"Україна в роки Другої світової війни" ПІДСУМКОВИЙ

Додано: 7 травня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 373 рази
17 запитань
Запитання 1

Установіть послідовність укладення міжнародних договорів (угод).

АПідписання Московського договору між СРСР і Німеччиною про ненапад (Пакт «Молотова — Ріббентропа»).

БПідписання РСФРР та УСРР Ризького мирного договору з Польською Республікою.

ВПідписання Брест-Литовського договору між УНР, Німеччиною та її союзниками.

ГУкладення Мюнхенської угоди між Німеччиною та Великою Британією, Францією, Італією.

варіанти відповідей

А ГВБА

Б ВБГА

В АВБГ

Г БАГВ

Запитання 2

Коли було підписано цитований нижче документ?

«…При підписанні договору між Німеччиною та Союзом Радянських Соціалістичних Республік… уповноважені обох сторін обговорили у суворо конфіденційному порядку питання про розмежування сфер обопільних інтересів у Центрально-Східній Європі…»

варіанти відповідей

А 23 серпня 1939 р.

Б 1 вересня 1939 р.

В 17 вересня 1939 р.

Г 22 червня 1941 р.

Запитання 3

Якою цифрою на картосхемі позначено рейхскомісаріат «Україна» - адміністративно-територіальну одиницю німецького окупаційного цивільного управління в роки Другої світової війни?

варіанти відповідей

А 1

Б 2

В 3

Г 4

Запитання 4

. Укажіть характерні риси нацистського окупаційного режиму в Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.).

варіанти відповідей

1ліквідація колгоспно-радгоспної системи, зрівняльний розподіл землі між селянами за трудовими нормами

2проведення примусових мобілізацій до Української національної армії

3жорстка експлуатація населення та економічне пограбування (вивіз сировини, продовольства, матеріальних цінностей)

4відновлення та легалізація діяльності українських політичних партій

5тотальний терор, масове знищення місцевого цивільного населення та військовополонених

6денаціоналізація великої промисловості, створення спільних українсько-німецьких підприємств

7примусове вивезення на господарські роботи до Німеччини місцевого працездатного населення

Запитання 5

З іменем якого діяча пов’язані описані нижче події?

«Командування Південно-Західного фронту вжило додаткових заходів для оборони Києва в умовах оточення. Навколо міста було створено три лінії оборони. На допомогу армії сформовано 13 винищувальних батальйонів, 19 загонів народного ополчення...»

варіанти відповідей

А М. Кирпонос

Б C. Тимошенко

В М. Ватутін

Г Г. Жуков

Запитання 6

Які події Великої Вітчизняної війни відбулись упродовж 1944 року?

1.   Визволення Донбасу.

2.   «Битва за Дніпро».

3.   Корсунь-Шевченківська наступальна операція.

4.   Депортація кримських татар до Середньої Азії.

5.   Львівсько-Сандомирська наступальна операція.

6.   Утворення Українського штабу партизанського руху.

варіанти відповідей

А 1,2,6

Б 3,4,5

В 1,2,3

Г 3,5,6

Запитання 7

Які події Великої Вітчизняної війни відбулися 1943 р.?

1.   Остаточна окупація території України військами Німеччини та її союзників.

2.   Проведення радянськими військами Кримської наступальної операції.

3.   Визволення Києва.

4.   Створення Українського штабу партизанського руху.

5.   «Битва за Дніпро».

6.   Публікація кіноповісті О. Довженка «Україна в огні».

варіанти відповідей

А 1,2,4

Б 3,5,6

В 3,4,6

Г 2,3,5

Запитання 8

Установіть послідовність включення до складу Української РСР вказаних історико-географічних регіонів.

А Закарпаття

Б Східна Галичина

В Крим

Г Північна Буковина

варіанти відповідей

А БГАВ

Б ГБАВ

В ВБГА

Г АБГВ

Запитання 9

561. На картосхемі відображено перебіг подій

варіанти відповідей

А Київської оборонної операції

Б Битви за Дніпро.

В Умансько-Ботошанської операції

Г Корсунь-Шевченківської операції.

Запитання 10

Якою цифрою на карті позначено регіон, що ввійшов до складу Української РСР 1945 р.?

варіанти відповідей

А 1

Б 2

В 3

Г 4

Запитання 11

Які події Великої Вітчизняної війни відбулися в 1944 р.?

1визволення всієї території України від окупантів

2проведення депортації кримських татар

3утворення Української Повстанської Армії (УПА)

4«Битва за Дніпро»

5утворення Українського штабу партизанського руху (УШПР)

6Корсунь-Шевченківська наступальна операція

7проголошення Акта відновлення Української Держави

варіанти відповідей

А 1,2,6

Б 34,5

В 1,6,7

Г 4,6,7

Запитання 12

Про яку адміністративну одиницю, створену окупантами на українських землях у роки Другої світової війни, ідеться в уривку з історичного джерела: «Після того, як (німецько-румунські загарбники) встановили свою владу до річки Буг, запанувала румунська нагайка … від Дністра до Бугу…»?

варіанти відповідей

А Бессарабію

Б Північну Буковину

В Марморощину

Г Трансністрію

Запитання 13

Відображені на діаграмах зміни національного складу населення Криму стали наслідком

варіанти відповідей

А десталінізації.

Б розкуркулення.

В трудової еміграції.

Г депортації.

Запитання 14

У якому році до складу УРСР увійшли території, заштриховані на картосхемі?

варіанти відповідей

А 1938

Б 1939

В 1940

Г 1941

Запитання 15

Початком визволення території України від нацистської окупації став контрнаступ радянських військ у ході

варіанти відповідей

А битви під Москвою.

Б Сталінградської битви.

В Курської битви.

Г «Битви за Дніпро».

Запитання 16

Установіть послідовність воєнних операцій Червоної Армії в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945).

АКримська наступальна операція

Б«Битва за Дніпро»

ВКарпатсько-Ужгородська операція

ГЛьвівсько-Сандомирська операція

варіанти відповідей

А АВБГ

Б ГВБА

В БАГВ

Г ВБАГ

Запитання 17

Установіть відповідність між подією Другої світової війни в Україні та її наслідком.

1Київська оборонна операція

2Битва за Дніпро

3Корсунь-Шевченківська наступальна операція

4Карпатсько-Ужгородська наступальна операція

Азавершення визволення території УРСР, створення передумов для наступу радянських військ на будапештському напрямку

Боточення та розгром угрупування німецьких військ, створення передумов для остаточного визволення Правобережної України

Взрив плану блискавичної війни Німеччини проти СРСР, затримка наступу ворога на московському напрямку

Гпрорив оборони противника на перекопському й сиваському напрямках, визволення Кримського та Керченського півостровів

Дзавершення визволення Лівобережної України та Донбасу, створення сприятливих умов для визволення Правобережної та Південної України

варіанти відповідей

А ВДБА

Б ДБАВ

В ВБДА

Г БВДА

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест