11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Українські землі в першій половині XVII століття

Додано: 11 грудня 2019
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 19 разів
12 запитань
Запитання 1

Що з названого є одним із наслідків Хотинської війни?

варіанти відповідей

загострення відносин між українським козацтвом і владою Речі Посполитої

припинення морських походів козаків проти Османської імперії

втрата Річчю Посполитою контролю над українськими землями

укладання "вічного миру"між Річчю Посполитою та Москвою

Запитання 2

Хотинська війна 1620-1621 рр. була спричинена :

варіанти відповідей

походами запорозьких козаків на Стамбул та інші турецькі міста на узбережжі Чорного моря

повстання запорожців на чолі з І. Сулимою, захопленням і зруйнуванням ними фортеці Кодак

спробою запорозьких козаків перенести Січ у межі татарських володінь

походом і проголошенням кошового отамана І. Підкови господарем Молдавії

Запитання 3

Морські походи козаків загострювали відносини Речі Посполитої з:

варіанти відповідей

Османською імперією

Шведським королівством

австрійськими Габсбурґами

Московським царством

Запитання 4

Що змушувало козаків вирушати в морські походи?

варіанти відповідей

прагнення налагодити торговельні відносини з Туреччиною

захопити частину території Османської імперії

визволити з рабства своїх побратимів та інших невільників, отримати здобич

розгромити і підкорити Кримське ханство

Запитання 5

Хто зображений на портреті?

варіанти відповідей

Д. Вишневецький

В.-К. Острозький

П. Конашевич - Сагайдачний

П. Могила

Запитання 6

Яка подія пов'язана з діяльністю гетьмана П. Конашевича - Сагайдачного?

варіанти відповідей

створення реєстрового козацтва

заснування Чортомлинської Січі

укладення Куруківської угоди

вступ Війська Запорозького до Київського братства

Запитання 7

Спираючись на подану картосхему, можна охарактеризувати зовнішньополітичну діяльність гетьмана:

варіанти відповідей

Д. Вишнивецького

П. Сагайдачного

Б. Хмельницького

П. Дорошенка

Запитання 8

Про які події української історії йдеться в уривку з історичного джерела?

"Після несподіваного вторгнення запорожців у табір Османа, турків охопила паніка: люди всіх станів були в невимовній тривозі, а сам Осман, який ще так недавно гадав, що нема на світі нікого могутнішого за нього, тепер на власні очі побачив усю непевність свого становища".

варіанти відповідей

Події Хотинської війни

взяття козаками фортеці Кафа

вторгнення в Молдавію козаків на чолі із С. Наливайком

захоплення козаками фортеці Кодак

Запитання 9

Зображену гравюру й уривок народної пісні можна використати як джерело для вивчення :

Була Варна здавна славна.

Славнішії козаченьки,

Що тої Варни дістали

І в ній турків забрали.

(Із народної пісні)

варіанти відповідей

Доби героїчних походів

селянсько- козацьких повстань 20-30-х рр. XVII ст.

козацьких війн кінця XVIст.

"десятиліття золотого спокою"

Запитання 10

Яка подія пов'язана з гетьманом, якого зображено на гравюрі?

варіанти відповідей

Хотинська війна

укладення Куруківської угоди

відкриття Києво-Могилянського колегіуму

видання "Ординації війська Запорозького"

Запитання 11

У якому місті розміщувався один із найбільших невільничних ринків ричорноморського регіону, яке було захоплене запорозькими козаками під проводом П. Сагайдачного в 1616 р.?

варіанти відповідей

Судак

Кафа

Кодак

Очаків

Запитання 12

Формування козацької старшини в XVI- на початку XVII ст. відбувалося шляхом:

варіанти відповідей

виборів

займанщини

призначення королем

бойовим галасом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест