Україна в роки Першої світової війни (варіант ІІ)

Додано: 22 вересня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 161 раз
12 запитань
Запитання 1

Перша світова війна почалася після:

варіанти відповідей

оголошення Австро-Угорщиною війни Сербії

оголошення Німеччиною війни Великій Британії

оголошення Німеччиною війни Росії

оголошення Австро-Угорщиною війни Росії

Запитання 2

Назвіть країну, плани якої щодо українських земель напередодні Першої світової війни викладені у цитованому документі: "На початку війни найбільш ймовірним видавався план, що передбачав приєднання...колишнього ареалу поширення Греко-Католицької Церкви: Холмщини, Підляшшя, Волині та Поділля..."

варіанти відповідей

Німеччина

Румунія

Росія

Австро-Угорщина

Запитання 3

Визначте прізвище першого командира Легіону Українських Січових Стрільців:

варіанти відповідей

Г.Коссак

Д.Кренжаловський

М.Галущинський

Д.Вітовський

Запитання 4

Позначте, які події Першої світової війни на території України дістали назву "Європейський скандал":

варіанти відповідей

репресивна антиукраїнська політика Росії на захоплених в 1914 - 1915рр. землях Галичини і Північної Буковини

репресивна політика Австро-Угорщини на українських землях

розгром австро-угорської армії в Галичині

поразка і відступ російської армії в 1915р.

Запитання 5

Визначте подію, яка стала приводом до саморозпуску Загальної Української Ради в листопаді 1916р.:

варіанти відповідей

важкі втрати, яких зазнала Австро-Угорщина в ході Бурсиловського прориву

проголошення Австро-Угорщиною автономії Галичини і створення Польської держави

згода Російської імперії на проголошення незалежності українських земель, що перебували під її владою

намір Німеччини захопити всі українські землі і встановити окупаційний режим

Запитання 6

Визначте правильний наслідок Брусиловського прориву для подальшої тривалості Першої світової війни:

варіанти відповідей

німецьке командування припинило наступ на Верден і перейшло до оборони

Італія зазнає остаточної поразки і переходить на бік Антанти

Румунія вступає у війну на боці Троїстого Союзу

австро-угорська армія не зазнала війдчутних втрат і була готова до продовження наступальних операцій

Запитання 7

Назвіть автора статті "Війна і українці", який переконував російське суспільство в лояльності українців та їх готовності "чесно виконати" свій обов'язок перед Російською державою:

варіанти відповідей

М.Грушевський

В.Винниченко

С.Петлюра

М.Міхновський

Запитання 8

Примусове виселення з постійного місця проживання осіб, визнаних владою соціально небезпечни­ми, — це…:

варіанти відповідей

інтернування

репресії

еміграція

депортація

Запитання 9

Якою лінією на картосхемі позначено східну межу територіальних зазіхань Німеччини в ході Першої світової війни?


варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 10

У складі якої армії в роки Першої світової війни НЕ створювалися національні збройні підрозділи українців?


варіанти відповідей

австро-угорської   

французької

німецької    

російської

Запитання 11

На початку Першої світової війни К.Левицького було обрано головою


варіанти відповідей

Союзу визволення України

Карпато-руського визвольного комітету

Товариства українських поступовців

Головної української ради

Запитання 12

Серед наведених тверджень визначте ті, які належать до особливостей діяльності Головної Української Ради:

варіанти відповідей

створена вихідцями з Наддніпрянської України для підтримки українців, що могли потрапити в полон

майбутнє України пов'язувалося з перемогою Росії у війні

створена у серпні 1914р.

лідерами виступали А.Жук, Д.Донцов, В.Дорошенко, М.Меленевський

виступали за нейтралітет українців у майбутній війні

висувала ідею незалежності українських земель, що перебували під владою Російської імперії і автономії для західноукраїнських земель

належить ініціатива створення Легіону Українських Січових Стрільців

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест