Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

УКРАЇНА В РОКИ «ПЕРЕБУДОВИ»

Додано: 3 липня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 4205 разів
40 запитань
Запитання 1

Укажіть характерні риси доби горбачовської «перебудови»?

1 Ліквідація цензури, гласність.

2 Поліпшення матеріального добробуту людей.

3 «Нове політичне мислення».

4 Прискорення темпів економічного розвитку.

5 Створення ринкової економіки.

6 Демократизація суспільного життя.

варіанти відповідей

1, 3, 6

2, 3, 5

2, 4, 6

1, 4, 5

Запитання 2

Коли відбулася подія, про яку йдеться в доповідній записці КДБ УРСР, поданій ЦК КПУ?

«У приміщенні 4-го енергоблоку... при підготовці його до планового ремонту відбувся вибух з наступною пожежею, що був незабаром ліквідований. Від вибуху обвалився купол перекриття реакторного й покрівля машинного залів, загорівся також дах 3-го енергоблоку, у зв'язку з чим останній був аварійно зупинений... Населення міста практично все евакуйоване (44,5 тис. чоловік)... Проводяться роботи з локалізації вогнища з використанням вертольотів. З цією ж метою задіяні війська радіаційного й хімічного захисту... Здійснюються заходи щодо недопущення поширення панічних слухів і тенденційної інформації».

варіанти відповідей

1986 р.

1997 р.

1998 р.

1999 р.

Запитання 3

У якому рядку перелічено терміни, які слід уписати на місці пропуску?

«Згортання ВПК (на підтримку якого вже не вистачало валюти) тягнуло за собою масове безробіття, бо для перепрофілювання численних оборонних підприємств (конверсії) потрібні були великі капіталовкладення. М. Горбачов зробив спробу попередити катастрофу, ініціювавши низку політичних, економічних та адміністративних реформ, які, на його думку, могли врятувати ситуацію. Усі радянські ЗМІ ввели в широкий ужиток нові пропагандистські штампи: ____».

варіанти відповідей

Лібералізація, суверенізація, науково-технічна революція, багатопартійність.

«Розвинений соціалізм», «радянський народ», «застій», неосталінізм.

Перебудова, гласність, демократизація, прискорення, нове мислення.

Приватизація, русифікація, емісія, гіперінфляція, корупція.

Запитання 4

Коли відбулася подія, про яку йдеться в уривку з інтерв'ю Б. Гориня кореспондентові радіостанції «Голос Америки»?

«... Сам факт проведення з'їзду - це серйозна поразка партійного апарату. Тривалий час Україна була республікою застою й, нарешті, вона сказала своє вагоме слово. Були враховані помилки інших республік і ми прийшли до з'їзду без катаклізмів, які мали місце в Тбілісі, Фергані й інших місцях. З'їзд став консолідуючою силою людей різних поколінь, політичних поглядів, багатьох організацій. Головна задача НРУ - скасувати антидемократичний проект закону про вибори, прийняти один з альтернативних проектів і наступного обрання активістів руху в парламент республіки».

варіанти відповідей

1989 р.

1990 р.

1991 р.

1992 р

Запитання 5

Які з тверджень характеризують процес формування багатопартійності в Україні наприкінці 80-х - на початку 90-х років?

1 Більшість партій чітко вказували у програмових документах, виразниками інтересів яких груп населення вони є.

2 Поява нових політичних партій відбувалася одночасно з наростанням внутрішніх суперечностей у КПУ.

3. Новостворені партії були масовими, порівняно з КПРС.

4 Діяльність більшості новостворених партій набувала опозиційного характеру.

5 Переважання в західних областях партій лівого спрямування, у східних - правого.

варіанти відповідей

1, 2

2, 3

2, 4

3, 5

Запитання 6

 Які події спричинили появу документа, уривок з якого наведено?

«Секретаріат ЦК Компартії України рекомендує: оперативно зорієнтувати партійний актив, народних депутатів, керівників підприємств, колгоспів, радгоспів, організацій та установ на необхідність забезпечити повсюди спокій, твердий конституційний порядок і дисципліну... В усій роботі необхідно виходити з того, що сьогодні ключовим питанням є збереження СРСР, зміцнення братніх зв'язків з усіма народами нашої країни... Всі дії, спрямовані на підрив Союзу, порушення радянських законів, прояви регіонального егоїзму повинні припинятися... Зорієнтуйте керівників засобів масової інформації на необхідність утриматися від публікацій матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку».

варіанти відповідей

Створення у Верховній Раді УРСР парламентської опозиції - Народної ради, яку очолив І. Юхновський.

Спроба антиконституцій ного перевороту в СРСР (ГКЧП-ДКНС)

Ухвалення Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України.

Ухвалення рішення про припинення існування СРСР на зустрічі в Біловезькій Пущі (Білорусь) керівників України, Білорусі, Російської Федерації.

Запитання 7

Яка з вимог голодуючих студентів під час «Студентської революції на граніті» (жовтень 1990 р.) була виконана владою?

варіанти відповідей

Надання Декларації про державний суверенітет України конституційної сили.

Призначення навесні 1991 р. нових виборів на основі багатопартійності.

Ухвалення постанови про націоналізацію майна КПРС та ВЛКСМ на території України.

Відставка голови Ради Міністрів УРСР В. Масола.

Запитання 8

Коли відбулася подія, про яку, йдеться в спецповідомленні начальника УКДБ по Житомирській області першому секретареві Житомирського обкому КПУ?

«У зв'язку з намірами активістів НРУ й УГС відзначити 71-ю річницю підписання договору про об'єднання Західноукраїнської народної республіки (ЗУНР) з Українською народною республікою (УНР) шляхом організації т.зв. «живого ланцюга», що символізує «соборність України», з урахуванням особливостей оперативної обстановки в області, наявних даних про прояви й задуми націоналістичних і антигромадських елементів, Управлінням КДБ уживалися заходи для локалізації цієї акції. Був посилений контроль за екстремістськи налаштованими особами з числа лідерів самодіяльних об'єднань націоналістичної спрямованості, разом з органами міліції проведена робота із запобігання можливих антисуспільних проявів. Зроблено стримуючий вплив на конкретних осіб, що виношують екстремістські наміри. Ці заходи, поряд зі здійсненням виховної роботи в трудових колективах, істотно звузили кількість учасників «ланцюга» із числа жителів області».

варіанти відповідей

1998 р.

1990 р.

1991 р.

1992 р.

Запитання 9

З якого документа наведено уривок?

«Верховна Рада Української PCP, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України, визнаючи необхідність побудови правової держави, маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України, проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах».

варіанти відповідей

З Конституції України.

З Декларації про державний суверенітет України.

Із Закону «Про Збройні сили України».

З Акта проголошення незалежності України.

Запитання 10

В якому році ухвалено програму Народного руху України за перебудову?

варіанти відповідей

1988 р.

1989 р.

1990 р.

1991 р

Запитання 11

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.


«Уранці 19 серпня командуючий сухопутними військами СРСР генерал В. Варенников, прибувши з групою військових до кабінету Голови Верховної Ради УРСР, в ультимативній формі заявив Л. Кравчуку: «Влада перейшла до ДКНС, який врятує країну. Рекомендую Вам зайняти правильну позицію. Змінити свій особистий курс і курс Верховної Ради...»


Описана подія відбулася на завершальному етапі періоду...

варіанти відповідей

«відбудови».

«відлиги».

«застою».

«перебудови».

Запитання 12

Зображена карикатура акцентує увагу на суперечливих наслідках реалізації...

варіанти відповідей

«надпрограм» М. Хрущова.

економічної реформи О. Косигіна.

продовольчої програми Л. Брежнєва.

політики «перебудови» М. Горбачова.

Запитання 13

Прочитайте уривок із резолюції одного з мітингів українських студентів і виконайте завдання.


«Ми, студенти київських вузів, які зібралися до наметового містечка на підтримку голодуючих студентів.., вважаємо необхідним прийняття вимог голодуючих, а саме:

1. Відставка Голови Ради Міністрів В. Масола.

2. Націоналізація майна КПРС та ВЛКСМ на території України.

3. Прийняття рішення про службу юнаків у війську тільки в межах України…».


У документі відображено вимоги протестувальників під час...

варіанти відповідей

«Помаранчевої революції».

«Культурної революції»

«Революції на граніті».

«Революції гідності».

Запитання 14

Коли Акт проголошення незалежності України здобув загальнонародне схвалення?

варіанти відповідей

24 серпня 1991 р.

1 грудня 1991 р.

6 грудня 1991р.

12 лютого 1992 р.

Запитання 15

Політика гласності у роки перебудови сприяла:


варіанти відповідей

проведенню перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР

зростанню соціальної та національної активності українського суспільства

запровадженню продажу товарів за картками споживача з купонами

загостренню соціально-економічної кризи, стрімкому зростанню цін

Запитання 16

Яке явище економічного життя було притаманне розвитку економіки УРСР у період перебудови?


варіанти відповідей

широка приватизація державних підприємств

гіперінфляція, грошова реформа

стрімке зростання сільськогосподарського виробництва

хронічний дефіцит, ажіотажний попит

Запитання 17

Закон «Про економічну самостійність УРСР» був прийнятий:

варіанти відповідей

після проголошення Акта проголошення незалежності України

як складова політики перебудови в СРСР

із метою реалізації рішень Всесоюзного референдуму, що відбувся 17 березня 1991 р.

з метою реалізації положень Декларації про державний суверенітет УРСР

Запитання 18

Зло, з яким закликала боротися постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, що набула чинності у червні 1985 р.:

варіанти відповідей

проституція

тютюнокуріння

алкоголізм

наркоманія

Запитання 19

Категорії населення, що чинили активний опір політиці радикальних реформ у СРСР у роки «перебудови»:


варіанти відповідей

військовослужбовці, інтелігенція, колгоспники

партноменклатура, працівники державного апарату, офіцери-військовослужбовці

інтелігенція, колгоспники, робітники

колгоспники, робітники, партноменклатура

Запитання 20

Процес "перебудови" в СРСР повязують з іменем...

варіанти відповідей

Л. Брежнєва

К. Черненка

Ю. Андропова

М. Горбачова

Запитання 21

Коли Генеральний секретар ЦК КПРС проголосив курс на перебудову, прискорення соціально-економічного розвитку і розширення гласності в СРСР?

варіанти відповідей

1982 р.

1983 р.

1985 р.

1987 р.

Запитання 22

Яке поняття характеризує економічне становище УРСР за доби перебудови?

варіанти відповідей

номенклатура

гласність

інфляція

плюралізм

Запитання 23

У червні 1985 року М. Горбачов почав ...

варіанти відповідей

наступ на свободу слова

пенсійну реформу

антиалкогольну кампанію

створення раднаргоспів

Запитання 24

Що стало одним з основних здобутків гласності на початку перебудови?

варіанти відповідей

ліквідація "білих плям" в історії

формування багатопартійності

запровадження ринкової економіки

скасування централізованого планування

Запитання 25

Яка категорія населення стала рушійною силою масових страйків у 1989 році?

варіанти відповідей

студенти

металурги

колгоспники

шахтарі

Запитання 26

У якому рядку всі слова стосуються Української Гельсінської спілки (УГС)?

варіанти відповідей

Українська Гельсінська група, газета "Правда", 1986 р., організація "Зелений світ"

громадська організація "Меморіал ", Леонід Кравчук, журнал " Вітчизна"

Левко Лук"яненко ,правозахисна організація, Українська Гельсінська група

Микола Руденко, 1985, журнал "Новый мир", товариство української мови ім.Т.Шевченка

Запитання 27

Назва якої громадської організації є зайвою у переліку:

Український культурологічний клуб "Київ" - "Товариство Лева"(Львів) - Український союз промисловців і підприємців - Товариство української мови імені Т.Шевченка

варіанти відповідей

Український культурологічний клуб "Київ"

"Товариство Лева"(Львів)

Український союз промисловців і підприємців

Товариство української мови імені Т.Шевченка

Запитання 28

Як називалася парламентська опозиція у Верховній Раді УРСР/Верховній Раді України (1990—1994 рр.)? 

варіанти відповідей

Народна Рада

Українська Гельсінська група

Народний рух України

Група "239"

Запитання 29

Занепад, крах, розвал, припинення функціонування будь-якої системи або структури.

варіанти відповідей

Перебудова

Гласність

Колапс

Нове мислення

Запитання 30

Послаблення цензури, часткова свобода слова,усунення багатьох інформаційних бар'єрів, що існували в СРСР до запровадження політики "перебудови".

варіанти відповідей

Колапс

Гласність

Нове мислення

Лібералізація

Запитання 31

Коли відбулася подія , яка зображена на світлині?

варіанти відповідей

1985 р.

1986 р.

1988 р.

1990 р

Запитання 32

Вставте пропущене

1 грудня 1989 р. під час візиту до Ватикану М.Горбачов заявив про скасування заборони 1)______ церкви. У квітні 1990 р. цій конфесії повернули Львівський собор святого Юра і єпархіальну резиденцію. У березні 1991 р. з еміграції повернувся кардинал 2)________.

варіанти відповідей

1) Українська греко-католицька церква; 2) Мирослав Любачівський

1) Українська автокефальна православна церква; 2) Володимир(Романюк)

1) Українська православна церква; 2) Філарет (Денисенко)

1) Українська автокефальна православна церква; 2) Любомир Гузар

Запитання 33

Які причини першого масового шахтарського страйку 1989 року?

1 дефіцит найважливіших промислових та продовольчих товарів;

2 2,5 - 3 річна заборгованість із виплати зарплати та інших соціальних виплат;

3 високі ціни на продукти харчування, інші товари, незадовільні житлові умови;

4 заробітна плата, яка не відповідала затратам праці, малий розмір пенсії;

5 незадоволення монополією правлячої партії, прагнення багатопартійності;

6 недовіра до президента СРСР, результати перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР.

варіанти відповідей

1, 4, 6

2, 5, 6

1, 3, 4

2, 3, 5

Запитання 34

Хто став першим секретарем ЦК КПУ після В. Щербицького?

варіанти відповідей

В. Івашко

П. Симоненко

Л.Лук'яненко

Л.Кравчук

Запитання 35

Завершіть твердження:

Навесні 1989 року після набуття чинності змін до Конституції СРСР відбулися перші вільні (конкурентні) вибори делегатів ...

варіанти відповідей

ХІХ всесоюзної конференції КПРС

З"їзду народних депутатів СРСР

ХХVIII з"їзду КПРС

Установчого з"їзду "Народного руху України за перебудову".

Запитання 36

У якому рядку всі слова стосуються передвиборчих подій у середовищі національно-демократичних сил 1989 року?

варіанти відповідей

"група 239", Українська Гельсінська спілка, "новоогарьовський процес"

"Демократичний блок", 43 громадсько-політичні організації, Народний рух України

"За радянську суверенну Україну", Товариство української мови ім. Т.Г.Шевченка

"Народна Рада" на чолі з І.Юхновським, ХІХ партконференція, "Меморіал"

Запитання 37

Уривок з історичного джерела

«Соціалістичне самоврядування реалізується в умовах широкої гласності шляхом участі всього колективу та його громадських організацій у виробленні найважливіших рішень і контролі за їх виконанням, виборності керівників та єдиноначальності в управлінні підприємством…»

доречно використовувати, характеризуючи суспільне життя України доби...

варіанти відповідей

«відлиги»

«застою»

«перебудови»

«незалежності»

Запитання 38

Розгляньте фото історичних джерел і виконайте завдання.

Наведені джерела доречно використовувати, створюючи презентацію на тему:

варіанти відповідей

«Активізація дисидентського руху в Україні».

«Початок державотворчих процесів в Україні».

«Формування багатопартійної системи в Україні».

«Повернення історичної пам’яті народу України».

Запитання 39

Про громадсько-політичний часопис "Український вісник" (1987-1989 рр.) відомо, що...

варіанти відповідей

після заснування Української Гельсінської спілки став її офіційним органом

як і до 1972 р., його головним редактором був Левко Лук'яненко

це перший позацензурний журнал, який легально почали видавати в Україні

поширювався через поштові відділення, коштом передплатників

джерелом фінансування були грошові пожертви, які надходили з України та з-за кордону

редакція журналу орендувала приміщення в державному підприємстві "Преса України"

Запитання 40

Імена яких історичних діячів пропущено в тексті джерела?

8 грудня 1991 р. ______підписали "Біловезькі угоди", внаслідок чого фактично припинив існування Радянський Союз. На його місці постала Співдружність незалежних держав(СНД), і саме представники України навідріз відмовилися делегувати новій структурі будь-які державні функції. Для України розпочалася епоха незалежності.

варіанти відповідей

Станіслав Шушкевич

Леонід Кравчук

Олександр Лукашенко

Борис Єльцін

Володимир Путін

Леонід Кучма

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест