Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав.

Додано: 8 квітня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 206 разів
12 запитань
Запитання 1

Яка з українських земель першою опинилася під владою литовських князів династії Гедиміновичів?

варіанти відповідей

Галичина

Волинь

Київщина

Переяславщина

Запитання 2

Правителі якої з перелічених держав, що в їхньому складі перебували українські землі, у своїй політиці керувалися принципом "Старого не порушуємо, а нового не впроваджуємо"?

варіанти відповідей

Польського королівства

Великого князівства Литовського

Молдавського князівства

Угорського королівства

Запитання 3

Які наслідки поразки монголів у Синьоводській битві?

варіанти відповідей

закріплення земель Київщини, Чернігово-Сіверщини та Поділля у складі Литви

визнання залежності Західного улусу Золотої Орди від Литви

ліквідація золотоординської залежності земель Північно-Східної Русі

створення Руського, Белзького та Подільського воєводств

Запитання 4

За якого з перелічених правителів Литви до неї було приєднано Київщину з Переяславщиною, Чернігово-Сіверщину та Поділля?

варіанти відповідей

Гедиміна

Ольгерда

Вітовта

Свидригайла

Запитання 5

Які нвслідки встановлення залежності Кримського ханства від Османської імперії?

варіанти відповідей

поширення мусульманства, навернення православних українців в іслам

активізувалися грабіжницькі походи ханських орд на українські землі

українські землі стали об'єктом територіальних зазіхань турецького султана

правителі Кримського ханства відновили могутність Золотої Орди

Запитання 6

Яке місто 1532р. стало столицею Кримського ханства?

варіанти відповідей

Солхат (Кирим)

Мангул

Бахчисарай

Кафа

Запитання 7

Як з тюркської перекладається "вільна озброєна людина"?

варіанти відповідей

татарин

козак

яничар

нуреддин

Запитання 8

Коли Галичину остаточно було приєднано до Польського королівства?

варіанти відповідей

1340р.

1362р.

1387р.

1432р.

Запитання 9

Якому місту було надано магдебурзьке право за доби Галицько-Волинської держави?

варіанти відповідей

Києву

Сянку

Холму

Кам'янцю

Запитання 10

Які три воєводства було створено у складі Польського королівства в середині 15ст.?

варіанти відповідей

Брацлавське

Руське

Белзьке

Волинське

Подільське

Київське

Запитання 11

Які з перелічених пам'яток створено в другій половині 14-15ст.?

варіанти відповідей

мініатюру "Євангеліст Лука" з Остромирового Євагелія

Покровську церку-фортецю в с. Сутківцях

ікону святого Юрія Змієборця із с. Станилі

Вірменський собор у Львові

церкву святого Пантелеймона поблизу Галича

Холмську ікону Богородиці

Запитання 12

Князь Костянтин Острозький уславився тим, що .....

варіанти відповідей

захищав національно-релігійні інтереси населення Закарпаття

очолював війська ВКЛ у битві під Оршею проти Московії

виступав проти політики Вітовта щодо ліквідації уділів

вів боротьбу з Сигізмундом Кейстутовичем за владу у ВКЛ

витрачав кошти на будівництво і ремонт православних храмів

перебував на найвищих державних посадах у ВКЛ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест