Українська революція

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 5 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть подію, яка відбулася внаслідок Лютневої революції в Росії:

варіанти відповідей

ліквідація самодержавного ладу;

початок громадянської війни;

встановлення більшовицької влади;

корніловський заколот.

Запитання 2

Позначте дату утворення Центральної Ради:

варіанти відповідей

березень 1917 р;

квітень 1917 р;

травень 1917 р;

червень 1917 р.

Запитання 3

Головою Української Центрально Ради в березні 1917 р. був обраний:

варіанти відповідей

Д.Дорошенко;

М,Грушевський;

В.Винниченко;

М.Міхновський.

Запитання 4

Коли відбулося проголошення незалежності Української Народної Республіки?

варіанти відповідей

вересень 1917 р;

листопад 1917 р;

грудень 1018 р;

січень 1918 р.

Запитання 5

Укажіть ім'я лідера українських більшовиків:

варіанти відповідей

В.Ленін;

В.Затонський;

М.Скрипник;

Г.П'ятаков.

Запитання 6

Головою першого українського уряду - Генерального Секретаріату - став:

варіанти відповідей

В.Винниченко;

Є.Єфремов;

М.Мілюков;

П.Христюк.

Запитання 7

Укажіть правильне твердження:

варіанти відповідей

військовий клуб імені П.Полуботка очолив самостійник М.Міхновський;

І Універсалом Центральної Ради було проголошено незалежність Української Народної Республіки;

проголошення радянської влади в Україні відбулося на з'їзді народів Росії в Києві;

перший радянський уряд України мав назву Рада Народних Міністрів.

Запитання 8

Укажіть назву українського органу влади, який працював у будинку Педагогічного музею в Києві:

варіанти відповідей

Українська Центральна Рада;

штаб полку імені Б.Хмельницького;

Рада Народнх Комісарів;

Тимчасовий уряд.

Запитання 9

Укажіть назву документа, уривок із якого наведено.

"Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії,не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй Землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають - вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські Збори (Сейм)":

варіанти відповідей

І Універсал;

ІІ Універсал;

ІІІ Універсал;

ІУ Універсал.

Запитання 10

Укажіть положення ІІ Універсалу Центральної Ради:

варіанти відповідей

Поповнення Центральної Ради представниками інших народів, які живуть в Україні;

запровадження 8-годинного робочого дня;

Центральна Рада утворює Генеральний Секретаріат, склад якого затверджує Тимчасовий уряд;

до установчих зборів в Україні вся влада належить УЦР та Генеральному Сектетаріатові;

Центральна Рада розпочинає підготовку закону про автономний устрій України, який мають затвердити Установчі Збори. До затвердження цього закону УЦР зобов'язується не запроваджувати автономію в Україні;

запровадження демократичних свобод: свобода мови, друку та ін.;

формування українського війська здійснюється під контролем Тимчасового уряду.

Запитання 11

Укажіть українські губернії, на які поширювалась влада Української Центральної Ради згідно із Маніфестом Раднаркому радянської Росії до українського народу з ультимативними вимогами до Української Центральної Ради (5 грудня 1917 р.)

варіанти відповідей

Катеринославська губернія;

Харківська губернія;

Київська губернія;

Волинська губернія;

Таврійська губернія;

Полтавська губернія;

Чернігівська губернія.

Запитання 12

Виберіть правильне розташування подій в хронологічній послідовності:

варіанти відповідей

Український національний конгрес, маніфест РНК до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради,прийняття 4 Універсалу, бій під Крутами;

маніфест РНК до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради, Український національний конгрес, прийняття 4 Універсалу, бій під Крутами;

прийняття 4 Універсалу, бій під Крутами, Український національний конгрес, маніфест РНК до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради;

бій під Крутами, прийняття 4 Універсалу, Український національний конгрес, маніфест РНК до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест