12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Українські землі у 18 ст.

Додано: 19 травня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 432 рази
30 запитань
Запитання 1

Укажіть заходи Кирила Розумовського, вжиті для оновлення життя Гетьманщини?( Три правильних відповіді)

варіанти відповідей

здійснив перепис населення, описав земельну власність, кількість дворів, грунтів тощо

 полки перетворив на регулярні, козаків одягнув в уніформу

закріпачив селян

домігся для гетьмана права зносин з іноземними державами

провів судову реформу, були створені земські суди, підкоморські суди й гродські суди.

Запитання 2

Діяльність Другої Малоросійської колегії було спрямовано на

варіанти відповідей

упорядкування системи управління Запорозькою Січчю

ліквідацію решток автономного устрою Гетьманщини

запровадження полкового устрою в Слобідській Україні.

контроль за гетьманом

Запитання 3

"Йому судилося прожити довгий вік. Про нього кажуть, що своїм життям він поєднав три століття: народився в 17 ст., пережив 18-те й помер у 19 ст. - у віці 112 років. Останніх десять років існування Січ обирався кошовим отаманом. Помер на Соловках." Про кого йде мова?

варіанти відповідей

П. Конашевича-Сагайдачного

І.Сірка

П. Калнишевського

Й. Гладкого

Запитання 4

Причини ліквідації Запорізької Січі (3 відповіді)

варіанти відповідей

несумістність існування республіканського устрою Січі з імперськими порядками

низька боєздатність козацького війська

бажання знищити джерело непокори

побоювання можливого союзу з Кримським ханством

зносини запорожців із Туреччиною під час війни 1768-1774 рр.

Запитання 5

За підсумками російсько-турецької війни 1768—1774 рр. Кримське ханство:

варіанти відповідей

зберегло залежність від Османської імперії

визнано незалежним від Османської імперії

увійшло до складу Російської імперії

було поділене між Османською і Російською імперіями

Запитання 6

Позначте визначення, що розкриває значення поняття “опришки”:

варіанти відповідей

українські повстанці середини ХVІІІ століття на Правбережжі, які боролися проти польських магнатів і шляхти

 народні месники у Галичині та на Буковині, які упровдовж ХVІ -першої половини ХІХ ст. боролися  проти утисків шляхти й окупаційної адміністрації

озброєнні піхотинці, що їх набирали для охорони маєтків магнатів на Правобережжі і які згодом взяли участь у розгортанні Коліївщини

окремі особи, які з різних причин втратили свій попередній соціальний статус

 

Запитання 7

Коли відбулася подія, про яку йдеться в джерелі:

«…вирішили Ми взяти під державу Російську півострів Кримський... Сповіщаючи мешканців тих місць цим Нашим Маніфестом про таку переміну їхнього буття, обіцяємо ставитися до них нарівні з іншими Нашими підданими…»

варіанти відповідей

 1774 р.

1775 р.

 1781 р.

1783 р.

Запитання 8

Про Коліївщину відомо, що повстання...

варіанти відповідей

розпочалося в Умані навесні 1768 р

від початку очолював Іван Гонта

розгорнулося на Лівобережній Україні

придушене російськими та польськими військами

Запитання 9

Установіть послідовність подій:

А) Ліквідація Кримського ханства

Б) Ліквідація Речі Посполитої (внаслідок третього поділу)

В) Ліквідація гетьманства

Г) Ліквідація козацього устрою на Слобожанщині

варіанти відповідей

В Г А Б

Г В А Б

В Г Б А

А Б В Г

Запитання 10

Діяльність Максима Березовського, Дмитра Бортнянського, Артема Веделя пов'язана з

варіанти відповідей

українським музичним мистецтвом

українською історико-мемуарною прозою

українським живописом

природничими науками

Запитання 11

Коли відбулася наступна подія? 

Російські частини, очолювані генералом Петром Текелією, які поверталися з російсько-турецької війни, оточили Нову Січ та оволоділи її укріпленнями. Гарнізон Січі склав зброю, а вищу старшину було заарештовано й віддано до суду.

варіанти відповідей

1764

1788

1775

1768

Запитання 12

Хто був останнім гетьманом?

варіанти відповідей

Данило Апостол

Іван Скоропадський

Кирило Розумовський

Павло Полуботок

Запитання 13

Для управління землями колишньої Гетьманщини була створена Друга Малоросійська колегія, яку очолив

варіанти відповідей

К. Розумовський

С. Вельяминов

П. Рум'янцев

П. Полуботок

Запитання 14

Яку назву отримало найбільше гайдамацьке повстання?


 

варіанти відповідей

Уманщина

Коліївщина

Гайдамаччина

Опришківщина

Запитання 15

З чиїм ім'ям пов'язаний найбільший розмах опришківського руху в 1738-1745 рр.?


 

 

варіанти відповідей

Івана Гонти

Олекси Довбуша

Семена Палія

Верлана

Запитання 16

Як називалася Січ, яка існувала в 1734 – 1775 роках?

варіанти відповідей

Томаківська

Базавлуцька

Нова ( Підпільненська)

Чортомлицька

Запитання 17

За чиїм наказом була зруйнована Нова Січ?

варіанти відповідей

Петра І

Єлизавети Петрівни

Петра Калнишевського

Катерини ІІ

Запитання 18

Хто з українських гетьманів був заарештований і помер у в’язниці в Петербурзі:

варіанти відповідей

П. Орлик

П. Полуботок

І. Скоропадський

Д. Апостол

Запитання 19

Григорія Сковороду називають

варіанти відповідей

батьком української літератури

мандрівним філософом

відомим літописцем

основоположником української літератури

Запитання 20

На території Лівобережної, Слобідської та Південної України у другій половині 18 ст. панівним архітектурним стилем був

варіанти відповідей

класицизм

європейське бароко

античний

козацьке бароко

Запитання 21

Яка країна не брала участь у поділі Речі Посполитої?

варіанти відповідей

Прусія

Османська імперія

Австрія

Росія

Запитання 22

Під якою назвою фігурували українські землі в російських законодавчих актах?

варіанти відповідей

Малоросія

Україна

Південь Росії

Київська Русь

Запитання 23

У якому місті розташовано палац гетьмана Кирила Розумовського?

варіанти відповідей

Глухів

Київ

Батурин

Чигирин

Запитання 24

Гайдамацький і опришківський рухи у ХVІІІ ст. було спрямовано проти ...

варіанти відповідей

православного і греко-католицького духівництва

землевласників, орендарів, лихварів

духівництва, чиновництва, буржуазії

землевласників, буржуазії

Запитання 25

Гайдамацький рух був спрямований проти ...

варіанти відповідей

російських дворян

татарських ханів

польських панів

турецьких сіпахів

Запитання 26

Ватажки Коліївщини:

варіанти відповідей

Іван Гонта

Олекса Довбуш

Максим Залізняк

Устим Кармалюк

Северин Наливайко

Семен Палій

Запитання 27

Продовжи правильно вислів Григорія Сковороди "Не той дурний хто не знає......"

варіанти відповідей

"......а той хто нічого не вчить"

".....але той, хто знати не хоче..."

"....але той, хто мало читає"

".....а той, хто не цікавиться нічим"

Запитання 28

Як звати зображеного гетьмана Війська Запорозького?

варіанти відповідей

Пилип Орлик

Іван Скоропадський

Данило Апостол

Павло Полуботок

Запитання 29

За яким поділом Польщі Росії дісталося найбільше територій?

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

ІV

Запитання 30

Які з перелічених земель перейшли до Австрійської імперії наприкінці 18 ст.?

варіанти відповідей

Галичина

Волинь

Буковина

Закарпаття

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест