УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ.

Додано: 10 червня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 284 рази
50 запитань
Запитання 1

Якого року було підписано Берестейську унію ?


варіанти відповідей

1547 р.

1569 р.

1574 р.

1596 р.

Запитання 2

Якого року було підписано Люблінську унію ?


варіанти відповідей

1547 р.

1569 р.

1574 р.

1596 р.

Запитання 3

Якого року у Львові був надрукований ,,Буквар"?


варіанти відповідей

1574 р.

1575 р.

1576 р.

1596 р.

Запитання 4

Коли Львівське братство отримало статус ставропігійного ?


варіанти відповідей

 1569 р.

1572 р.

1586 р.

1596 р.

Запитання 5

Коли було створено Пересопницьке Євангеліє ?


варіанти відповідей

1556-1561 р.

1550-1559 р.

1554-1558 р.

1555-1560 р.

Запитання 6

Які українські землі ввійшли до складу Польської держави після Люблінської унії?


варіанти відповідей

Східна Галичина, Західне Поділля, Холмщина

Волинь, Київщина, Східне Поділля

Закарпаття, Буковина, Чернігово-Сіверщина

Холмщина, Буковина,Закарпаття

Запитання 7

Що характеризуєує господарське життя в українських землях у першій половині 16ст.?


варіанти відповідей

вільна праця селян на власній землі

зменшення попиту на сільськогосподарську продукцію

поширення фільварків

зростання торгівлі

Запитання 8

Якою подією В.- К. Острозький ініціював піднесення культурно-церковного життя


 

варіанти відповідей

видання в друкарні Івана Федорова "Апостола" та "Букваря"

видання першої друкованої Біблії церковнослов'янською мовою

 заснування Львівського братства та братської школи

відновлення православної ієрархії

Запитання 9

Автором якого полемічного твору був Герасим Смотрицький


варіанти відповідей

"Тренос" або "Плач"

"Ключ царства небесного"

"Послання до єпископів"

"Апостола" та "Букваря"

Запитання 10

Хто з письменників -полемістів належав до табору прихильників унії православної та католицької церков?


варіанти відповідей

Герасим Смотрицький

Іпатій Потій

Іван Вишенський

Мелетій Смотрицький

Запитання 11

Подія,внаслідок якої у 1620р. відбулося відновлення найвищої православної ієрархії:


варіанти відповідей

Хотинська війна, перемога над Османською імперією

Берестейський собор, розкол української церкви

заснування Київського Богоявленського братства

приїзд до Києва Єрусалимського Патріарха Феофана

Запитання 12

Прочитайте факти біографії діяча та вкажіть його.

"Роки життя 1596-1647рр. Народився в молдовсько-угорській аристократичній родині.З 1607р. Україна стала його батьківщиною. Навчався в Львівській братській школі, Замойській академії, можливо, в деяких європейських університетах. Був військовиком, згодом постригся в ченці. у 1632-1647рр. був митрополитом Київським і Галицьким..."

варіанти відповідей

Єлисей Плетенецький

Іван Вишенський

Йов Борецький

Петро Могила

Запитання 13

Що стало наслідком події, описаної в уривку з історичного джерела: «Року 1620 місяця березня 22 дня прибув з Москви до Києва святійший патріарх Феофан…»?

варіанти відповідей

поділ Київської митрополії на дві частини з центрами в Києві та Москві

 висвячення митрополитом Київським Йова Борецького

прийняття «Статей заспокоєння руського народу»

затвердження статуту Львівського Успенського братства

Запитання 14

Хто із зображених осіб сприяв становленню книгодрукування на українських землях у XVI ст.?

варіанти відповідей
Запитання 15

У якому місті було надруковано книгу, згадану в уривку з історичного джерела: «Усесильною правицею Всевишнього Бога, задумом і старанням благочестивого князя Костянтина-Василя.., який звелів улаштувати дім для друкування книг, а до того ж і дім для читання дітей у своєму славному місті… І вибравши знавців божественного писання, грецької, латинської та руської мов, поставив їх навчати дітей. Із цієї причини надрукована ця книжка для першого дитячого навчання многогрішним Іоанном Федоровичем»?

варіанти відповідей

Луцьку

Львові

Острозі

Запитання 16

Яка з ікон, зображених на фото, належить пензлю О. Горошковича?


варіанти відповідей

А

Б

В

 Г

Запитання 17

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання

«1. Усім уніатам і неуніатам надається право вільного відправлення свого богослужіння,.. ремонтувати свої церкви й будувати нові…

2. …церква Св. Софії київська з підданими, що живуть навколо неї, повинна  залишатися за неуніатами й митрополитом, що має посвяту від патріарха константинопольського; він, митрополит, за давніми правами й звичаями, повинен обиратися з-поміж руської шляхти духовними й світськими обивателями Корони [Польської] і Великого князівства Литовського релігії грецької, що не перебувають в унії і мають привілеї з боку короля…

3. Те ж саме треба розуміти й щодо Львівського, Луцького, Перемишльського й Мстиславського владик й архімандритів Печерського й Унівського…»

Документ, уривок із якого наведено, увійшов в історію під назвою

варіанти відповідей

«Ординація Війська Запорозького, що перебуває на службі Речі Посполитої»

Куруківська угода

«Пункти для заспокоєння руського народу»

Люблінська унія

Запитання 18

З іменами діячів, зображених на портретах, пов’язано


варіанти відповідей

укладення Берестейської церковної унії та утворення греко-католицької церкви

надання прав і привілеїв реєстровому козацтву

відновлення та легалізація православної церкви в Речі Посполитій

заснування першої відомої Запорозької Січі

Запитання 19

Масове поширення єзуїтських колегіумів на українських землях відбувалося після укладення


варіанти відповідей

Люблінської унії (1569 р.)

Третього Литовського статуту (1588 р.)

Куруківської угоди (1625 р.)

«Пунктів для заспокоєння руського народу» (1632 р.)

Запитання 20

Що передбачала Люблінська унія (1569 р.)?


варіанти відповідей

династичний шлюб литовського князя та польської королеви за умови прийняття Великим князівством Литовським католицизму

спільні воєнні дії військ Великого князівства Литовського та Польського королівства проти рицарів-хрестоносців Тевтонського ордену

відновлення в складі Великого князівства Литовського Київського та Волинського удільних князівств на чолі з представниками литовської династії

об’єднання Польського королівства й Великого князівства Литовського в єдину федеративну державу – Річ Посполиту

Запитання 21

У складі яких держав перебували українські землі на початку ХVIст.?


варіанти відповідей

Польського королівства , Молдовського князівства, Угорщини,Московського царства.

Польського королівства ,Великого князівства Литовського, Молдовського князівства, Угорщини,Московського царства, Кримського ханства.

Польського королівства , Кримського ханства,Великого князівства Литовського, Угорщини,Московського царства.

Польського королівства , Молдовського князівства, Угорщини,Московського царства,Кримського ханства.

Запитання 22

Який Литовський статут остаточно узаконив покріпачення селян?


варіанти відповідей

Перший

 Другий

Третій

Четвертий

Запитання 23

Як називалось велике багатогалузеве господарство , у якому використовувалась підневільна праця селян;воно орієнтувалось на ринок?


варіанти відповідей

Волока

Латифундія

Магдебурзьке право

Фільварок

Запитання 24

Кого називали "некоронованим королем"?


варіанти відповідей

Дмитра Вишневецького

К.-В.Острозького

Богдана Хмельницокого

Северина Наливайка

Запитання 25

Внаслідок Берестейської унії утворилась:


варіанти відповідей

Українська Козацька Держава

Річ Посполита

Греко-католицька церква

Велике Князівство Литовське

Запитання 26

Реформація - це


варіанти відповідей

рух на захист прав католицької церкви.

напрямок протестантського руху, прихильники якого визнавали лише Бога Отця, заперечуючи цим християнське вчення про Святу Трійцю.

суспільно- політичний та ідеологічний рух, що набрав форми боротьби проти католицької церкви.

суспільно -політичний,ідеологічний рух, який підтримували єзуїти.

Запитання 27

Вкажіть автора ікони Успіння Богородиці


варіанти відповідей

Йов Кондзелевич

Олексій Горошкович

Федір Сенькович

Іван Федорович

Запитання 28

В ІІ пол.ХVІ - І пол.ХVІІ ст. перші школи функціонували при...


варіанти відповідей

монастирях

церквах

панських маєтках

не було шкіл

Запитання 29

Верстви українського суспільства XVI ст., які належали до привілейованих, — це


варіанти відповідей

шляхта, духівництво, ремісники

пани, магнати, селяни

князі, пани, шляхта

селяни, пани, духівництво

Запитання 30

Які наслідки в соціально-економічному житті українських земель мали описані події:

«Після Люблінської унії... хліб страшенно піднявся в ціні і став найдорожчим із продуктів, якими торгувала Польська держава. Найціннішими землями стали тепер ... чорноземні степи. Через те шляхта кидається випрошувати собі права в короля на українські землі і займає їх»?

варіанти відповідей

Створення фермерських господарств

виникнення фільварків

отримання селянами права власності на землю

зміцнення економічного впливу шляхти в державі

Запитання 31

Хто був «батьком» Берестейської церковної унії?


варіанти відповідей

М. Рогоза

 І. Потій

М. Копистенський

Г. Балабан

Запитання 32

«Національно-релігійні громадські організації українських і білоруських православних міщан у XVI—XVII cт., які відіграли значну роль у боротьбі проти політики національних і релігійних утисків, що проводила Польща та католицька церква» — це


варіанти відповідей

ордени ченців

 братства

старшина

цехи

Запитання 33

Привілейована соціальна група міського населення ?


варіанти відповідей

Підмайстри

Наймити

Патриціат

Поспільство

Запитання 34

Cоциніанство - це одна з течій


варіанти відповідей

католицизму

мусульманства

протестантизму

православ′я

Запитання 35

Якою була мета братського руху на українських земях в XVI -XVIIст.?

варіанти відповідей

захист і підтримка православної церкви

укладення унії між православною і католицькою церквою

визнання станових привілеїв українського козацтва

ліквідація кріпосної залежності українського селянства

Запитання 36

Берестейська церковна унія призвела до:


варіанти відповідей

поширенню ідей Ордену єзуїтів на українські землі

вступу українського козацтва до Лігі християнської міліції

 розколу православної церкви на українських землях

швидкого поширення серед українців протестантських учень

Запитання 37

Кого з митрополитів греко-католицької церкви називали "батьком унії"?


варіанти відповідей

 І. Потія

 М. Рогозу

Г. Балабана

 Й.-В. Рутського

Запитання 38

На якій ілюстрації зображено замок князів Острозьких?

варіанти відповідей
Запитання 39

Професійні громади ремісників у добу середньовіччя:


варіанти відповідей

мануфактури

фільварки

партачі

цехи

Запитання 40

Рік видання Третього Литовського статуту:


варіанти відповідей

1528 р.

1566 р.

1569 р.

1588 р.

Запитання 41

Період, коли фільваркові господарства поширилися на всі українські землі, які перебували під польським впливом:


варіанти відповідей

XIV ст.

 XV ст.

XVI ст.

XVIІ ст.

Запитання 42

Рік утворення першої української братської школи:


варіанти відповідей

1578 р.

1586 р.

1615 р.

1632 р.

Запитання 43

Шляхта – це:


варіанти відповідей

суспільний стан, лицарі – основним заняттям яких була служба у реєстровому війську

аристократія, яка не підлягала владі місцевої адміністрації, не мала права на військову службу

суспільний стан, основним заняттям яких була військова служба, за що вони отримували землі та пільги

титульна знать, представники якої мали політичний та релігійний вплив у державі

Запитання 44

Суспільний рух спротиву Берестейській унії наприкінці ХVІ ст. очолював:


варіанти відповідей

Іпатій Потій

Дмитро Вишневецький

 Іов Борецький

Костянтин Острозький

Запитання 45

Виникнення фільварків на українських землях було зумовлене:


варіанти відповідей

  конкуренцією з боку мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи

неефективним використанням у господарстві праці кріпосних селян

 зростаючим попитом на зерно на внутрішньому та зовнішніх ринках

 зростанням економічної могутності цехів та їхньої ролі в торгівлі

Запитання 46

До укладення Люблінської унії з Польським королівством Велике князівство Литовське спонукали поразки у війні з


варіанти відповідей

Лівонським орденом.

Османською імперією.

Московським царством.

Шведським королівством.

Запитання 47

В якому місті знаходиться Чорна кам'яниця, зображена на малюнку


варіанти відповідей

 Київ

Львів

Острог

Луцьк

Запитання 48

Укажіть рік видання Острозької Біблії


варіанти відповідей

1578 р.

1581 р.

1585 р.

1595 р.

Запитання 49

Укажіть ім’я автора поеми «Роксоланія», написаної в жанрі новолатинської поезії


варіанти відповідей

С. Зизаній

С. Кленович

 І. Вишенський

І. Борецький

Запитання 50

На які адміністративно-територіальні одиниці поділялися українські землі у складі Речі Посполитої?


варіанти відповідей

князівства

полки

воєводства

губернії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест