Українські політичні організації у міжвоєнний період

Додано: 1 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 18 разів
13 запитань
Запитання 1

Позначте варіант, в якому названо важливу ознаку політичного життя західноукраїнських земель у 20-30-ті рр.

варіанти відповідей

землі не мали автономного устрою у складі держав, до яких вони входили;

Землі мали автономний устрій у складі держав, до яких входили.

у землях існувало самоврядування громад;українці займали посади;

українці обіймали посади в державних і муніципальних установах;

Запитання 2

Позначте варіант, в якому визначена суть поняття " пацифікація":

варіанти відповідей

офіційна назва масових репресій польської влади щодо українського населення Східної Галичини;

офіційна назва масових репресій влади щодо українського населення Буковини і Закарпаття;

політика примирення панівної нації з корінним населенням західноукраїнських земель;

політика заспокоєння повсталих селян Південної Бессарабії;

Запитання 3

Позначте назви політичних партій та організацій, що діяли на території Східної Галичини у 20-30-ті роки.

варіанти відповідей

Українське національно-демократичне об'єднання (УНДО);

Християнсько-народна партія (ХНП);

Радикальна партія;

Комуністична партія Західної України (КПЗУ);

Спілка визволення України (СВУ);

Організація українських націоналістів (ОУН);

Запитання 4

Позначте судження, які характеризують програмові вимоги Організації українських націоналістів (ОУН):

варіанти відповідей

утворення незалежної держави на території Східної Галичини;

утворення незалежної держави на всій етнічній території України;

досягти мети парламентськими методами;

здійснення національної революції;

установлення диктатури, яка б витіснила окупантів;

установлення демократичного республіканського правління;

Запитання 5

Коли було створено ОУН?

варіанти відповідей

1930 р.

1928 р.

1929 р.

1931 р.

Запитання 6

Хто був ідеологом інтегрального націоналізму?

варіанти відповідей

Микола ганкевич

Євген Коновалець

Степан Бандера

Дмитро Донцов

Запитання 7

ОУН у 1930-ті роки здійснювала терористичні акти?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 8

Українську військову організацію (УВО) очолював:

варіанти відповідей

Микола Ганкевич

Дмитро Донцов

Євген Коновалець

Дмитро Левицький

Запитання 9

Сутність поняття " осадники":

варіанти відповідей

охоронні загони польських військ, які розташовувалися в західноукраїнських містах;

польські колоністи, які осідали на західноукраїнських землях у 20-30-х роках;

польські прикордонники, які використовувалися і для боротьби з українським національним рухом;

спеціальні загони ОУН, які готували збройні акції проти польської влади;

Запитання 10

Соціальна база Організації українських націоналістів:

варіанти відповідей

буржуазія,багаті та середні селяни.

колишні військові, що боролися за незалежність України,молодь,студенство;

робітничий клас,підприємці, члени кооперативів;

селянство,духовенство, інтелектуальна еліта;

Запитання 11

Явища в Галичині та на Волині, про які вказують наведені на карті стрілки.

варіанти відповідей

еміграція та нормалізація;

еміграція та осадництво;

легітимація і пацифікація;

осадництво та пацифікація;

Запитання 12

Василь Мудрий очолював :

варіанти відповідей

УВО

КПЗУ

УНДО

УСРП

Запитання 13

Укажіть теміни, які стосуються міжвоєнного розвитку Галичини.

варіанти відповідей

депортація

еміграція

індустріалізація

колективізація

лібералізація

нормалізація

пацифікація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест