23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Українські землі в 20-90х роках XVIII століття

Додано: 14 травня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 4 рази
36 запитань
Запитання 1

Хто став гетьманом на підконтрольній Росії Гетьманщині після переходу І.Мазепи на бік шведів?

варіанти відповідей

П.Орлик

П.Полуботок

І.Скоропадський

Д.Апостол

Запитання 2

Яке місто стало новою гетьманською столицею після зруйнування Батурина

варіанти відповідей

Київ

Ніжин

Полтава

Глухів

Запитання 3

Який орган влади було створено царем Петром І для управління Гетьманщиною у 1722 році

варіанти відповідей

І Малоросійська колегія

ІІ Малоросійська колегія

Правління гетьманської канцелярії

Малоросійський приказ

Запитання 4

хто був наказним гетьманом в умовах заборони царської влади вибирати нового гетьмана після смерті І.Скоропадського

варіанти відповідей

Д.Апостол

К.Розумовський

П.Полуботок

П.Калнишевський

Запитання 5

На карті зображено:

варіанти відповідей

території, охоплені повстанням "Коліївщина"

території, охоплені повстанням опришків

території, приєднані до Російської імперії внаслідок російсько-турецьких війн другої половини XVIII століття

територія Гетьманщини у часи правління Другої Малоросійської колегії

Запитання 6

Кого зображено на малюнку

варіанти відповідей

Петра І

Кирила Розумовського

Данила Апостола

Павла Полуботка

Запитання 7

Кого зображено на малюнку

варіанти відповідей

Олексія та Кирила Розумовських

Петра Калнишевського та Петра І

Данила Апостола та Петра Румянцева

Павла Полуботка та Петра І

Запитання 8

про кого йдеться: "Останній запорізький кошовий атаман. Арештований царською владою та відправлений на заслання до Соловецьких островів..."

варіанти відповідей

Данило Апостол

Пилип Орлик

Петро Калнишевський

Іван Сірко

Запитання 9

Яким роком датується цитований документ "Після всемилостивішого від нас звернення графа Розумовського з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним нашому генералу графу Румянцеву..."

варіанти відповідей

1722

1727

1734

1764

Запитання 10

установіть правильну послідовність подій:

а)ліквідація гетьманського управління

б)ліквідація Запорізької січі

в)діяльність Першої Малоросійської колегії

г)гетьманування Данила Апостола

варіанти відповідей

г) в) а) б)

в) г) а) б)

б) г) а) в)

а) б) в) г)

Запитання 11

Назвіть роки існування Нової (Підпільненської січі)

варіанти відповідей

1709 - 1734

1734 - 1764

1734 - 1775

1727 - 1775

Запитання 12

На які адміністративні одиниці поділялась територія Війська Запорозького в період Нової січі

варіанти відповідей

полки

сотні

курені

паланки

Запитання 13

За чиїм наказом ліквідовано Гетьманщину та Запорізьку січ

варіанти відповідей

Петра І

Анни Іоанівни

Єлизавети Петрівни

Катерини ІІ

Запитання 14

Коли було зруйновано Запорозьку січ

варіанти відповідей

1764

1765

1775

1783

Запитання 15

Коли відбулося приєднання Кримського ханства до Росії

варіанти відповідей

1774

1781

1783

1791

Запитання 16

Про кого йдеться:

"Став гетьманом невдовзі після смерті Петра І і у зв'язку з загрозою нової війни з Туреччиною. Провів реформи, спрямовані на відновлення втраченої автономії та упорядкування фінансової і судової системи."

варіанти відповідей

Павло Полуботок

Данило Апостол

Кирило Розумовський

Петро Калнишевський

Запитання 17

Оберіть три тези, які стосуються діяльності К.Розумовського

а)домігся від царської влади дозволу для запорожців повернутись на Запоріжжя та заснувати Нову Січ

б)був кинутий за грати за свою позицію, спрямовану на відновлення автономії

в)став останнім гетьманом

г)здійснив реформи в армії та освіті

д)повернув гетьманську резиденцію у Батурин

варіанти відповідей

а, в, д

б, в, г

в, г, д

а, в, г

Запитання 18

За правління якої імператриці було дозволено вибрати останнього гетьмана

варіанти відповідей

Анни Іоанівни

Катерини І

Катерини ІІ

Єлизавети Петрівни

Запитання 19

Кому належала влада в Україні в період між гетьмануванням Д.Апостола і К.Розумовського

варіанти відповідей

Перша Малоросійська колегія

Друга Малоросійська колегія

Правління гетьманського уряду

Малоросійському генерал-губернатору

Запитання 20

Хто такі гайдамаки

варіанти відповідей

Учасники повстанського руху на Правобережній Україні у XVIII ст

Учасники антифеодального руху У Прикарпатській Україні

турецькі вояки

козаки, які селилися за межами запоріжжя

Запитання 21

Коли розпочалося велике гайдамацьке повстання "Коліївщина"

варіанти відповідей

1734

1750

1768

1783

Запитання 22

Назвіть найвідомішого ватажка опришків

варіанти відповідей

Максим Залізняк

Іван Гонта

Олекса Довбуш

Семен Палій

Запитання 23

Назвіть двох очільників "Коліївщини"

варіанти відповідей

Максим Залізняк

Іван Гонта

Олекса Довбуш

Семен Палій

Запитання 24

Скільки відбулося поділів Речі Посполитої

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 25

Які держави поділили між собою у кінці XVIII ст. землі Речі Посполитої

варіанти відповідей

Російська імперія

Швеція

Австрійська імперія

Пруссія

Запитання 26

Дії, які проводила російська влада по відношенню до українських земель протягом 1708-1722 років, свідчили про:

варіанти відповідей

форсований наступ на українську автономію

часткове відновлення прав і вольностей України

остаточну ліквідацію української автономії

невтручання у внутрішні справи Гетьманщини

Запитання 27

Діяльність Другої Малоросійської колегії була спрямована на:

варіанти відповідей

упорядкування системи управління на Запорізькій Січі

ліквідацію решток автономного устрою Гетьманщини

запровадження полкового устрою у Слобідській Україні

забезпечення прав і привілегій гетьмана та козацької старшини

Запитання 28

За стильовими ознаками можна встановити, що зображена памятка культури України є прикладом архітектурного стилю

варіанти відповідей

барокко

рококо

класицизм

готика

Запитання 29

Ця споруда є архітектурною окрасою міста

варіанти відповідей

Львова

Чернігова

Києва

Батурина

Запитання 30

Укажіть назву найбільшого дерев'яного собору

варіанти відповідей

Собор святого Юра у Львові

Андріївська церква у Києві

Троїцький собор у Новомосковську

Свято-Успенський собор Почаївської лаври

Запитання 31

Назвіть трьох найвідоміших майстрів української хорової музики

варіанти відповідей

Артем Ведель

Максим Березовський

Іван Григорович-Барський

Дмитро Бортнянський

Йоган Георг Пінзель

Запитання 32

У наслідок яких подій землі півдня України та Крим були приєднані до Російської імперії

варіанти відповідей

російсько-турецьких війн другої половини XVIII століття

поділів речі Посполитої

знищення Запорізької Січі

Перемоги Росії у Північній війні

Запитання 33

Які міста були засновані на півдні України після приєднання Причорноморських земель до Російської імперії (три міста)

варіанти відповідей

Харків

Одеса

Миколаїв

Донецьк

Херсон

Запитання 34

кого зображено на малюнку

варіанти відповідей

Г.Сковороду

П.Калнишевського

Д.Бортнянського

М.Залізняка

Запитання 35

Гайдамаки боролись проти

варіанти відповідей

кримських татар

польських панів

російських дворян

османів

Запитання 36

установіть українських гетьманів у порядку їх правління

а) Данило Апостол

б)Іван Скоропадський

в)Кирило Розумовський

г)Павло Полуботок

варіанти відповідей

г) б) а) в)

б) г) а) в)

а) б) г) в)

б) в) г) а)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест