Українські землі у 20- 90-х р.р. XVIIIст. IВаріант

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 217 разів
12 запитань
Запитання 1

У 1734 р. царський уряд дозволив козакам заснувати Нову Січ на р. Підпільна, тому що прагнув

варіанти відповідей

А мати додатковий важіль впливу на Річ Посполиту.


Б залучити козаків до придушення селянських виступів.


В використати козаків у новій російсько-турецькій війні.Г налагодити союзницькі стосунки із Кримським ханством.


Запитання 2

Який із поданих історико-літературних творів не належить до козацьких літописів?


варіанти відповідей

А «Літопис Самовидця»  

Б «Хроніка з літописців стародавніх» Ф. Софоновича

В Літопис Г. Граб’янки   

Г Літопис С. Величка

Запитання 3

У якому історичному документі закріплено такі положення: «...Отож ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке домовилися і постановили з ясновельможним гетьманом... щоб із тими всіма генеральними особами мають радитися гетьман і його наступники про ...всілякі справи, нічого без їхнього дозволу й поради не починати... У гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною»?

варіанти відповідей

А «Березневі статті» Б.Хмельницького 

Б «Решетилівські статті» І. Скоропадського

В «Рішительні пункти» Д. Апостола  

Г «Конституція» П. Орлика 

Запитання 4

Соціальний стан Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України, що користувався правом спадкового землеволодіння, звільнявся від державних повинностей і податків за несення військової служби, — це

варіанти відповідей

А селянство.  

Б козацтво.  

В міщанство.   

Г духовенство.

Запитання 5

Після смерті гетьмана Д. Апостола влада в Гетьманщині перейшла до


варіанти відповідей

А Малоросійського приказу.  

Б Першої Малоросійської колегії.

В Правління гетьманського уряду.  

Г Другої Малоросійської колегії.

Запитання 6

За ініціативи князя О. Меншикова на засіданні Верховної таємної ради було вирішено запропонувати російській імператриці: «1) поки ще з турками до розриву не дійшло, до тих місць, ради приласкання тамтешнього народу, обрати персону гідну і вірну з малоросіян в гетьмани... 2) суди між народом малоросійським відправляти їм самим...».

Кого було обрано гетьманом за цією рекомендацією?


варіанти відповідей

А І. Мазепу  

Б І. Скоропадського    

В П. Полуботка  

Г Д. Апостола

Запитання 7

У якому архітектурному стилі збудовано Успенський собор Свято-Успенської Києво-Печерської лаври?

варіанти відповідей

А класичному 

Б романському 

 В готичному

Г бароко

Запитання 8

Чи правильне твердження?

У квітні 1722 р. Петро І своїм указом:

1.     Ліквідував посаду гетьмана, а для управління Гетьманщиною створив Малоросійський приказ на чолі з П. Рум’янцевим.

2.     Створив Малоросійську колегію для нагляду за виборами гетьмана П. Полуботка.


варіанти відповідей

А обидва варіанти правильні  

Б тільки 1-й варіант правильний

В тільки 2-й варіант правильний  

Г обидва варіанти не правильні

Запитання 9

Установіть відповідність між подією та роком, коли вона відбулася.

1остаточна ліквідація гетьманства

2остаточна ліквідація царським урядом Запорозької Січі

3ухвалення Конституції Пилипа Орлика

4оприлюднення царського указу про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України

А1710 р. Б1764 р. В1775 р.  Г1783 р. Д1785 р.

варіанти відповідей

1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г.

1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б

1-В, 2-Г, 3-Б ,4-А

1-А, 2-В, 3-Г, 4-А

Запитання 10


У якому уривку з історичного джерела йдеться про роль і місце в українській культурі зображеного діяча?


варіанти відповідей

А «Він став самобутнім виявом імпресіонізму в літературі, вдаючись до аналізу психологічного стану своїх героїв. Його творчість остаточно розвіяла сумніви, чи зможе українська література стати великою літературою...»


Б «З його ім’ям пов’язаний поворот до нового літературного і культурного розвитку. Його славу зачинателя нової української літератури, доповнює слава «батька» українського театру...»


В «Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові... шляхи книжним ученим...»


Г «Будучи останнім представником поезії українського бароко, він став предтечею нової української літератури, просякнувши її ідеями гуманізму та Просвітництва...»


Запитання 11

11.Які заходи було здійснено Другою Малоросійською колегією на чолі з П. Рум’янцевим?


1.     Проведено ревізію населення, худоби, землі, споруд, підприємств.


2.     Ліквідовано гетьманство.

3.     Знищено козацький устрій Слобідської України.


4.     Уведено загальноросійські судові установи.


5.     Упроваджено намісництва, що поділялися на повіти.


6.     Приєднано землі Правобережної України.


варіанти відповідей

А 1, 2, 4    

Б 2, 3, 6     

В 3, 5, 6        

Г 1, 4, 5

Запитання 12

Установіть відповідність між прізвищами діячів і фактами їхньої біографії.

1Г. Сковорода  2І. Григорович-Барський 3М. Березовський   4Й. Пінзель

АСпівак італійської оперної трупи в Орієнбаумі, член Болонської філармонічної академії, автор опер «Демофонт», «Іфігенія».

БПрацював у Львові, Монастириську, Бучачі. Автор трьох кам’яних статуй на фасаді собору Св. Юра у Львові (кінна статуя св. Юрія, постаті Святих Анастасія та Лева).

ВНавчався в Києво-Могилянській академії, служив у придворній хоровій капелі імператриці Єлизавети Петрівни, викладав у колегіумах Переяслава та Харкова, автор збірки «Сад божественних пісень».

ГБрав участь у побудові собору Різдва Богородиці в Козельці, забудові Кирилівського монастиря в Києві, підготував проект розбудови Покровської церкви в Києві.

ДНавчався співу в Італії, автор багатьох хорових концертів, романсів, перший композитор у Росії, музичні твори якого виходили друком, заклав підвалини багатоголосного хору в Росії.  

варіанти відповідей

В, Г, А, Б

Б, А ,Г, В

Г, А, В, Б

Б, В, Г, А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест