Українські землі у 20-90 роках 18 ст.

Узагальнити знання про становище українських земель в умовах наступу на автономію Гетьманщини..Остаточну ліквідацію гетьманства й Запорізької Січі.Змінами у становищі Правобережної і ,Лівобережної та Слобідської України і західноукраїнських земель. Наслідки поділів Речі Посполитої та закінчення російсько -турецьких воєн. Особливості розвитку культури .

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 97 разів
16 запитань
Запитання 1

У якому твердженні йдеться про Кирила Розумовського?

варіанти відповідей

полковник, а згодом гетьман гайдамацького повстання--Коліївщини

останній отаман Запорізької Січі

останній український гетьман

гетьман і "князь уманський"

Запитання 2

Під якою назвою увійшла в історію остання Запорізька Січ?

варіанти відповідей

Томаківська

Чортомлицька

Підпільненська

Олешківська

Запитання 3

Вкажіть період гетьманування К.Розумовського

варіанти відповідей

1722--1727

1734--1750

1750--1764

1764--1786

Запитання 4

Яку назву мала військово-адміністративна одиниця Нової Січі?

варіанти відповідей

полк

паланка

округ

земля

Запитання 5

Яке місто було резиденцією гетьмана К.Розумовського?

варіанти відповідей

Київ

Глухів

Чернігів

Батурин

Запитання 6

Який регіон був охоплений гайдамацьким рухом у 18 ст.?

варіанти відповідей

Правобережна Україна

Лівобережна Україна

Галичина

Запоріжжя

Запитання 7

Першу Малоросійську колегію очолював:

варіанти відповідей

Вельямінов

Ізмайлов

Шаховський

Рум'янцев

Запитання 8

Царський указ про закріпачення селян на Лівобережній і Слобідській Україні було видано:

варіанти відповідей

1764

1781

1783

1765

Запитання 9

Царський указ про приєднання до Російської імперії Кримського ханства вийшов

варіанти відповідей

1774

1783

1791

1787

Запитання 10

У якому місті в1774 році було засновано греко-католицьку семінарію для навчання руського дворянства("Барбареум")

варіанти відповідей

Відні

Києві

Львові

Чернігові

Запитання 11

Чим було спричинено відновлення гетьманства в Україні в 1750 році?

варіанти відповідей

позицією козацької старшини,яка наполегливо домагалася відновлення гетьманства від імператриці

особистою зацікавленістю О.Меншикова,який сподівався в такий спосіб розширити свої маєтності в Україні

прагненням російського уряду надати українцям тих прав і вольностей,які мали в імперії росіяни

потребою відновити енономічно-стратегічний потенціал України з метою використання його в майбутніх війнах з Туреччиною.

прагненням російського царату перетворити автономію України на конфедерацію двох рівноправних держав.

політичним розрахунком імператриці Єлизавети Петрівни

Запитання 12

Які твердження є правильними?

варіанти відповідей

Річ Посполиту наприкінці 18 ст .поділили між собою сильніші сусіди--Прусія,Австрія та Росія.

Річ Посполиту напркінці 18 ст. поділили між собою сильніші сусіди --Прусія,,Росія Туреччина та Австрія.

на приєднаних землях австрійський уряд створив провінцію під назвою"Королівство Галіції (Галичина) і Лодомерії (Володимирщина)"

за третім поділом Польщі вся Правобережна Україна ввійшла до складу Росії

за другим поділом Польщі вся Правобережна Україна ввійшла до складу Росії

перший поділ Речі Посполитої відбувся в 1772 році

Запитання 13

Позначте події історії України,що мали місце в 1783р.

варіанти відповідей

ліквідація Кримського ханства

перший поділ Речі Посполитої

указ Катерини II про запровадження кріпацтва на Лівобережжі та Слобожанщині

Царський указ про перетворення лівобережних козацьких полків на регулярні полки російської армії

утворення Малоросійського генерал-губернаторства на землях Лівобережної Гетьманщини

царський маніфест про приєднання до Російської імперії Кримського ханства

Запитання 14

Виберіть правильні твердження

варіанти відповідей

панівним стилем в архітектурі на землях Лівобережної , Слобідської та Південної України лишалося козацьке бароко

серед українських майстрів найвизначнішим архітектором був Іван Григорович-Барський

Йов Кондзелевич є автором ікони Покрови Богородиці із зображенням Богдана Хмельницького

будівництво триповерхового палацу Кирила Розумовського тривало протягом1799-1803рр.

на іконі Покрову Пресвятої Богородиці ,написаній на початку 70-х років18 ст. зображено Петра Калнишевського

Запитання 15

Виберіть правильні твердження

варіанти відповідей

на Правобережній Україні та в Слобожанщині впроваджувалися нові типи шкіл--головні й малі народні училища

головним осередком освіти,науки й мистецтва залишалася Києво-Могилянська академія

найвидатнішим філософом України та поетом другої половини 18 ст. був Григорій Сковорода

у 1729 році в Глухові було відкрито співацьку школу-перший спеціалізований заклад музичного профілю

Троїцька соборна церква у Самарі на Дніпропетровщині --пам'ятка дерев'яного храмового будівництва

"Сад божественних пісень" -збірка з 30 віршів написаних Іваном Мазепою.

Запитання 16

Доповніть твердження: Про Собор святого Юра відомо,що...

варіанти відповідей

на другому поверсі фасадної стіни є постаті святих Лева й Афанасія

на фасаді собору є скульптурна композиція Святого Юрія Змієборця

храм закладено в 1784 році

храм зведено в 1744році за проектом львівського будівничого Бернарда Меретина

фундатором собору був греко-католицький митрополит Атанасій Шептицький

символ українського Львова

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест