Україна в роки Другої світової війни. Воєнні дії 1941-1942 рр. Окупаційний режим

Додано: 27 березня 2022
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 584 рази
28 запитань
Запитання 1

Ставлення німецького керівництва до «Акту проголошення відновлення Української держави»:

варіанти відповідей

засудження, тиск на ініціаторів, що призвів до його скасування

засудження, уряд розігнаний, Степан Бандера, Ярослав Стецько та інші діячі арештовані, початок масових репресій проти членів ОУН-Б.

неприхильна позиція, але змушені змиритися, оскільки документ одержав широку підтримку в Україні.

схвалення, підтримка дій членів ОУН-Б, згода на надання Україні незалежності

Запитання 2

Великі в’язниці для військовополонених і цивільних осіб під час війни, а також у тоталітарних державах, зокрема СРСР:

варіанти відповідей

виправні табори

колонії для перевиховання

концтабори

табори праці

Запитання 3

Місце і час найбільшої поразки Червоної армії на території України, де потрапило у полон 665 тис. радянських воїнів:

варіанти відповідей

поразка військ Південно-Західного фронту під Києвом восени 1941 р.

поразка військ Південно-Західного фронту під Харковом весною 1942 р.

поразка військ Південного фронту під Уманню літом 1941 р

поразка військ Кримського фронту під Керчю весною 1942 р.

Запитання 4

Сутність гітлерівського плану «Ост»:

варіанти відповідей

надання Україні у майбутньому державної незалежності, сприяння її економічному та культурному розвиткові

 надання Україні статусу самостійної держави, як Словаччина чи Хорватія, що перебувала у значній залежності від Німеччини.

перетворення України на колоніальну країну, «життєвий простір» для колонізації, аграрно-сировинний придаток райху, українці підлягали фізичному знищенню

·        перетворення України на органічну частину Німецької держави, а її мешканців, крім євреїв — на громадян, рівноправних з іншими народами.

Запитання 5

Подія, яка відбулася 30 червня 1941 р. у Львові

варіанти відповідей

початок III Великого збору ОУН

проголошення «Акта відновлення Української держави»

створення дистрикту «Галичина»

·        створення УПА.

Запитання 6

Укажіть заходи, які передбачав здійснити нацистський окупаційний «новий порядок» в Україні.

варіанти відповідей

відновлення демократичних прав і свобод корінного населення

економічне пограбування України, перетворення її в аграрно-сировинний придаток Німеччини

масове винищення передусім єврейського населення — голокост

поліпшення умов розвитку української економіки та культури

створення допоміжних українських збройних сил

утворення автономної Української держави у складі Німецького рейху

фізичне винищення значної частини українців і перетворення решти на рабів

Запитання 7

Укажіть причини поразок Червоної армії в 1941-1942 рр.

варіанти відповідей

відсутність у радянського командування розвідувальних даних про можливий початок німецького нападу

вороже ставлення до СРСР Великої Британії та США

дезорієнтація сталінським керівництвом населення й армії пропагандою та дружбою з Німеччиною

малочисельність Червоної армії

нестача кваліфікованих військових кадрів унаслідок масових репресій

перевага німецької армії в кількості озброєнь

прорахунки та помилки керівництва СРСР і Червоної армії

Запитання 8

Про початок якої події йдеться у наведеному джерелі?

«22 червня 1941 р. о 4:00 німецька авіація без будь-якого приводу здійснила наліт на ряд наших аеродромів і міст уздовж західного кордону та бомбардувала їх...»

варіанти відповідей

Друга світова війна                        

Радянсько-фінська війна                         

напад Німеччини на Радянський Союз

радянізація західноукраїнських земель

Запитання 9

Які битви відбулися на початковому етапі радянсько-німецької війни на території України?

1) Танкова битва в районі Рівне—Дубно—Броди—Луцьк      

2) битва на Курській дузі

3) битва за Дніпро                                                                   

4) оборонні бої під Рава-Руською

5) Сталінградська битва                                                           

6) оборона Києва

варіанти відповідей

1, 3, 5

2, 4, 6

2, 3, 5

1, 4, 6

Запитання 10

Установіть і вкажіть прізвище зображеної історичної постаті, співвіднісши фото з текстом історичного джерела

«21 вересня 1941 р. наступного дня після бою в переліску біля с. Авдіївки я, залишившись сам., пішов шукати своїх прикордонників. Під час пошуку я знайшов убитим генерала — високого на зріст, повної статури, одягнутого в темно-сіру драпову шинель, знаки розрізнення — чотири зірочки...»

варіанти відповідей

С. Тимошенко                  

М. Кирпонос 

М. Ватутін

О. Сабуров

Запитання 11

Укажіть цифру, що на карті позначає регіон, із яким пов’язана остаточна окупація України німецькими загарбниками

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 12

Окупаційна зона, до складу якої належали території Львівської, Дрогобицької, Станіславської та Тернопільської областей, називалася

варіанти відповідей

Трансністрія                                                

Рейхскомісаріат «Україна»

Дистрикт «Галичина»   

прифронтова зона

Запитання 13

Складовою частиною нацистського нового порядку була

варіанти відповідей

ліквідація колгоспів і радгоспів                                     

відкриття університетів

заборона використання примусової праці населення

дискримінація населення і тотальний терор

Запитання 14

Який термін доречно використовувати для визначення змісту зображеного плаката?

варіанти відповідей

Остарбайтери      

колабораціоністи 

комбатанти 

репатріанти

Запитання 15

Найдовше тривала оборона міста

варіанти відповідей

Києва

Севастополя

Одеси

Львова

Запитання 16

Вкажіть пропущену назву плану-операції

в твердженні:

Остаточне рішення про війну проти

СРСР Гітлер прийняв 18 грудня 1940 р., під-

писавши Директиву №21. Операція отрима-

ла назву «____».

варіанти відповідей

«Вайс»


«Барбаросса»

«Цитадель»

«Ост»

Запитання 17

Які землі належали до складу Райхскомісаріату Украї-

на?

варіанти відповідей

Львівська, Дрогобицька, Станіславська й

Тернопільська області.


Правобережжя, більша частина Лівобе-

режжя й південні райони, що прилягали

до Криму.

Східні райони України аж до узбережжя Азовського

моря та Кримський півострів.

Одеська область, південні райони Вінницької та західні

райони Миколаївської областей.

Запитання 18

Коли відбулися події, про які йдеться у фрагменті

джерела?

«По обидва боки широченної Хрещатицької долини...

стоять… кияни й дивляться. Порівнюють. Ще позавчо-

ра цими ж дорогами йшла поморена, розбита червона

армія, пленталася-брела жа люгідна піхота, стомлена,

з оброслими, заболоченими і байдужими до власних

страждань лицями, у брудних, роз панаханих шинелях. Ті,

що їдуть на моторах... на лег кових, тягарових автах,

мотоциклах, велосипедах, знову гігантських автоваго-

нах, танках, гарматах, – наче про рвалася загата й ри-

нула безконечна моторизована ріка... ці всі – добірні,

виґлянсувані, сяючі чистотою, молоді стю, червоно-

щокістю, красою нордійських облич» (З роману-хроніки

Д. Гуменної «Хрещатий яр»).

варіанти відповідей

1939 р.


1941 р.

1942 р.

1943 р

Запитання 19

Коли було ухвалено документ, уривок з якого наве-

дено?

«Волею українського народу, Організація Українських

Націоналістів під проводом Степана Бандери проголо-

шує відновлення Української Держави, за яку поклали свої

голови цілі покоління найкращих синів України. Організа-

ція Українських Націона лістів, яка під проводом її Творця

й Вождя Євгена Коновальця вела в останніх десяти-

літтях кровавого московсько-большевицького понево-

лення завзяту боротьбу за свободу, взиває весь ук-

раїнський нарід не скласти зброї так довго, доки на всіх

українських землях не буде створена Українська Суверен-

на Держава».

варіанти відповідей

1939 р


1940 р.

1941 р.

1942 р.

Запитання 20

До складу якого адміністративного утворення входили окуповані гітлерівцями та їхніми союзниками Одещина, південні райони Вінницької та західні райони Миколаївської областей?

варіанти відповідей

Дистрикт «Галичина»


Рейхскомісаріат «Україна»

губернаторство «Трансністрія»

прифронтова область, підпорядкована безпосередньо військовому командуванню

Запитання 21

Яка подія відбулась на початку Великої Вітчизняної війни?

варіанти відповідей

«Битва за Дніпро»

Корсунь-Шевченківська наступальна операція

Карпато-Ужгородська наступальна операція

Танкова битва в районі міст Рівне—Луцьк—Дубно—Броди

Запитання 22

Воєнна операція з оборони Києва влітку—восени 1941 р. завершилась:

варіанти відповідей

катастрофою Південно-Західного фронту

переходом Червоної армії у контрнаступ

стабілізацією фронту і переходом до позиційної війни

перемогою Червоної армії у битві за Дніпро

Запитання 23

Улітку—восени 1941 р. Червона армія на території УРСР вела:

варіанти відповідей

оборонні бої, відступаючи на Схід

широкомасштабні наступальні операції

«позиційну війну», стримуючи наступ ворога

успішні наступальні дії на окремих ділянках фронту

Запитання 24

Із поданого переліку оберіть пункт, який відповідає змістові нацист-

ського плану «Ост».

варіанти відповідей

перетворення України на «життєвий простір арійської раси»

В

Г

розчленування території України і створення декількох маріонеткових українських держав

перетворення України на промислову базу ІІІ рейху і джерело дешевої робочої сили

включення України до складу ІІІ рейху на правах автономії

Запитання 25

Частина військ Південного фронту Червоної армії в 1941 р. була ото-

чена і розгромлена в районі:

варіанти відповідей

Умані

на схід від Києва

Луцьк—Рівне—Дубно—Броди

Харкова

Запитання 26

Яка подія призвела до повної окупації УРСР військами нацистської

Німеччини та її союзників?

варіанти відповідей

оточення і розгром радянських військ, що наступали в районі

Харкова

оточення і розгром радянських військ Південно-Західного фронту

захоплення німецько-румунськими військами Севастополя

евакуація радянських військ з Одеси

Запитання 27

Бойові дії на території України в 1941 р. привели:

варіанти відповідей

до зриву плану «блискавичної війни» Німеччини проти СРСР

до повної окупації УРСР військами Німеччини та її союзників

до утворення маріонеткової Української держави

до створення українських збройних формувань у складі Червоної армії

Запитання 28

У якому варіанті вказана послідовність подій в Україні в роки Другої світової війни.

А «Нема більше Севастополя з його акаціями і каштанами, чистенькими вулицями, парками, невеличкими світлими будинками. Він зруйнований»

Б «На смертний бій… піднялася вся Україна… почалася наша велика священна Вітчизняна війна…»

В «У багатьох селах Галичини, куди вступала більшовицька ар

мія, якась частина населення нерідко зустрічала їх квітами»

Г «До останнього дня наше радіо запевняло: “Київ був, є і буде радянським. Ворог не пройде!..” І раптом наші війська відходять»

варіанти відповідей

В, Б., Г, А

В, А, Б., Г,

Б.,В, А, Г,

Г, В, Б.,А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест