25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Україна в Першій світовій війні (ЗНО)

Додано: 23 травня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 125 разів
64 запитання
Запитання 1

Яка подія дала поштовх до створення Легіону УСС?


варіанти відповідей

початок Першої світової війни

утворення Української Центральної Ради

об’єднання українських політичних сил у Загальну Українську Раду

повалення царизму в Росії

Запитання 2

Яку назву мала воєнно-адміністративна одиниця, утворена росіянами на українських землях, що були захоплені під час Галицької битви 1914 р.?


варіанти відповідей

Галицько-Волинське генерал-губернаторство

Галицько-Волинське князівство

Галицько-Буковинське генерал-губернаторство

Галицька губернія

Запитання 3

Політична організація емігрантів із Наддніпрянської України, створена у Львові на початку Першої світової війни, що проголосила метою діяльності побудову самостійної соборної Української держави, мала назву:


варіанти відповідей

Головна Українська Рада

Союз визволення України

Карпато-Руський визвольний комітет

Товариство українських поступовців

Запитання 4

Позначте назви фронтів російської армії, що проходили українськими землями в роки Першої світової війни.


варіанти відповідей

Південний і Південно-Західний

Південно-Західний і Румунський

Західний і Південно-Західний

Південний і Західний

Запитання 5

У складі якої армії в роки Першої світової війни був сформований підрозділ Українських січових стрільців (УСС)?


варіанти відповідей

Австро-Угорської

Німецької

Російської

Французької

Запитання 6

Головна Українська Рада в серпні 1914 р. закликала українців Галичини:


варіанти відповідей

підтримати Австро-Угорську імперію, «бо ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі»

бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби»

виступити проти Росії та Австро-Угорщини, щоб вибороти «...єдину, самостійну Україну від Карпат аж до Кавказу»

підтримати Росію й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця»

Запитання 7

Створення в роки Першої світової війни легіону Українських січових стрільців засвідчувало:


варіанти відповідей

лояльність українського населення Галичини Австро-Угорщині

лояльність українського населення Галичини Російській імперії

прагнення австрійського уряду якомога більше мобілізувати українців до лав своєї армії

прагнення російської окупаційної влади легалізувати загарбання Східної Галичини

Запитання 8

Яким було ставлення російської влади до українського національного руху в Наддніпрянській Україні під час Першої світової війни?


варіанти відповідей

підтримувала його патріотичні настрої

не звертала уваги на його існування

посилювала репресії проти нього

надавала додаткові можливості для його розвитку

Запитання 9

Галицько-Буковинське генерал-губернаторство було засновано після:


варіанти відповідей

Галицької битви

Брусиловського прориву

поразок російської армії в 1915 р.

повалення монархії в Росії

Запитання 10

Як Перша світова війна вплинула на розвиток українського національного руху?


варіанти відповідей

сприяла активізації

сприяла занепаду

сприяла політизації

сприяла розгрому

Запитання 11

На картосхемі виділено територію:


варіанти відповідей

Галицько-Буковинського генерал-губернаторства в період 1914—1915 рр.

Коронного краю «Галичина» в 1917—1918 рр.

Західноукраїнської Народної Республіки 1918—1919 рр.

Галицької Соціалістичної Радянської Республіки в 1920 р.

Запитання 12

Що стало наслідком подій, перебіг яких відображено на карті?


варіанти відповідей

створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства

вступ у світову війну Німеччини на боці Австро-Угорщини

демократична революція та повалення самодержавства в Росії

капітуляція Австро-Угорщини та проголошення ЗУНР

Запитання 13

Перебіг яких подій Першої світової війни відображено на карті?


варіанти відповідей

Галицької битви 1914 р.

Карпатської операції 1915 р.

Горлицької операції 1915 р.

Брусиловського прориву 1916 р.

Запитання 14

Про яку операцію російських військ Південно-Західного фронту часів Першої світової війни йдеться в документі?

«У порівнянні з надіями, що покладалися на цей фронт навесні 1916 р., його наступ перевершив усі очікування. Він виконав поставлене завдання — врятувати Італію від розгрому... полегшив становище англійців і французів на фронті, змусив Румунію стати на наш бік і зіпсував усі плани й наміри австро-угорців і німців на цей рік».


варіанти відповідей

Галицьку битву

Горлицький прорив

Перемишльську битву

Брусиловський прорив

Запитання 15

Який підрозділ здійснював оборону гори Маківка в роки Першої світової війни?

«...здавалося, гора рухається, дихає пеклом. Так минала година за годиною. Це був третій пам’ятний день московського наступу на Маківку. Змагалися дві сили. Одна сказала: візьму будь-якою ціною, а друга відповіла: ні за яку ціну не віддам...»

варіанти відповідей

Українських січових стрільців (УСС)

Української галицької армії (УГА)

Першого українізованого корпусу

Полк ім. Б. Хмельницького

Запитання 16

Укажіть за уривком з історичного джерела, за допомогою якої сили планувалося «досягти більшого впливу в австрійському уряді».

«Ця сила мала бути не тільки виявом лояльності галицьких українців Австрійській монархії, але й інструментом українського політичного представництва, зокрема після закінчення війни при новому розподілі Європи. Галицькі українці планували за допомогою цієї сили досягти більшого впливу в австрійському уряді, подібно як це робив один із творців об’єднаної Італії граф К. Кавур, прем’єр королівства П’ємонту...»

варіанти відповідей

Загальної Української Ради

Союзу визволення України

Товариства українських поступовців

легіону Українських січових стрільців

Запитання 17

Сутність організації Союз визволення України (СВУ):варіанти відповідей

політична організація, створена на початку Першої світової війни австро-угорською владою для антиросійської пропаганди.

політична організація, створена на початку Першої світової війни у Києві для пропаганди ідей самостійності України.

політична організація, створена на початку Першої світової війни у Львові емігрантами з Наддніпрянщини для пропаганди ідей самостійності України.

політична організація, створена на початку Першої світової війни українцями за допомогою Росії для антиавстрійської пропаганди.

Запитання 18

Вивезення з місцевости, що перебуває під загрозою, в тилваріанти відповідей

автономізація

депортація

евакуація

еміграція

Запитання 19

Ставлення до війни Товариства українських поступовців, викладене ними в декларації «Наша позиція» (1916 р.):варіанти відповідей

заклик до підтримки у війні держав Антанти, оскільки перемога Росії змінить її ставлення до українського питання.

заклик до підтримки у війні держав Четверного союзу, оскільки Росія ігнорує українське питання.

переконання російського суспільства у лояльності українців і їх готовності чесно виконати свій обов’язок перед Російською державою.

проголошення нейтральної позиції українського руху до обох воюючих сторін, оскільки «жодна з них не могла викликати співчуття ні цілями, ані способами боротьби».

Запитання 20

Прочитайте визначення й укажіть поняття, що відповідає його змісту.

«Тимчасове захоплення збройними силами однієї держави території іншої держави».варіанти відповідей

агресія

анексія

контрибуція

окупація

Запитання 21

Політика російського царизму в окупованих Галичині та Буковині:варіанти відповідей

вивезення греко-католицьких священників у Сибір, підтримка місцевих просвітницьких товариств.

закриття українських шкіл, заборона української преси, організацій, партій, депортація греко-католицьких священників углиб Росії.

закриття українських шкіл та організацій, підтримка місцевих землевласників, поширення антивоєнних настроїв серед селян.

підтримка місцевих землевласників, заборона українського книговидавництва, створення нових українських громадських організацій.

Запитання 22

Укажіть правильне твердження.


варіанти відповідей

у війську Австро-Угорщини з українців воювали лише УСС

перший великий бій УСС відбувся біля гори Лисоні

створення СВУ призвело до розколу українського руху в Галичині

українське національне життя зі вступом у Галичину і Буковину російських військ було знищено

Запитання 23

Вимога українських громадських діячів у петиціях, звернених до російської влади:


варіанти відповідей

автономія українських земель.

незалежність і соборність України.

посилення русифікації.

розпуск Російської імперії.

Запитання 24

Які українські землі під час Першої світової війни було окуповано російськими військами в 1914 р.?


варіанти відповідей

Західну Волинь, Холмщину

Мараморощину, Закарпаття

Південну Буковину, Східну Волинь

Східну Галичину, Північну Буковину


Запитання 25

Поступка, якої добився від властей Німеччини й Австро-Угорщини член СВУ Олександр Скоропис-Йолтуховський:варіанти відповідей

визнання автономії України після її звільнення від російського панування.

визнання незалежності України після її визволення з-під влади Росії.

звільнення полонених-українців і створення з них легіону Січових стрільців.

переведення 80 тис. полонених-українців до трьох таборів і дозволу на опіку над ними членів СВУ.

Запитання 26

Укажіть правильне твердження.


варіанти відповідей

бій УСС на горі Лисоня відбувся у вересні 1915 р.

найбільше українців було серед найвищого командування

Симон Петлюра на початку війни закликав українців підтримати Німеччину й Австро-Угорщину

Російська імперія на початку 1917 р. наближалася до революційного вибуху

Запитання 27

Битва (прорив) і бій, що відбулися в 1915 р.:варіанти відповідей

Брусиловський прорив, бій на Лисоні

Галицька битва і бій біля с. Конюхи

Галицька битва і бій на г. Лисоня.

Горлицький прорив і бій на г. Маківці

Запитання 28

Землі, де українці на 1914 р. мали більше можливостей розвивати власну національну культуру:варіанти відповідей

Буковина і Волинь.

Буковина і Галичина.

Волинь і Поділля.

Галичина і Поділля.

Запитання 29

Сутність легіону Українських січових стрільців:варіанти відповідей

військова частина, сформована в Австро-Угорщині з місцевих українців на добровільних засадах.

військова частина, сформована в Австро-Угорщині з полонених українців Російської імперії.

військова частина, сформована в Російській імперії з військовополонених галичан.

військова частина, сформована в Російській імперії з місцевих українців на добровільних засадах.

Запитання 30

Укажіть правильне твердження.варіанти відповідей

у березні 1915 р. капітулювала австрійська фортеця Станіслав

Галицька битва відбулася у серпні-вересні 1915 р.

національна свідомість українців під час Першої світової війни зросла

ТУП закликало у Першій світовій війні підтримати Німеччину й Австро-Угорщину

Запитання 31

Території, які планувала захопити у Першій світовій війні Росія:


варіанти відповідей

Буковина, Волинь, Галичина.

Буковина, Волинь, Закарпаття.

Буковина, Галичина, Закарпаття.

Волинь, Галичина, Закарпаття.

Запитання 32

Призов військовозобов’язаних запасу в армію під час війни.варіанти відповідей

колективізація

міграція

мобілізація

окупація

Запитання 33

Організація, яка була ініціатором творення легіону УСС:варіанти відповідей

Головна українська рада.

Союз визволення України.

Товариство українських поступовців.

Українська соціал-демократична робітнича партія.

Запитання 34

Укажіть правильне твердження.варіанти відповідей

національно-визвольний рух під час Першої світової війни ставав поміркованішим

під час Першої світової війни селяни отримували надприбутки

Російська імперія після Першої світової війни збиралася надати Україні незалежність

УСС на початок 1917 р. зазнали втрат у кількості близько трьох тисяч осіб

Запитання 35

Воєнна подія, яка в Росії розглядалась як «завершення справи Івана Калити»:варіанти відповідей

бої за гору Маківку в 1915 р.

Брусиловський прорив у 1916 р.

облога і взяття фортеці Перемишль у 1915 р.

окупація Буковини і Галичини в 1914 р.

Запитання 36

Укажіть політичного діяча, зображеного на поданій нижче світлині.варіанти відповідей

Дмитро Дорошенко

Маркіян Меленевський

Дмитро Донцов

Микола Міхновський

Запитання 37

Укажіть схожість у ставленні російської влади до митрополита Андрея Шептицького і вченого-історика Михайла Грушевського.


варіанти відповідей

затримання і насильне вивезення за межі України, побоюючись їхнього впливу на українців

нейтральне ставлення до них, розуміння впливовості цих людей

підтримка, зокрема і матеріальна, розрахунок на толерантність українців завдяки їхньому впливу

ув’язнення в російських тюрмах, звинувачення в шпигунстві на користь Австро-Угорщини


Запитання 38

Належність армій, у яких масово воювали українці під час Першої світової війни:варіанти відповідей

Австро-Угорщина, Німеччина.

Німеччина, Франція.

Росія, Австро-Угорщина.

Франція, Росія.

Запитання 39

Укажіть правильне твердження.варіанти відповідей

у Галицькій битві перемогу здобули війська Австро-Угорщини

легіон УСС воював у складі російської армії

після проголошення автономії Галичину було розподілено на українську і польську частини

до російської армії протягом війни було мобілізовано близько чотирьох мільйонів українців

Запитання 40

Прочитайте визначення й укажіть поняття, яке відповідає його змісту.

«Другий після патріарха сан у православній церкві; високе звання православних і греко-католицьких єпископів».

варіанти відповідей

єпископ

кардинал

митрополит

пресвітер

Запитання 41

Укажіть політичного діяча, зображеного на поданій нижче світлині.


варіанти відповідей

Андрій Жук

Кость Левицький

Юліан Романчук

Кирило Трильовський

Запитання 42

Прочитайте уривок і вкажіть назву гори, де відбувся зазначений бій.

«Справжнє бойове хрещення УСС пройшли у квітні-на початку травня 1915 р., коли російське командування кинуло проти стрільців кілька полків і артилерію. Кілька разів цей важливий пункт переходив з рук у руки».варіанти відповідей

Буковель

Говерла

Лисоня

Маківка

Запитання 43

Прочитайте уривок і вкажіть назву операції російських військ.

«У порівнянні з надіями, які покладалися на цей фронт навесні 1916 р., його наступ перевершив усі очікування. Він виконав поставлене завдання — врятувати Італію від розгрому... полегшив становище англійців і французів на фронті, змусив Румунію стати на наш бік і зіпсував усі плани й наміри австро-угорців і німців на цей рік».варіанти відповідей

Брусиловський прорив військ Південно-Західного фронту

взяття фортеці Перемишль військами Південно-Західного фронту

Горлицький прорив військ Західного фронту

перемога у Галицькій битві військ Південно-Західного фронту

Запитання 44

 Укажіть правильне твердження.


варіанти відповідей

Головна українська рада закликала галичан підтримувати в Першій світовій війні Росію

головним завданням українського народу в XX ст. було створення єдиної, незалежної, соборної Української держави

першим командувачем Січових стрільців був Дмитро Донцов

Російська імперія на території окупованої Галичини проводила толерантну політику щодо українців

Запитання 45

Прочитайте уривок з документа й укажіть назву організації, що його видала:

«Жодна з воюючих сторін не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби».


варіанти відповідей

Головна українська рада

Загальна українська рада

Союз визволення України.

Товариство українських поступовців.

Запитання 46

Робота, яку проводили члени СВУ:варіанти відповідей

видання праць з історії України іноземними мовами, виступи з лекціями, видання українських газет.

виступи з лекціями, видання українських газет, організація УСС.

видання українських газет, організація УСС, видання праць з історії України іноземними мовами.

організація УСС, видання праць з історії України іноземними мовами, виступи з лекціями.

Запитання 47

Організаційна діяльність СВУ у концтаборах для українських полонених:


варіанти відповідей

заснування українських газет, українських університетів, українських хорів.

заснування українських університетів, українських хорів, українських церков.

заснування українських хорів, українських газет, українських церков.

заснування українських церков, українських газет, українських університетів.

Запитання 48

Серед пронумерованих на карті російських губерній укажіть ті, які Австро-Угорщина планувала приєднати до своїх володінь упродовж Першої світової війни.


варіанти відповідей

1, 2

1, 4

2, 3

2, 4

Запитання 49

Яку дату вважають початком Першої світової війни?


варіанти відповідей

28 червня 1914 р.

1 серпня 1914 р.

18 серпня 1914 р.

22 травня 1916 р.

Запитання 50

Метою Австро-Угорщини в Першій світовій війні щодо українських земель було


варіанти відповідей

приєднання Закарпаття, Північної Буковини, Східної Галичини

загарбання Бесарабії

приєднання Волині та Поділля

контролювання всіх українських земель, крім Західної України, Волині, Поділля

Запитання 51

Яка країна на початку XX ст. визначила свої зовнішньополітичні пріоритети шляхом, указаним в цитованому уривку:

«...1) приєднати західні землі та належною поступовістю викорінити тут мазепинський дух; 2) заволодіти протоками, які мають для нас виключне стратегічне значення для виходу нашого флоту з Чорного до Середземного моря»?


варіанти відповідей

Росія

Румунія

Німеччина

Австро-Угорщина

Запитання 52

Укажіть політичне утворення, програму якого відображує наведений документ.

«Формою правління самостійної української держави має бути конституційна монархія...

В остаточну перемогу австро-угорської і німецької армій, у розбиття Росії вірять українці, і в те, що на руїнах Російської імперії... встане вільна самостійна Україна».


варіанти відповідей

Товариство українських поступовців

Загальна українська рада

Головна українська рада

Союз визволення України

Запитання 53

Унаслідок якої битви були захоплені російськими військами Львів, Галич та заблокована фортеця Перемишль.


варіанти відповідей

Галицької битви

битви за гору Маківка

битви поблизу Бережан

битви на Верецькому перевалі

Запитання 54

Які поняття й терміни доречно використовувати, характеризуючи хід подій Першої світової війни протягом 1914—1916 рр.?

1) Націоналізація

2) Галицько-Буковинське генерал-губернаторство

3) Брусилівський прорив

4) евакуація

5) конституція


варіанти відповідей

1, 2

2, 3

3, 4

2, 5

Запитання 55

Битва на горі Маківка відбувалася протягом


варіанти відповідей

вересня 1914 р.

квітня-травня 1915 р.

червня 1915 р.

вересня 1916 р.

Запитання 56

Установіть відповідність між подіями і їх наслідками.

1 Економічна криза 1900—1903 рр.

2 Революція 1905—1907 рр.

3 Столипінські реформи 1906—1911 рр.

4 Перша світова війна 1914—1918 рр.

А Повалення царизму, розпад Російської імперії, Українська революція

Б Посилення концентрації виробництва, зростання питомої ваги України в економічному розвитку Російської імперії

В Руйнування селянської общини, перетворення українських земель на одного з основних експортерів хліба в Європу

Г Скасування Емського указу, легалізація діяльності українських політичних партій, створення українських думських громад

Д Скасування панщини й особистої залежності селян, надання селянам громадянських прав

варіанти відповідей

ВГБД

ГАВБ

ДАБВ

БГВА

Запитання 57

Установіть відповідність між датами та подіями.

1 1914 р.

2 1915 р.

3 1916 р.

4 1917 р.

А Узяття російськими військами фортеці Перемишль

Б Брусиловський прорив

В Укладення Брестського миру

Г Створення легіону УСС

Д Останній наступ росіян у Галичині

варіанти відповідей

ГВБА

ГАБВ

ДАГБ

БВАГ

Запитання 58

Установіть відповідність між подіями і наслідками Першої світової війни.

1 Початок Першої світової війни

2 «Галицька битва»

3 Брусиловський прорив

4 Революція в Росії

А Остаточна втрата російськими військами Тернополя і Чернівців

Б Формування легіону Українських січових стрільців

В Приєднання Румунії до Антанти, утворення Румунського фронту

Г Окупація російськими військами Східної Галичини і Північної Буковини, вихід до Карпатських перевалів

Д Створення українських політичних партій у Галичині

варіанти відповідей

ГДАВ

ДГБВ

БГВА

ВБАГ

Запитання 59

Установіть відповідність між прізвищем історичного діяча та його діяльністю.

Прізвище діяча

1 К. Левицький

2 Д. Донцов

3 С. Петлюра

4 М. Галущинський

Діяльність

А митрополит УГКЦ, примусово висланий російською адміністрацією

Б командир Українських січових стрільців

В голова Союзу визволення України

Г один із лідерів УСДРП, який закликав підтримати у війні Росію

Д голова Головної руської ради

варіанти відповідей

ВАГБ

ДВГБ

АГДВ

БДАГ

Запитання 60

Установіть відповідність між організацією, створеною під час Першої світової війни, та її метою.

Організація

1 Карпато-Руський визвольний комітет

2 Головна українська рада

3 Союз визволення України

4 Загальна українська рада

Мета

А співпраця з урядами Німеччини та Австро-Угорщини з метою завдання поразки Росії, на руїнах якої «встане вільна та самостійна Україна»

Б захист інтересів Австро-Угорщини, підтримка її політики

В возз’єднання усіх українських земель у складі Російської імперії

Г підтримка Російської імперії у війні, а потім нейтралітет у війні

Д привертання уваги урядових кіл Австро-Угорщини до ідеї української державності

варіанти відповідей

ВБАД

ГАБВ

ДГБА

ВБАГ

Запитання 61

Установіть хронологічну послідовність подій часів Першої світової війни.

А захоплення російськими військами австрійської фортеці Перемишль.

Б Галицька битва

В Брусилівський прорив

Г Горлицький прорив російського фронту німецькими та австро-угорськими військами

варіанти відповідей

БГАВ

АГБВ

БАГВ

ГБАВ

Запитання 62

Розташуйте в хронологічній послідовності бойовий шлях Легіону Українських січових стрільців.

А Битва під Галичем

Б битва на горі Лисоня

В битва на горі Маківка

Г бої на Ужацькому перевалі

варіанти відповідей

ГБВА

ВБГА

АГВБ

ГВАБ

Запитання 63

Які події відбулися на українських землях 1916 р.?

1 Брусилівський прорив

2 утворення Галицько-Волинського генерал-губернаторства

3 битва на горі Лисоня

4 Галицька битва

5 вихід декларації ТУП «Наша позиція»

6 з’їзд у Харкові представників української молоді Лівобережної України і створення «Юнацької спілки»

7 капітуляція Перемишля

варіанти відповідей

167

135

236

356

Запитання 64

Укажіть наслідки Першої світової війни щодо українських земель.

1 Здобуття Україною незалежності

2 створення українських збройних формувань, набуття воєнного досвіду

3 відшкодування країнами Четверного союзу Україні збитків, завданих війною

4 розорення західноукраїнських земель

5 зростання національної самосвідомості, висунення ідеї створення незалежної Української держави

6 приєднання до України Криму

7 надання автономії Східній Галичині

варіанти відповідей

237

124

245

145

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест