Русь-Україна від створення до роздробленості

Додано: 9 квітня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 277 разів
40 запитань
Запитання 1

Ряд князів з одного і того ж роду:

варіанти відповідей

династія

рід

родина

плем'я

Запитання 2

На карті жирною лінією позначено кордони Київської Русі за часів князювання

варіанти відповідей

Аскольда

Олега

Святослава

Володимира Великого

Запитання 3

Назвіть кочовий народ, який був розгромлений Ярославом Мудрим

варіанти відповідей

Хозари

Половці

Печеніги

Монголи

Запитання 4

Постав імена князів у той послідовності, у якій вони привили Руссю-Україною.

А Володимир

Б Ольга  

В Олег    

Г Ярославваріанти відповідей

 1Б, 2В, 3А, 4Г

 

 1В, 2Б, 3Г, 4А


  1А, 2Б, 3В, 4Г

 

 1В, 2Б, 3А, 4Г

Запитання 5

Позначте пам'ятник Володимиру Великому.

варіанти відповідей
Запитання 6

У декоруванні храмів використовували...

варіанти відповідей

мозаїки

фрески

рельєф

ікони

кам*яне різблення

зображення химер

Запитання 7

Оберіть пам'ятки літератури, що відносяться до світської літератури

варіанти відповідей

Поема «Слово про похід Ігорів» 

Києво-Печерський патерник

"Повчання дітям" Володимира Мономаха 

«Правда Ярославовичів»

Літописання "Повість минулих літ" 

Руська Правда

Запитання 8

Хто був останнім київським князем, за правління якого Русь існувала як єдина держава, а після його смерті у 1132 році розпалася на окремі князівства і землі?

варіанти відповідей

Ізяслав Ярославович

Мстислав Володимирович

Володимир Мономах

Данило Романович

Запитання 9

Основні рішення Любецького з*їзду - це:

варіанти відповідей

По старшинству переходить влада до київського князя

Вотчина власність князів на землю

Спільна власність на землі Русі династії Рюриковичів

Спільна боротьба з кочовиками- монголами

Спільна боротьба з кочовиками- половцями

Колективна відповідальність за дотримання клятви князями

Запитання 10

Вкажіть причини політичної роздробленості Русі-України у 2-й половині XI - першій половині XIІI ст.

варіанти відповідей

Велика територія держави й етнічна багатоманітність населення

Відсутність чіткого механізму спадкоємності князівської влади

Зростання великого феодального землеволодіння і поява вотчинних князівств

Всі відповіді правильні

Запитання 11

Коли відбувся невдалий порхід Новгород-Сіверського князя Ігоря Святославовича проти половців

варіанти відповідей

в період формування Русі

в період феодальних міжусобиць

в період роздробленості

в період розквіту Русі

Запитання 12

Установіть відповідність між творами та їхніми авторами.

1«Повчання дітям»

2«Слово про закон і благодать»

3«Повість минулих літ»

4«Руська правда»


А митрополит Іларіон

Б Володимир Мономах

В Ярослав Мудрий

Г чернець Нестор

Д Володимир Великий

варіанти відповідей

1А; 2Г; 3Д; 4Б.

1-Б; 2А; 3Г; 4В.

1 Б; 2В; 3Д; 4А.

1В; 2Б; 3Г; 4Д

Запитання 13

На малюнку зображено пам'ятку архітектури Русі-України:

варіанти відповідей

Софія Київська

Михайлівський Золотоверхий Собор

Києво-Печерська Лавра

Запитання 14

Центром якого союзу племен був Київ?

варіанти відповідей

Полян

Сіверян

Деревлян

Дулібів

Запитання 15

Щорічний похід князя з метою збирання данини з підвладних племен називався:

варіанти відповідей

Полюддя

Урок

Становище

Віче

Запитання 16

Кого з названих осіб князі Русі-України вважали родоначальником своєї династії?

варіанти відповідей

Ярослава

Аскольда

Рюрика

Олега

Запитання 17

«"Уже нам нікуди дітись, а волею і неволею [доведеться] стати насупроти. Тож не осоромимо землі Руської, а ляжемо кістьми тут, бо ж мертві сорому не ймуть. Якщо моя голова ляже,- тоді [самі] подумайте про себе". І сказали вої:"Де голова твоя ляже, там і наші голови ми зложимо"»- цю промову князь Святослав проголосив перед битвою:

варіанти відповідей

з болгарами

із хозарами

з візантійцями

з печенігами

Запитання 18

Наведений середньовічний малюнок можна використати як ілюстрацію до літописної розповіді про поразку походу на Константинополь київського князя:

варіанти відповідей

Аскольда

Олега

Ігоря

Святослава

Запитання 19

Що було спільним у зовнішній політиці Володимира Великого і Ярослава Мудрого?

варіанти відповідей

походи на Константинополь

боротьба за Червенські міста

запрошення місіонерів із Риму

відсіч агресії варягів

Запитання 20

У якому році князь Володимир Великий хрестив Русь?

варіанти відповідей

882р.

862р.

911р.

988р.

Запитання 21

«Батько мій помер, а Святополк сидить у Києві, убиваючи братів своїх...»-уривок із джерела виправдовує вступ у міжусобну боротьбу стіл князя:

варіанти відповідей

Володимира Великого

Ярослава Мудрого

Святослава Ігоревича

Володимира Мономаха

Запитання 22

Яке місто було захоплено і розорено монголами у 1240 р.?

варіанти відповідей

Чернігів

Переяслав

Київ

Галич

Запитання 23

На якій ілюстрації з літопису подій на Русі є:

Імператор Константин VII Багрянороний приймає руську княгиню Ольгу. Хрещення Ольги.

варіанти відповідей
Запитання 24

Який київський храм став останнім центром опору киян під час облоги міста монгольськими військами хана Батия в 1240 р.?

варіанти відповідей

Софійський собор

Десятинна церква

Успенський собор

Михайлівський Золотоверхий собор

Запитання 25

Коли було прийняте рішення "Відтепер з'єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою ... А якщо відтепер, хто на кого встане, то проти того будем ми всі й чесний хрест" ?

варіанти відповідей

А) 1197 р.,

Б) 1015 р.,

В) 1054 р.,

Г) 1097 р.

Запитання 26

Який князь перший прийняв християнство?

варіанти відповідей

Аскольд

Олег

Ігор

Святослав

Запитання 27

Вкажіть рік Любецького з'їзду?

варіанти відповідей

1097 р

1089 р

1096 р

Запитання 28

Які п'ять основних князівств сформувалося після смерті Мстислава Володимировича на українських землях

варіанти відповідей

Київське, Чернігівське, Переяславське, Волинське, Галицьке

Київське, Чернігівське, Кримське, Волинське, Галицьке

Київське, Ніжинське, Переяславське, Волинське, Галицьке

Запитання 29

Перша зустріч русичів з монголами відбулась у битві

варіанти відповідей

на річці Калка 1223р

під Дорогочином 1238р

під Ярославом 1245р

поблизу Києва 1240 р

Запитання 30

Яка пам'ятка давньоруської літератури містить такі настанови?

"...Паче всього убогих не забувайте, годуйте і подавайте сироті... не давайте сильним погубити людину...гордості не майте в серці й умі..."

варіанти відповідей

Слово о полку Ігоревім

"Повчання дітям" В. Мономаха

"Руська правда" Ярослава Мудрого

"Слово про закон і благодать" Іларіона

Запитання 31

Укажіть причини політичної роздробленості Русі-України( 3 відповіді)

варіанти відповідей

Відсутність нападів степових племен

Іноземне втручання у справи руських князів

Неоднорідність територій, її різноплемінний склад

Перетворення умовного землеволодіння князів та бояр на спадкове

Постійний порядок престолонаслідування

Панування натурального господарства

Запитання 32

Основна тенденція політичного розвитку Київської Русі наприкінці XІ-XІІ ст.

варіанти відповідей

ослаблення влади київського князя і зростання політичної самостійності удільних князівств

посилення централізації управління та зосередження абсолютної влади у руках київського князя

зростання ролі бояр при великому київському князеві

зростання ролі віча у політичному житті Русі

Запитання 33

Хто є автором «Повісті минулих літ»?

варіанти відповідей

Іларіон

Агапіт

Нестор

Алімпій

Запитання 34

В якому році деревляни вбили князя Ігоря?

варіанти відповідей


882 р.

912 р.

945 р.

964 р.

Запитання 35

В якому році відбулось укладення найбільш вигідної торгівельної угоди Русі і Візантії?

варіанти відповідей

907 р.

941 р.

980 р.

988 р.

Запитання 36

Назвіть період правління князя Ігоря Рюриковича?

варіанти відповідей

882 - 912 р.р.

945 - 964 р.р.

912 - 945 р.р.

980 - 1015 р.р.

Запитання 37

Які сини Ярослава Мудрого створили тріумвірат

варіанти відповідей

Ізяслав

Володимир

Всеволод

Святослав

Ігор

В"ячеслав

Запитання 38

У яких твердженнях ідеться про Володимира Великого

варіанти відповідей

запрошений на князювання до Києва під час повстання киян

охрестився і Русь охрестив

створив "Руську правду"

було споруджено Десятинну церкву

спорудив Софійський собор

приєднав Червенські міста

був "тестем Європи"

Запитання 39

Коли утворено Русь-Україну

варіанти відповідей

882 р.

988 р.

860 р.

907 р.

Запитання 40

Які племена проживали навколо сучасного Києва?

варіанти відповідей

сіверяни

древляни

поляни

дуліби

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест