Україна в міжнародному просторі

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Географія, 10 клас
Тест виконано: 228 разів
24 запитання
Запитання 1

Геополітика - це наука, що вивчає

варіанти відповідей

систему пріоритетів у діяльності держави зі зміцнення економічного, політичного та військового потенціалу з урахуванням особливостей його геополітичного положення

міжнародну політику в усьому світі

світову політику відносно принципу "балансу сил"

вплив географічного простору та усвідомлення його важливості в політичних рішеннях

Запитання 2

"Холодна війна" - це

варіанти відповідей

війна між США та СРСР в першій половині ХХ століття

протистояння між НАТО та ОВД

війна наприкінці зими 1990 року

протистояння між ЄС та Україною

Запитання 3

На сучасному етапі основними центрами сили геополітики є

варіанти відповідей

ЄС

Франція

Росія

Індія

Китай

Україна

Запитання 4

Геополітичну роль країни визначають

варіанти відповідей

Природні умови

Політичний вплив

Кількість населення

Економічна потужність

Географічне положення

Запитання 5

Геополітична структура світу

варіанти відповідей

багатополюсна

двополюсна

однополюсна

Запитання 6

Геополітичними центрами можуть бути

варіанти відповідей

тільки держави

тільки недержавні утворення

залежні території

державні і недержавні суб'єкти

Запитання 7

Виберіть правильні особливості геополітичного положення України:

1. Належить до стикового геополітичного регіону Центральної Європи.

2. Меридіональна вісь європейської частини материка сполучає країни басейнів Чорного і Балтійського морів.

3. У широтному ж напрямку тут відбувалися комунікації Європи і Центральної Азії.

4. Від'єднана горами від Західної Європи.

варіанти відповідей

Всі варіанти правильні

1, 2 варіанти правильні

1, 2, 3 варіанти правильні

1, 2, 4 варіанти правильні

Запитання 8

Економіко-географічне положення України є дуже вигідним не тільки для нашої держави, а й для участі в геополітичних відносинах. Чим саме?

варіанти відповідей

розташування на перетині двох частин світу

всі варіанти вірні

родючість грунтів

помірний клімат для розвитку рекреаційних ресурсів

Запитання 9

Основними векторами сучасної української геополітики є

варіанти відповідей

інтеграція в ЄС

інтеграція в ОПЕК

двосторонні та багатосторонні взаємини зі стратегічними партнерами

об'єднання з Росією

досягнення миру та стабільності

Запитання 10

Положення України на геополітичній карті світу є

варіанти відповідей

вигідним

не вигідним

нейтральним

Запитання 11

Світовому господарству притаманний розвиток

варіанти відповідей

індустріальний

постіндустріальний

аграрно-індустріальний

ринковий

Запитання 12

Не входить в рейтинг держав у світовій економіці показник

варіанти відповідей

сприятливості державної політики

якості науково-освітньої системи

чисельності працездатного населення

ефективності інноваційної діяльності

Запитання 13

Найбільший відсоток в експорті товарів з України становлять

варіанти відповідей

метали та металічні вироби

промислові вироби

продукція хімічної промисловості

продовольчі товари та сільськогосподарська сировина

Запитання 14

В імпорті України провідне місце належить

варіанти відповідей

продукції хімічної промисловості

закупівлі машин, устаткування, транспортних засобів

закупівлі промислових виробів

закупівлі мінеральної продукції

Запитання 15

Найбільше Україна надає іншим державам послуг

варіанти відповідей

страхування

фінансових

транспортних

інформаційних

Запитання 16

В економіці України поступово зростає роль

варіанти відповідей

транснаціональних корпорацій

фінансово-промислових груп

міжнародних організацій

економічних об'єднань держав

Запитання 17

В імпорті транспортних засобів головну роль відіграє

варіанти відповідей

залізничний транспорт

автомобільний транспорт

повітряний транспорт

морський транспорт

Запитання 18

У структурі експорту транспортних послуг найбільша частка припадає на

варіанти відповідей

автомобільний транспорт

залізничний транспорт

морський транспорт

трубопровідний транспорт

Запитання 19

Найбільша кількість ТНК, які працюють на українському ринку є

варіанти відповідей

китайськими

американськими

французькими

німецькими

Запитання 20

Головним партнером України за експортом є

варіанти відповідей

країни ЄС

країни Азії

Росія

країни Африки

Запитання 21

Сталий розвиток - це

варіанти відповідей

загальна концепція

загальна концепція щодо необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства та захистом інтересів майбутніх поколінь з урахуванням їхньої потреби в безпечному і здоровому довкіллі

загальна концепція щодо необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства та захистом інтересів майбутніх поколінь

Запитання 22

Концепція сталого розвитку включає такі складові:

варіанти відповідей

політичну, економічну та соціальну

екологічну, соціальну та економічну

екологічну, біологічну та соціальну

економічну, законодавчу та соціальну

Запитання 23

В Україні сталий розвиток розуміють як

варіанти відповідей

неухильне зростання економічних показників країни

стабілізацію чисельності населення

здійснення заходів щодо збереження довкілля

неухильне зростання економічних показників країни. До цього додають здійснення заходів щодо збереження довкілля та стабілізацію чисельності населення

Запитання 24

Уряд України представив Національну доповідь "Цілі сталого розвитку: Україна", яка визначає базові показники для досягнення Цілей сталого розвитку,

варіанти відповідей

17 грудня 2015 року

25 березня 2016 року

15 вересня 2017 року

3 липня 2018 року

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест