1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Українські землі в період Литовського князівства.

Додано: 6 грудня 2020
Предмет:
Тест виконано: 2 рази
41 запитання
Запитання 1

Що з переліченого відбулося після Кревської унії ?

варіанти відповідей

династична війна за престол Свидригайла Ольгердовича та його прихильників

заходи Вітовта Кейстутовича з централізації держави ,ліквідація удільних князівств

змагання за спадщину Романовичів між угорським і польським королями та Любарта

розростання Литовського князівства за правління Гедиміна

змагання Ольгерда з ханами Золотої Орди за контроль над Київщиною та Чернігово-Сіверщиною

тимчасове відновлення удільного статусу Волинського і Київського князівств

Запитання 2

Які уривки з тогочасних джерел стосуються історії українських земель у складі ВкЛ ?

варіанти відповідей

"Старого не порушуємо, а нового не впроваджуємо..."

" В Києві перестали бути князі , а замість князів стали воєводи..."

" І пробував Батий коло города , а вої його облягали город..."

"Нині сидить на колінах і холопом себе називає! О, лиха ти , честь татарськая!"

"Навік приєднати усі свої землі , литовські та руські , до Корони Польської"

"Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі , підперши гори угорські..."

Запитання 3

Які три воєводства було створено у складі Польського королівства в середині 15 ст.?

варіанти відповідей

Брацлавське

Руське

Белзьке

Волинське

Подільське

Київське

Запитання 4

Який історичний регіон наприкінці XIV ст.-у п.п.XV ст.мав назву Шипинська земля?

варіанти відповідей

Північна Буковина

Закарпаття

Західне Поділля

Брацлавщина

Запитання 5

Про яку подію йдеться в уривку з історичного джерела?

"Ягайло ,великий князь, обіцяє всі свої багатства вжити й витратити на усунення недоліків обох королівств , як Польщі, так і Литви, якщо володарка Угорщини вищезгадану дочку , королеву Польщі ,з'єднає з ним шлюбними узами...Нарешті ,згаданий князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського".

варіанти відповідей

коронацію Лева Даниловича 1253р

Кревську унію 1385р.

Острівську угоду між Ягайлом та Вітовтом 1392р

"Змову руських князів" 1481р

Запитання 6

Хто був головним опонентом Ягайла та став правителем Литви, визнаючи зверхність останнього?

варіанти відповідей

Ольгерд

Свидригайло

Кейстут

Вітовт

Запитання 7

В якому році було ліквідовано Волинське удільне князівство?

варіанти відповідей

1452 р.

1470 р.

1385 р.

1410 р.

Запитання 8

Об'єднані військові сили польського короля Ягайла та литовського князя Вітовта отримали перемогу над Тевтонським орденом у

варіанти відповідей

Битві на річці Ворскла

Битві на Синіх Водах

Битві під Вількомиром

Грюнвальдській битві

Запитання 9

Вкажіть назву міста, біля якого князь Костянтин Острозький у 1514 р. розбив 80-тисячне московське військо:

варіанти відповідей

Орша;

Смоленськ;

Стародуб;

Чернігів;

Запитання 10

Назвіть зображену ікону

варіанти відповідей

Драгобурзька ікона

Свенська ікона

Ікона успіння пресвятої богородиці

Вишгородська ікона

Запитання 11

Що це за споруда?

варіанти відповідей

Церква святого Пантелеймона в Галичі

Покровська церква фортеця у Ситківці

Михайлівський золотоверхий

Пятницька церква у Чернігові

Запитання 12

Дохристиянську давньоруську пам’ятку культури зображено на фото


варіанти відповідей
Запитання 13

Включення в XIV ст. земель Південно-Західної Русі до складу Великого князівства Литовського було результатом боротьби з

варіанти відповідей

Великим князівством Московським.


Польським королівством.


Тевтонським орденом.


Золотою Ордою.Запитання 14

Спасо-Преображенський собор у Чернігові, збудований у ХІ ст., зображено на фото


варіанти відповідей
Запитання 15

Що це за ікона?

варіанти відповідей

Остромировська

Драгобузька

Вишгородська

Холмська

Запитання 16

У «Слові о полку Ігоревім» ідеться проваріанти відповідей

один із походів руських князів на половців.


монгольську навалу на руські князівства.


розгром Хозарського каганату.


набіги печенігів на руські землі.Запитання 17

Яка пам'ятка часів Київської Русі містить зображений портрет князівської родини?


варіанти відповідей

«Остромирове Євангеліє»


«Ізборник Святослава»


«Слово о полку Ігоревім»


«Повчання дітям» Володимира МономахаЗапитання 18

Магдебурзьке право - це :

варіанти відповідей

грамота про відпущення гріхів;

збори всього дорослого населення, що приймали рішення з ва-жливих державних питань;

міське право, згідно з яким міста часто звільнялися від підпорядкування центральній адміністрації і створювали органи самоврядування;

установлена законом можливість користуватися чужою власністю.

Запитання 19

В українському живописі ХІV - ХV ст. найпоширенішим жанром став :

варіанти відповідей

іконопис;

портрет;

натюрморт;

пейзаж.

Запитання 20

Яка пам'ятка архітектури України 2 пол. ХІV ст. зображена на світлині ?

варіанти відповідей

Кам'янець - Подільська фортеця;

Покровська церква - фортеця;

Верхній Замок (замок Любарта або Луцький замок);

Острозький замок.

Запитання 21

Позначте рік підписання Кревської унії:

варіанти відповідей

1385 р.;

1380 р.;

1446 р.;

1569 р.

Запитання 22


Хто зображений на світлині ?

варіанти відповідей

 Костянтин Острозький;

 

Юрій Дрогобич;

Вітовт Кейстутович;

Ольгерд Гедимінович.

Запитання 23

До складу якої держави у др. пол. ХІV ст.. потрапила Чернігово-Сіверщина:

варіанти відповідей

Королівське Польське;

Московське царство;  

Князівство Литовське;

Кримське ханство.

Запитання 24

Яка споруда упродовж XV — XVI ст. була резиденцією молдавських господарів:

варіанти відповідей

Острозький замок;

Олеський замок на Львівщині;

Хотинська фортеця;

Мукачівський замок.

Запитання 25

Установіть державну приналежність українських земель на кінець ХV ст.

1. Буковина

2. Закарпаття

3. Галичина, Західне Поділля

4. Київщина, Східне Поділля


А) Велике князівство Московське

Б) Молдавське князівство

В) Угорське королівство

Г) Велике князівство Литовське

Д) Польське королівство

варіанти відповідей

1Б 2В 3Д 4Г

1А 2В 3Г 4Д  

1В 2Г 3А 4Д 

1Г 2Б 3Б 4А

Запитання 26

Правителі якої країни щодо приєднаних українських земель дотримувалися принципу "Старого не порушувати, нового не впроваджувати" ?

варіанти відповідей

Польського королівства;

Великого князівства Литовського;

Угорського королівства;

Московського царства.

Запитання 27

В якому році виникла держава Кримське ханство (яка відділилася від Золотої Орди) ?

варіанти відповідей

1442 р.;

1449 р.;

1475 р.;

1482 р.

Запитання 28

Позначте, у чому суть Городельської унії 1413 року ?

варіанти відповідей

Династичний шлюб литовського князя та польської королеви.

угода між литовським князем Свидригайлом та московським князем Іваном ІІІ.

Надання православній шляхті Литовського князівства рівних прав із католиками.

Підтвердження автономії Литви та зрівняння в правах поль-ської та литовської знаті.

Запитання 29

У якій битві об’єднане військо литовського князя Ольгерда і князівств Південно-Західної Русі отримало перемогу, що поклала початок звільненню українських територій від татаро-монгольських завойовників ?

варіанти відповідей

під Синіми Водами;

на річці Калка;

під Вилькомиром;

на річці Ворскла.

Запитання 30

Невільники, захоплені турками і татарами під час набігів на слов'янські землі і призначені для продажу на спеціальних базарах називалися ...

варіанти відповідей

фільварок;

панщина;

ясир;

оброк.

Запитання 31

Місто, у битві поблизу якого 1514 р. князь К. Острозький розгромив 80-тисячне московське військо :

варіанти відповідей

Стародуб;

Орша;

Смоленськ;

Чернігів.

Запитання 32

Що це за споруда?

варіанти відповідей

Хотинська фортеця

Кам'янець - Подільська фортеця

Луцький замок

В'їзна вежа Луцького замку

Запитання 33

Про кого йдеться:

"Цей подільський князь отримав від угорського короля землі на Закарпатті. За його правління місто Мукачів утвердилося як важливий торгівельний і ремісничий центр. Тут було зведено замок і православний монастир Святого Миколая"

варіанти відповідей

Ольгерд

Ягайло

Федір Коріатович

Любарт

Запитання 34

Кримське ханство визнало васальну залежність від Османської імперії у

варіанти відповідей

1410 році

1478 році

1474 році

1526 році

Запитання 35

6. Прочитайте уривок і позначте назву міста, поблизу якого відбулася описана подія:

Вітовт разом із Польщею взяв активну участь у боротьбі з Тевтонським орденом, яка завершилася 15 липня 1410 р. поразкою хрестоносців".

варіанти відповідей

Рига;


Львів;

Вільно;

Грюнвальд;

Запитання 36

9. Вкажіть назву історичної пам'ятки:

варіанти відповідей

Луцький замок;

Кам'янець - Подільська фортеця;

Білгород - Дністровська фортеця;

Запитання 37

Православне князівство у Криму яке існувало з XII по кінець XV століття

варіанти відповідей

Феодоро

Чембало

Кафа

Боспорське царство

Запитання 38

З 1478 р. Кримське ханство стало васалом:

варіанти відповідей

Московської держави

Польщі

Османської імперії

Угорського королівства

Запитання 39

У якому році відбулося об'єднання Галицького і Волинського князівства у єдину державу

варіанти відповідей

1205

1199

1237

1245

Запитання 40

Хто був засновником єдиної Галицько- Волинської держави

варіанти відповідей

Данило Галицький

Федір Коріятович

Роман Мстиславич

Ярослав Осмомисл

Запитання 41

Кого з українських правителів вперше було проголошено королем

варіанти відповідей

Роман Мстиславич

Лев Данилович

Данило Галицький

Юрій І Львович

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест