Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав

Додано: 21 квітня 2020
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 72 рази
12 запитань
Запитання 1

У результаті якої події Велике князівство Литовське закріпило за собою Київщину, Поділля, Переяславщину?

варіанти відповідей

битва на Синіх Водах

битва на річці Ворскла

Вількомирської битви

Грюнвальдської битви

Запитання 2

Кого наприкінці XV- на початку XVIст. називали "некоронованим королем Русі"?

варіанти відповідей

Костянтина Острозького

Юрія Дрогобича

Федора Коріятовича

Яна Длугоша

Запитання 3

Який привілейований стан суспільства сформувавсяу XV- XVIст.?

варіанти відповідей

реєстрове козацтво

шляхта

духовенство

купецтво

Запитання 4

Кримське ханство утворилося у результаті розпаду:

варіанти відповідей

Київської Русі

Великого князівства Литовського

Османської імперії

Золотої Орди

Запитання 5

Збірник норм права Київської Русі ХІ-ХІІ ст. "Руська правда" активно використовувався у судочинстві :

варіанти відповідей

Речі Посполитої

Великого князівства Литовського

кримського ханства

Польського королівства

Запитання 6

Фільварок- це форма господарювання:

варіанти відповідей

шляхти

селян

міщан

козаків

Запитання 7

Князь Констянтин Іванович Острозький уславився як полководець у війнах із:

варіанти відповідей

кримськими татарами і Московським царством

Польським королівством і Великим князівством Литовським

Угорським королівствоим і Молдовським князівством

Османською імперією і Тевтонським орденом

Запитання 8

У результаті московсько-литовських війн XV- XVI ст.:

варіанти відповідей

було ліквідовано Київське і Волинське удільні князівства у складі Литви

Велике князівство Литовське і Польське королівство уклали Кревську унію

Чернігово-Сіверські землі увійшли до складу Московської держави

православне населення Великого князівства Литовського перейшло в підпорядкування Московського патріархату

Запитання 9

Магдебурзьке право поширюється на українських землях:

варіанти відповідей

XIII ст.

XIVст.

XVст.

XVIст.

Запитання 10

За правління якого князя до складу Великого князівства Литовського було включено більшість українських земель?

варіанти відповідей

Гедиміна

Ольгерда

Любарта

Вітовта

Запитання 11

Унаслідок укладення Кревської унії:

варіанти відповідей

відбулося об'єднання Литви і Польщі в єдину державу Річ Посполиту

відбувся розкол у православній церкві й утворення греко-католицької церкви

загострилася внутрішньополітична боротьба у Великому князівстві Литовському

українським землям вдалося позбутися монгольського панування

Запитання 12

Міський уряд, що складався з двох колегіальних виборних органів - ради і лави - у містах, які користувалися магдебурзьким правом, називається:

варіанти відповідей

магістрат

ратуша

сейм

дума

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест