Українська культура в 1917-1920 рр

Додано: 15 грудня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 34 рази
26 запитань
Запитання 1

Відкриття українських гімназій, державних університетів у Києві та Кам’янці-Подільському, Української академії наук були складовими національно-культурної політики:

варіанти відповідей

Української Народної Республіки

Західноукраїнської Народної Республіки

Української Держави П. Скоропадського

Української Соціалістичної Радянської Республіки

Запитання 2

Українські державні університети в жовтні 1918 р. були створені в містах:

варіанти відповідей

Київ, Чернігів

Чернігів, Харків

Харків, Кам’янець-Подільськ

Кам’янець-Подільськ, Київ

Запитання 3

Міністр освіти М. Василенко в уряді гетьмана П. Скоропадського стверджував: «Якщо є прагнення створити українську народну інтелігенцію, український університет, ...повинна бути наука українською мовою. Я повністю погоджуюся з М. Грушевським, який стверджує, що тільки тоді українство як нація отримає вагу у світі, коли зможе створити серйозну українську науку». Як була реалізована проголошена ідея?

варіанти відповідей

у всіх великих містах були відкриті українські університети

було створено Українську академію наук

центр діяльності Наукового товариства ім. Т. Шевченка було перенесено зі Львова до Києва

система середньої і вищої освіти була повністю українізована

Запитання 4

Зображений плакат слід використовувати, характеризуючи політику в галузі культури:

варіанти відповідей

Української Соціалістичної Радянської Республіки

Української Держави П. Скоропадського

Української Народної Республіки доби Директорії

Української Народної Республіки

Запитання 5

Художник-графік, ілюстратор, автор перших українських грошових знаків, поштових марок, герба, печатки, ескізів військової форми:


варіанти відповідей

Михайло Бойчук.

Василь Касіян.

Федір Кричевський.

Георгій Нарбут.

Запитання 6

Перший митрополит УАПЦ:

варіанти відповідей

Микола Борецький.

Діонісій Валединський.

Агапіт Вишневський.

Василь Липківський.

Запитання 7

Чисельність інтелігенції на території У країни в 1917—1921 рр.:

варіанти відповідей

достатня кількість завдяки переїзду багатьох іноземних фахівців.

залишилася приблизно на довоєнному рівні, але змінилася якісно.

зменшилася через загибель і виїзд за кордон великої кількості діячів культури.

значно зросла завдяки створенню багатьох нових вищих шкіл, що готували спеціалістів.

Запитання 8

Чинники, які сприяли розвиткові української культури у 1917-1921 рр.:


варіанти відповідей

боротьба за утворення самостійної Української держави, глибокі соціально-економічні зрушення, крах Російської імперії з її русифікаторською політикою.

глибокі соціально-економічні зрушення, крах Російської імперії з її русифікаторською політикою, розкол суспільства на ворожі табори.

крах Російської імперії з її русифікаторською політикою, розкол суспільства на ворожі табори, боротьба за утворення самостійної Української держави.

розкол суспільства на ворожі табори, боротьба за утворення самостійної Української держави, глибокі соціально-економічні зрушення.

Запитання 9

Влада, яка відкрила Українську академію мистецтв:

варіанти відповідей

більшовицька влада.

Гетьманат.

Директорія.

Центральна Рада.

Запитання 10

Прочитайте уривок з виступу історичного діяча й укажіть його належність до певної політичної сили.

«Ми повинні вимагати, щоб боротьбисти розігнали спілку вчителів... Ми розігнали Всеросійський учительський союз, бо він не проводив принципів пролетарської диктатури, а захищав інтереси і проводив політику дрібної буржуазії».

варіанти відповідей

білогвардійці

більшовики

есери

махновці

Запитання 11

Прочитайте уривок і вкажіть скульптора та географічний об’єкт, де відбулися описані події.«У жовтні 1918 р., ще в умовах Гетьманату, на Сумщині було відкрито перший в Україні пам’ятник Т. Шевченкові. Монумент спорудив молодий скульптор... Це було всеукраїнське національне свято».

варіанти відповідей

Іван Гончар, Конотоп.

Іван Кавалерідзе, Ромни.

Матвій Манізер, Тростянець.

Леонід Позен, Шостка

Запитання 12

Художник, графік, автор картини «Еней та його військо», поданої нижче.

варіанти відповідей

Михайло Бойчук.

Микола Бурачек.

Георгій Нарбут.

Карпо Трохименко.

Запитання 13

Кампанія “ліквідації неписемності” (лікнеп) розгорнулася:

варіанти відповідей

весна 1919 р.

осінь 1920 р.

весна 1920 р.

осінь 1919 р.

Запитання 14

Першим президентом УАН в 1918 р. став:

варіанти відповідей

Д.Багалій

С.Єфремов

А.Кримський

В.Вернадський

Запитання 15

Який термін відповідає визначенню: ”Сукупність створених людством матеріальних і духовних цінностей, яка характеризує певний рівень розвитку суспільства, це…”?

варіанти відповідей

освіта

культура

наука

мистецтво

Запитання 16

Де готували учнів до навчання у вузах?

варіанти відповідей

робітфаки

гуртки

лікнепи

хати-читальні

Запитання 17

Встановіть відповідність імені видатного українського вченого з галуззю науки, в якій він працював: В.Вернадський

варіанти відповідей

історик

природознавець

біолог

філолог-сходознавець

Запитання 18

Який термін відповідає визначенню “Масова культурно-просвітницька і літературно-художня організація пролетарської самодіяльності при Наркоматі освіти, яка існувала з 1917-1932 рр."

варіанти відповідей

Колективізм

Пролеткульт

Символізм

«Буржуазний індивідуалізм»

Запитання 19

Коли була утворена Українська державна академія мистецтв?

варіанти відповідей

січень 1918 р.

березень 1917 р.

грудень 1917 р.

березень 1918 р.

Запитання 20

Хто з державних діячів найбільшу роль відводив національно-культурній політиці в Україні?

варіанти відповідей

С.Петлюра

М.Грушевський

В.Винниченко

П.Скоропадський

Запитання 21

Що з переліченого є хибним відносно УАН 1918-1920 рр.:

варіанти відповідей

Мета діяльності: поглиблення й поширення наукових дисциплін, сприяння об’єднання та організації наукової праці в Україні, створення нових науково-дослідницьких інститутів

А.Кримський працював на фізико-математичній кафедрі

У складі УАН діяло три відділи: історико-філологічний, фізико-математичний, соціально-економічний.

14 листопада 1918 р. було ухвалено закон про заснування УАН, затверджено її статут, штат, склад.

Запитання 22

Встановіть відповідність між датою та подією:

Липень 1920 р.

варіанти відповідей

Затверджена українська радянська система освіти.

Прийнято “Положення про єдину школу УСРР”

Більшовики в Харкові проголосили Українську Радянську республіку

Наркомос УРСР видав “Декларацію про соціальне виховання дітей.”

Запитання 23

Про кого говориться:

“Вони славили комуністичне мистецтво і пропагували міську культуру, руйнували установлені традиції і загальноприйняту мову, вважаючи їх пережитком минулого”:

варіанти відповідей

Символісти;

Панфутуристи;

Неореалісти;

Конструктивісти.

Запитання 24

В якому році в Києві відкрився театр імені Т.Г.Шевченка:

варіанти відповідей

листопад 1917 року.

лютий 1918 року;

березні 1919 року;

січні 1920 року;

Запитання 25

Відкриття українських гімназій, державних університетів у Києві та Кам’янці-Подільському, Української академії наук були складовими національно-культурної політики:


варіанти відповідей

Української Народної Республіки

Західноукраїнської Народної Республіки

Української Держави П. Скоропадського

Української Соціалістичної Радянської Республіки

Запитання 26

У яких твердженнях ідеться про досягнення Гетьманату в національно-культурній політиці

варіанти відповідей

1) створення мобільних засобів політичної агітації -агітпоїздів, агітмайданчиків, агітпароплавів

2) відкриття нових українських університетів у Києві і Кам'янці-Подільському

3) створення у Київському,Харківському, Одеському університетах кафедр української мови,літератури,історії та права

4) реорганізація всіх типів шкіл у єдину загальноосвітню трудову семирічну школу

5) знесення пам'ятників,споруджених царям та їхнім слугам

6) ухвалення закону про обов'язкове вивчення української мови і літератури, історії та географії України

ліквідація неписьменності серед усіх верств населення.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест