18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав ІІ варіант

Додано: 12 травня 2019
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 334 рази
9 запитань
Запитання 1

Битва на Синіх Водах була вирішальною у:

варіанти відповідей

боротьбі Литви та Польщі за галицько-волинську спадщину

переході українських земель під владу Великого князівства Литовського

встановленні золотоординського панування на Русі

процесі ліквідації удільного устрою українських земель

Запитання 2

Який привілейований стан суспільства сформувався у ХV - ХVІ ст.?

варіанти відповідей

реєстрове козацтво

шляхта

духовенство

купецтво

Запитання 3

Які українські землі ввійшли до складу Польського королівства раніше за інші?

варіанти відповідей

Галичина

Західне Поділля

Волинь

Правобережжя

Запитання 4

Фільварок - це форма господарювання:

варіанти відповідей

шляхти

селян

міщан

козаків

Запитання 5

Кримське ханство утворилось у результаті розпаду:

варіанти відповідей

Київської Русі

Великого князівства Литовського

Османської імперії

Золотої Орди

Запитання 6

Магдебурзьке право поширюється на українських землях у:

варіанти відповідей

ХІІІ ст.

ХІV ст.

ХV ст.

ХVІ ст.

Запитання 7

Установіть відповідність між станами суспільства українських земель ХV - ХVІІ ст. та переліком історичних понять та термінів, які дають змогу їх охорактеризувати:

1) шляхта А) реєстр, полковник, клейноди

2) духовенство Б)братство, магістрат, цех, магдебурзьке право

3) міщани В) панщина, волок, закріпачення, покозачення

4) селяни Г) фільварок, сейм, вето

Д) унія, ставропігія, полемічна література

варіанти відповідей

1Г, 2Д, 3Б, 4В

1Б, 2В, 3Д,4Г

1В, 2Б, 3Г, 4Б

1Д,2Г, 3В, 4Б

Запитання 8

Установіть послідовність подій:

А) початок поширення магдебурзького права на українських землях;

Б) початок масових набігів кримських татар на українські землі;

В) початок процесу роздробленості Київської Русі;

Г) початок монгольської навали на Південно-Західну Русь

варіанти відповідей

1А, 2Б, 3В,4Г

1Г, 2В, 3Б, 4А

1В, 2Г,3А, 4Б

1Б, 2А, 3Г, 4В

Запитання 9

Які держави були головними суперниками в боротьбі за галицько-волинську спадщину?

варіанти відповідей

Велике князівство Литовське

Королівство Польща

Королівство Угорщина

Золота Орда

Кримське ханство

Велике князівство Московське

Османська імперія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест