польська визнає Директорію Незалежної Української Народної Республіки на чолі з Головним Отаманом Симоном Петлюрою за Верховну Владу Української Народної Республіки...»

варіанти відповідей

Боротьба проти Гетьманату, листопад 1918 р.

відновлення влади Директорії УНР, серпень 1919 р.

формування спільного антибільшовицького фронту між УНР і Польщею, квітень 1920 р.

боротьба з інтервенцією країн Антанти, березень 1921 р.

Запитання 49

Наслідком якої події було укладання Ризького мирного договору?


варіанти відповідей

Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки

закінчення Першої світової війни

Другого Зимового походу Армії УНР

закінчення радянсько-польської війни

Запитання 50

Яка подія вважається кінцевою в боротьбі військ УНР за незалежність України?


варіанти відповідей

Укладання Варшавської угоди

укладання Ризького мирного договору

Перший Зимовий похід Армії УНР

Другий Зимовий похід Армії УНР

Запитання 51

Установіть відповідність між стислою характеристикою історичного діяча та його ім’ям і прізвищем.

1 радянський військовий діяч, начальник Першої української дивізії; загинув за суперечних обставин, імовірно, від кулі більшовицького комісара

2 полковник Легіону Українських Січових Стрільців, полковник УГА, Державний секретар військових справ ЗУНР; був організатором і одним із керівників «Листопадового зриву» у Львові 1918 р.

3 український військовий діяч; брав участь у Першому Зимовому поході Армії УHP як помічник генерала М. Омеляновича-Павленка; організатор і керівник Другого Зимового походу Армії УНР

4 український художник-графік; автор перших українських банкнот і поштових марок; ректор Української Академії мистецтв»

А Георгій Нарбут

Б Юрій Тютюник

В Матвій Григор’єв

Г Дмитро Вітовський

Д Микола Щорс

варіанти відповідей

ДГАБ

ДАБВ

ДАГБ

ДГБА

Запитання 52

Установіть відповідність між подіями та їх результатами й наслідками.

1 Другий Зимовий похід Армії УНР

2 Прихід до влади гетьмана П. Скоропадського

3 Брест-Литовський договір між УНР і державами Четверного союзу

4 Розгром П. Врангеля в Криму

А Націоналізація промисловості, створення сільськогосподарських комун

Б Відновлення права приватної власності на землю, створення державного бюджету

В Відновлення влади Української Центральної Ради в умовах окупації

Г Припинення широкомасштабних бойових дій на території України

Д Завершення збройної боротьби за незалежність України

варіанти відповідей

ДБВГ

ДВАГ

ДАБГ

ДАБВ

Запитання 53

Установіть відповідність між назвами державних утворень, проголошених у 1917—1919 рр., та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.

1 Українська Народна Республіка

2 Українська Держава гетьмана П. Скоропадського

3 Західноукраїнська Народна Республіка

4 Українська Соціалістична Радянська Республіка

А Воєнний комунізм, націоналізація промисловості, продовольча диктатура, Ризький мир

Б Українська Національна Рада, державний сектор, Українська галицька армія, «Чортківська офензива»

В Українська Центральна Рада, Універсал, Генеральний Секретаріат, Директорія, отаманщина

Г Масові репресії, ждановщина, Українська Гельсінська група, дисидентство

Д Всеукраїнський хліборобський конгрес, гетьманський переворот, Українська академія наук

варіанти відповідей

ВБГА

ВАБГ

ВДБА

ВГАБ

Запитання 54

Установіть послідовність подій періоду боротьби за збереження державної незалежності України.

А Проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР

Б Укладення Варшавської угоди між УНР та Польщею

В Схвалення Центральною Радою проекту Конституції УНР

Г Другий Зимовий похід Армії УНР

варіанти відповідей

ВАГБ

ВГАБ

ВАБГ

ВБАГ

Запитання 55

Установіть послідовність подій боротьби за збереження незалежності України (1918—1921 рр.).

А Другий Зимовий похід Армії УНР

Б Прихід до влади Директорії УНР

В Укладення Варшавської угоди між УНР і Польщею

Г Проголошення незалежності УНР

варіанти відповідей

ГАБВ

ГВБА

ГБАВ

ГБВА

Запитання 56

Розташуйте події 1920 р. на території України в хронологічній послідовності.

А Розгром Врангеля

Б укладання Варшавської угоди

В закінчення Першого Зимового походу Армії УНР

Г прийняття Закону Всеукрревкому

варіанти відповідей

ГВАБ

ГБВА

ГВБА

ГБАВ

Запитання 57

Позначте назви регіональних радянських республік, створених більшовиками взимку та навесні 1918 р.

1 Донецько-Криворізька республіка

2 Українська Народна Республіка

3 Кримська Автономна Республіка

4 Одеська Радянська республіка

5 Радянська Соціалістична Республіка Таврида

6 Українська Соціалістична Радянська Республіка

7 Галицька Соціалістична Радянська Республіка

варіанти відповідей

157

145

136

147

Запитання 58

Укажіть умови Варшавської угоди (1920 р.) між представниками Директорії УНР і уряду Польщі.

1 визнання Польщею Директорії УНР на чолі з С. Петлюрою верховною владою в УНР

2 передання Польщі Східної Галичини, Західної Волині

3 об’єднання Армії УНР і Української галицької армії

4 визнання Польщею ЗУНР та відмова від втручання в її внутрішні справи

5 ведення спільних воєнних дій проти радянських військ на території УНР

6 надання військово-політичної допомоги в боротьбі проти гетьмана П. Скоропадського

7 визнання Директорією кордону між Польщею та УНР по «лінії Керзона»

варіанти відповідей

125

135

157

156

Запитання 59

Укажіть заходи, які були складовими політики «воєнного комунізму».

1 заборона приватного підприємництва і торгівлі

2 запровадження продовольчої диктатури, зокрема продовольчої розкладки

3 мілітаризація праці, зрівнялівка в оплаті праці

4 організація концесій, створення радянських трестів

5 повернення частини підприємств колишнім власникам

6 проведення грошової реформи, запровадження червінців

7 створення спільних підприємств з міжнародним капіталом

варіанти відповідей

123

137

147

236

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест