Українські землі у складі Чехо-Словаччини у міжвоєнний період

Додано: 6 квітня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 522 рази
16 запитань
Запитання 1

Вкажіть назви договорів, відповідно до тексту яких Закарпаття опинилося після І світової війни у складі Чехословаччини

варіанти відповідей

Версальський

Сен-Жерменський

Тріанонський

Неїйський

Севрський

Ризький

Варшавський

Брестський

Запитання 2

У демократичній Чехо-Словаччині становище українських земель Закарпаття мало свої характерні ознаки....

Із запропонованого перліку тверджень оберіть ті, що характризують становище Закарпаття у складі Чехо-Словаччини.

варіанти відповідей

Закарпаття увійшло до складу Чехо-Словаччини на правах автономії, тому становище українців тут було кращим

Чехо-Словацька держава не здійснювала цілеспрямованої асиміляції українців

Чехо-Словаччина вживала певні економічні заходи для покращення становища українських земель у міжвоєнний період

Чехо-Словаччина окупувала українські землі та розпоччала тут політику колонізації та асиміляції

державна колонізація українських земель передбачала повне підпорядкування всього населення владі Чехо-Словаччини і витіснення його на периферію (периферія (грец.)- околиця, частина чогось дуже віддалена від центру) історії

українські землі перебували у складі Чехо-Словаччини нетривалий час і жодного впливу на долю населення цих земель не відбувалось

Запитання 3

Автономні українські землі у складі Чехо-Словаччини отримали назву....

варіанти відповідей

Закарпатська область

Закарпаття

Карпатська Україна

Чехо-Словацька Україна

Запитання 4

Із запропонованого переліку тверджеь оберіть ті, що розкривають історичне і політичне значення існування автономної Карпатської України у складі Чехо-Словаччини

варіанти відповідей

закарпатські українці довели, що готові до політичного і державного життя

головною ідеєю автономної Карпатської України проголошувалося об'єднання всіх українських земель у єдину державу

існування української автономії у складі Чехо-Словаччини свідчило про нерозв'язаність українського питання після І світової війни, адже це був єдиний народ який не здобув незалежності і землі якого поділили 4 держави

у Закарпатті ще не сформувалася здатна до боротьби українська політична еліта, тому землі й опнилися під владою ноземної держави

головна ідея карпатоукраїнців - повна асиміляція серед чехів і словаків і щасливе майбутнє в Чехо-Словацькй державі

для карпатоукраїнців не існувало нерозв'язаного українського питання

Запитання 5

Із запропонованого переліку тверджень оберіть ті, що характеризують економічне становище Закарпаття у складі Чехо-Словаччини

варіанти відповідей

Населення Закарпаття користувалося проголошеними у Конституції Чехо-Словаччини правами та свободами

Чехо-Словацький уряд намагався економічно розвинути найвідсталіший у всій Європі край - Закарпаття

Чехо-Словаччина будувала в Закарпатті мости, дороги, електрифікувала міста і села

Чехо-Словаччина провела аграрну реформу, внаслідок якої понад 30 тис. селян отримали землю

Чехо-Словаччина у Закарпатті розбудувала потужну індустрію, головними галузями були машинобудування, енергетика, металообробка тощо

Переважаюча частина населення автономної Карпатської України було задіяне у великій промисловості

Запитання 6

Оберіть поняття, що характризує стан політичного життя закарпатців в складі Чехо-Словаччини

варіанти відповідей

надзвичайно насичене

помірковане

традиційно пасивне

відсутнє

Запитання 7

Оберіть пояснення терміну "українофіли"

варіанти відповідей

ті, що знають українську мову

ті, що збирають українські старожитності

ті, що боролися за пробудження національної свідомості українців (карпатоукраїнців)

ті, що обиралися до парламенту від імені українців

Запитання 8

Із запропонованого переліку політичних сил, що діяли у міжвоєнний період, оберіть ті, що були активними на Закарпатті

варіанти відповідей

українофіли

русофіли (москвофіли)

комуністи

фашисти

соціалісти

демократи

русини

мадярони

Запитання 9

Русини - це....

варіанти відповідей

прихильники українства у Закарпатті у міжвоєнний період

прихильники Чехо-Словаччини у Закарпатті у міжвоєнний період

прихильники Радянського Союзу у Закарпатті у міжвоєнний період

прихильники Угорщини у Закарпатті у міжвоєнний період

прихильники комуністичних ідей у Закарпатті у міжвоєнний період

прихильники ідеї про те, що слов'янське населення Закарпаття у ході історичного розвитку перетворилося на окрему націю, відмінну від українців

Запитання 10

Августин Волошин - відомий український політичний діяч міжвоєнного періоду, авторитетний лідер українофільських сил Закарпаття.

Оберіть із запропонованого переліку тверджень ті, що стосуються біографії політика.

варіанти відповідей

Греко-католицький священник, педагог

"батько українського відродження" у Закарпатті

був організатором і керівником Народно-християнської партії

Навчався у Чернівецькому університеті

чехословацький уряд призначив його прем'єр-міністром автономного уряду Карпатської України у 1938 р.

Проголосив незалежність Карпатської України у 1939 році та став її президентом

помер у Бутирській в'язниці у Москві

активно підтримував комуністичний рух

Запитання 11

Вкажіть події, що стали приводом до проголошення у жовтні 1938 року автономної Підкарпатської Русі та призначення А.Волошина її прем'єр-міністром

варіанти відповідей

Мюнхенська змова 1938 року за участю Німеччини, Італії, Британії, Франції та ""розчленування" Чехо-Словаччини

політика "умиротворення" німецького фюрера Гітлера та передача Німеччині окремих територій Чехо-Словаччини за результатами Мюнхенської конференції 1938 р.

Умови Сен-Жерменського договору 1919 р., за якими Закарпаттю надавалась широка автономія

Прихід до влади у Німеччині Адольфа Гітлера у 1933 р.

Загроза нападу на Чехо-Словаччину з боку СРСР а Франції

створення розгалуженої системи українських партій у Чехо-Словаччині

Запитання 12

Вкажіть дату проголошення Августином Волошиним незалежності Карпатської України

варіанти відповідей

28 жовтня 1938 року

14 березня 1939 року

01 вересня 1939 року

28 червня 1919 року

Запитання 13

Яка країна приєднала землі Закарпаття за рішенням Віденського арбітражу 2 листопада 1938 року та після подій 1938-1939 років?

варіанти відповідей

Польща

Словаччина

Чехія

СРСР

Угорщина

Німеччина

Запитання 14

Із запропонованого списку тверджень оберіть ті, що стосуються міжвоєнної історії Закарпаття (Карпатської України)

варіанти відповідей

Закарпатські українці мали свій Крайовий Сойм, який самостійно розв'язував питання мови, освіти, релігії

Стримування Чехо-Словацьким урядом економічного (особливо промислового) розвитку регіону

Можливість вільної діяльності політичних і громадських організацій, якщо вона не суперечила офіційній загальнодержавній конституції

На відміну від інших західно-українських земель, адміністративно-керівні посади на всіх рівнях влади Чехо-Словаччини займали українці

провідні українські національні партії в краї домагалися об'єднання з радянською Україною

Найвпливовішими політичними силами у Закарпатті були русини та мадярони

Запитання 15

Яка подія в історії міжвоєнного Закарпаття відбулася раніше за інші?

варіанти відповідей

Вибори до Сойму Карпатської України

Віденський арбітраж

Проголошення незалежності Карпатської України

призначення Августина Волошина прем'єр-міністром Підкарпатської Русі

Запитання 16

Яке поняття не має стосунку до історії міжвоєнного Закарпаття?

варіанти відповідей

парцелли

мадярони

пацифікація

українофіли та русофіли

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест