15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Українські землі на початку ХХ століття

Додано: 8 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

До складу якої імперії входили українські землі під загальною назвою “Наддніпрянщина”?

варіанти відповідей

А) Німецька

Б) Російська

В) Австрійська

Г) Османська імперія

Запитання 2

Процес створення великого машинного виробництва в усіх галузях народного господарства має назву -

варіанти відповідей

А) Індустріалізація

Б) Русифікація

В) Монополізація

Г) Урбанізація

Запитання 3

В якій галузі господарства найбільших успіхів досягли українці Симиренки, Яхненки, Харитоненки, Терещенки?

варіанти відповідей

А) металургійна  

Б) кам'яновугільна

В) цукрова

Г) нафтовидобувна

Запитання 4

Політика царського уряду спрямована на витіснення на другорядні ролі національних мов має назву -

варіанти відповідей

А) Індустріалізація

Б) Русифікація

В) Монополізація

Г) Урбанізація

Запитання 5

Основним видом монополістичного об'єднання Наддніпрянщини в Російській імперії був

варіанти відповідей

А) Трест

Б) Картель

В) Концерн

Г) Синдикат

Запитання 6

Встановлена законом можливість користуватися чужою земельною власністю має назву -

варіанти відповідей

А) Сервітут

Б) Суперфіцій 

В) Емфітевзис

Г) Монополія

Запитання 7

Добровільне об'єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності має назву -

варіанти відповідей

А) Сервітут

Б) Кооператив

В) Синдикат

Г) Концерн

Запитання 8

Кого з українських діячів називали “артільний батько”?

          

варіанти відповідей

А) Микола Міхновський   

Б) Борис Грінченко

В) Микола Левицький

 Г) Дмитро Антонович

Запитання 9

Процес виїзду західних українців за кордон на початку ХХ століття мав назву -

варіанти відповідей

А) кооперація

Б) урбанізація

В) еміграція

Г) монополізація

Запитання 10

Домінуючою течією у суспільно-політичному житті Наддніпрянщини на початку ХХ століття була -

варіанти відповідей

А) Ліберально-демократична

Б) Соціалістична

В) Націоналістична

Г) Радикальна

Запитання 11

Автором програми якої партії був Микола Міхновський?

варіанти відповідей

А) РУП

Б) УДП

В) УРП

Г) УНП

Запитання 12

В програмі якої партії було гасло “Україна для українців”?

варіанти відповідей

А) УНП

Б) УРДП

В) РУРП

Г) УСДС

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест