Україна в міжнародному просторі

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Географія, 10 клас
Тест виконано: 85 разів
11 запитань
Запитання 1

Система світоустрою, яка існує на сьогоднішній день є..

варіанти відповідей

багатополярною

монополярною

біполярною

Запитання 2

Основними геополітичними центрами сьогодні є..

варіанти відповідей

США

РОСІЯ

ЄС

Центральна Азія

Східна Азія

Запитання 3

Основними векторами сучасної української геополітики є

варіанти відповідей

інтеграція в ОПЕК

інтеграція в ЄС

об'єднання з Росією

американський вектор співпраці

азійський вектор співпраці

Запитання 4

Найбільший відсоток в експорті товарів з України становлять (декілька варіантів):

варіанти відповідей

промислові вироби

продукція хімічної промисловості

металопродукція

аграрна продукція

Запитання 5

В імпорті України провідне місце належить

варіанти відповідей

закупівлі машин, устаткування, транспортних засобів

закупівлі промислових виробів

закупівлі мінеральної продукції

закупівлі аграрної продукції

Запитання 6

Найбільше Україна надає іншим державам послуг...

варіанти відповідей

страхування

фінансових

транспортних

інформаційних

Запитання 7

Основними торговельними партнерами України серед країн ЄС є...

варіанти відповідей

Румунія

Польща

Білорусь

Німеччина

Італія

Угорщина

Росія

Запитання 8

Як іноземні ТНК впливають на такі галузі української економіки, як автомобілебудування, харчова промисловість?

варіанти відповідей

Позитивно

Негативно

Не мають впливу

Запитання 9

Сталий розвиток - це

варіанти відповідей

загальна концепція геополітики, яка спрямована на розвиток ТНК

загальна концепція щодо необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства та захистом інтересів майбутніх поколінь з урахуванням їхньої потреби в безпечному і здоровому довкіллі

агальна концепція щодо необхідності обмеженого використання ресурсів, відмова від використання ресурсів, що не відновлюються

Запитання 10

Концепція сталого розвитку включає такі складові:

варіанти відповідей

політичну, економічну та соціальну

екологічну, біологічну та соціальну

екологічну, соціальну та економічну

економічну, законодавчу та соціальну

Запитання 11

Звідки надходить більша частина іноземнох інвестицій в Україну?

варіанти відповідей

США та Росія

США та Азія

ЄС та Росія

Європа та Азія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест