12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Україна в період загострення кризи радянської системи (1965—1985 рр.)

Додано: 25 березня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 159 разів
12 запитань
Запитання 1

Що було особливістю суспільно-політичного життя УРСР у 1970-х — середині 1980-х рр.?

варіанти відповідей

Реабілітація політичних в’язнів

зменшення чисельності партійного апарату

згортання політики гласності, відновлення боротьби з інакомисленням, політична монополія КПРС

кампанія «боротьби з космополітизмом»

Запитання 2

Яка риса характеризувала добу «застою»?

варіанти відповідей

Повна згода в суспільстві з політикою, яку проводило радянське керівництво

ослаблення ролі партійного апарату в житті суспільства

формування багатопартійної системи

розвиток кризових явищ в усіх сферах життя суспільства

Запитання 3

Неосталінізм характеризувався

варіанти відповідей

відмовою від критики культу особи Й. Сталіна

розширенням прав союзних республік

відновленням масових репресій

зростанням кількості громадських організацій

Запитання 4

Що спричинило загострення кризи радянської системи наприкінці 1970-х — на початку 1980-х рр.?

варіанти відповідей

Перехід до ринкових перетворень

поширення політики гласності та плюралізму

всевладдя номенклатури, відсутність ротації партійних та державних кадрів

низький рівень освіти вищої та середньої ланки управління

Запитання 5

Першими секретарями ЦК КПУ в період загострення кризи радянського суспільства були

варіанти відповідей

Л. Каганович, Л. Мельников

О. Кириченко, М. Підгорний

М. Хрущов, В. Івашко

П. Шелест, В. Щербицький

Запитання 6

Причини усунення Петра Шелеста з посади першого секретаря ЦК КПУ:

варіанти відповідей

звинувачення у місництві та потуранні націоналізмові, викликане його критикою політики центру щодо обмеженні автономізму України в питаннях економіки

звинувачення у протекціонізмі вихідцям з Харківщини, висування їх на високі партійні посади без належного обґрунтування

звинувачення у непотизмі (кумівстві), висуванні на високі партійні посади своїх родичів і друзів

погіршення стану здоров’я, тривалі хвороби, неможливість повноцінно виконувати свої обов’язки

Запитання 7

Укажіть правильне твердження

варіанти відповідей

останню Конституцію УРСР ухвалено в 1976 р

після Петра Шелеста першим секретарем ЦК КПУ став Олексій Ватченко

в Україні в 60-80-х рр. було збудовано або будувалося вісім атомних електростанцій

уперше смертність перевищила народжуваність у сільській місцевості в 1969 р.

Запитання 8

Дайте визначення поняттю «застій»

варіанти відповідей

назва Конституції УРСР 1978 р.

форма діяльності дисидентів, видання їх творів за кордоном

період, що мав передувати повному комунізмові

неофіційна назва періоду 1964-1985 рр.

Запитання 9

Українська Гельсінська група — це

варіанти відповідей

об’єднання діячів українського правозахисного руху, яке мало на меті доводити факти порушення прав людини в Україні до відома широких кіл української та міжнародної громадськості, до урядів держав, які підписали Заключний акт

 українська спортивна організація

промисловий концерн, створений у ході здійснення «косигінської реформи»

ерша українська політична партія, створена після запровадження в УРСР багатопартійної системи, яка виступала за здобуття Україною незалежності

Запитання 10

Громадський діяч, генерал, член УГГ, політв’язень.

варіанти відповідей

Володимир Івасюк

Петро Григоренко

Вячеслав Чорновіл

Левко Лук'яненко

Запитання 11

Прочитайте факти біографії історичного діяча й укажіть його.

«Роки життя — 1937-1999. Громадсько-політичний діяч, учасник національно-визвольного руху. Народився на Черкащині. Закінчив журналістський факультет Київського університету. Публіцист, автор праць «Лихо з розуму», «Правосуддя чи рецидиви терору», редактор «Українського вісника». Був в ув’язненні близько 15 років. У 90-х рр. — народний депутат України, голова Народного руху України. Загинув за нез’ясованих досі обставин».

варіанти відповідей

Михайло Горинь

Іван Дзюба

Микола Руденко

В’ячеслав Чорновіл

Запитання 12

Визначний учений-літературознавець, автор праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

варіанти відповідей

Микола Амосов

Олег Антонов

Іван Дзюба

Михайло Брайчевський

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест