Українські землі у 60-80-ті роки XVIIст.

Додано: 16 березня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 96 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть ім’я гетьмана Лівобережної України, обраного «Чорною радою» в Ніжині, який підписав Московські статті, що значно обмежили автономію Гетьманщини.                       


варіанти відповідей

Ю. Хмельницький

І. Виговський 

І. Брюховецький

Я. Сомко 

Запитання 2

Вічний мир між Росією та Річчю Посполитою був укладений:

варіанти відповідей

.1702 р

1709 р

1686 р.

1687 р

Запитання 3

Про які події йдеться в уривку з історичного джерела?

«На Україні настала тепер лиха година. Було таке безладдя, що кожний робив, що хотів. Із заходу шарпали Україну польські війська; з півночі й від сходу — московські…, а з півдня набігали турки й татари. До того ще Україна розділилась на дві частини: Лівобережну й Правобережну (від ріки Дніпра). На Лівобережній вибрали одного гетьмана, на Правобережжі — іншого».

варіанти відповідей

 період Руїни Української козацької держави

 початок Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст

козацько-селянські повстання 20—30-х рр. ХVІІ ст.

 «добу героїчних походів козацтва» початку ХVІІ ст.


Запитання 4

Який історико-географічний регіон формувався упродовж ХVІ—ХVІІ ст. в результаті колонізації українцями прикордонних земель Речі Посполитої, Московської держави, Кримського ханства?

 

 


варіанти відповідей

Південна Україна

 Слобідська Україна

Лівобережна Україна

Правобережна Україна

Запитання 5

Який договір між Військом Запорозьким і Річчю Посполитою передбачав створення Великого князівства Руського?

варіанти відповідей

Гадяцький

 Зборівський 

 Білоцерківський

«Березневі статті»

Запитання 6

Що було характерним для періоду Руїни другої половини XVII ст.?

варіанти відповідей

всеохоплююча криза та занепад Речі Посполитої, викликані визвольною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького

форсований наступ на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля

остаточна ліквідація інституту гетьманства, решток української автономії та повна інтеграція українських земель до складу Російської імперії

внутрішня боротьба козацької старшини за владу, розкол Гетьманщини, втручання в її внутрішні справи та військова агресія з боку сусідніх держа

Запитання 7

Період правління гетьмана Дем’яна Многогрішного:

 

 


варіанти відповідей

1665 – 1676 рр.

1668-1672 рр.

 1663 – 1668 рр.

 1668 – 1669 рр

Запитання 8

Рік підписання Андрусівського договору:

 

 

варіанти відповідей

1660 р.

 1657 р.

1667 р.

 1665 р.

Запитання 9

Якого гетьмана називали "Сонце Руїни"?

 

 

 


варіанти відповідей

Іван Брюховецький

Іван Самойлович

Петро Дорошенко

Павло Тетеря

Запитання 10

Якою була основна форма набуття землі поселенцями в Слобідській Україні?

 

варіанти відповідей

 оренда

викуп

 пожалування

 

займанщина

Запитання 11

Історичне значення Андрусівського договору:

 

 

варіанти відповідей

 без відома гетьманів українські землі були поділені між Московським царством, Османською імперією, Річчю Посполитою


українські землі потрапили під протекторат Швеції

без відома гетьманів українські землі були поділені по Дніпру Московським царством та Річчю Посполитою

українські землі потрапили під протекторат Московського царства

Запитання 12

Роки укладання договорів Московської держави та Речі Посполитої, що розподіляли українські землі:

.

 

 

 .


варіанти відповідей

1659, 1672 рр.

1667, 1686 рр.

1667, 1672 рр

 1654, 1687 рр

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест