13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Українські землі в складі іноземних держав XIV-XV ст.: Великого Литовського князівства, Польщі, Угорщини, Молдови, Московії, Кримського ханства та Османської імперії.

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 31 раз
24 запитання
Запитання 1

1. Одна відповідь. Який зовнішній фактор відіграв вирішальну роль у приєднанні земель колишньої Київської Русі до Великого князівства Литовського?


варіанти відповідей

 експансія німецьких хрестоносців

  монгольське іго (ярмо)

 династична унія Литви та Польщі

Запитання 2

2. Одна відповідь. У результаті якої події Велике князівство Литовське закріпило за собою Київщину , Поділля, Переяславщину?  

 

варіанти відповідей

битви на Синіх Водах

битви на річці Ворсклі

 Грюнвальдської битви

Запитання 3

3. Одна відповідь. Які українські землі увійшли до складу Польського королівства раніше за інші?
 

варіанти відповідей

 Волинь

  Західне Поділля

 Галичина

Запитання 4

4. Одна відповідь. Позначте рік укладення Кревської унії.

 

варіанти відповідей

 1362р.

1385р.

 1410р.

1413 р.

Запитання 5

5. Одна відповідь. Позначте вислів, що характеризує особливість литовського володарювання на українських землях.

 

 

 

варіанти відповідей

"Кожен хай держить вотчину свою"

 "Старого не порушуємо, а нового не вводимо"

 "І роздерлася земля Руськая"

Запитання 6

6. Одна відповідь. Позначте подію, що відбулася 1413 р.

  

варіанти відповідей

 укладення Городельської унії

 укладення Кревської унії

укладення Острівської угоди

Запитання 7

7. Одна відповідь. Вкажіть одну з причин укладення Кревської унії:

  

варіанти відповідей

 намагання православної церкви поширити свій вплив на литовсько-руське населення

прагнення князя Ягайла заручитися підтримкою в боротьбі за владу в Угорщині

прагнення Ягайла вступити у військово-політичний союз з Польщею проти Тевтонського ордену

Запитання 8

8. Декілька відповідей. Позначте умови Кревської унії. 

  

 

варіанти відповідей

 великий князь литовський Ягайло ставав одночасно польським королем, одружившися з польською королевою Ядвігою

великий князь литовський Ягайло ставав одночасно угорським королем, одружившися з польською королевою Ядвігою

Ягайло приймав католицьку віру, яку зобов’язувався поширити на все населення держави; 

 Ягайло повинен був «на віки вічні приєднати до Литви польські та руські землі».

Ягайло повинен був «на віки вічні приєднати до Польщі свої литовські та руські землі»

Запитання 9

9. Одна відповідь. Що таке ясир?

 

варіанти відповідей

 бранці, яких захоплювали турки й татари під час нападів для продажу в рабство

слово тюркського походження, що означає вільну озброєну людину.

 релігійний лідер

назва татарського блюда

Запитання 10

10. Одна відповідь. Виникнення Кримського ханства пов’язане з ім’ям хана? 

  

варіанти відповідей

 Хаджі-Гірея

 Мехмед I Ґерай

Менглі-Гірея

Запитання 11

11. Одна відповідь. У якому році хан Менглі-Герай здійснив перший великий похід на Україну ?


 


  

  

варіанти відповідей

1489

  1482

1389

1492

Запитання 12

12. Одна відповідь. Закарпаття було під владою ... ?


 

   

варіанти відповідей

 Польщі

 Угорщини

Литви

 Трансільванії

Запитання 13

13. Одна відповідь. В якому році Кримське ханство визнало себе васалом

Османської імперії ? 

  

  

варіанти відповідей

 1441 р.

 1475 р.

1478 р.

1482 р.

Запитання 14

14. Одна відповідь. Північну Буковину ще називали ...?   

варіанти відповідей

 Шипинська земля

 Румунська земля

  

  Шахтинська земля

Нічийна земля

Запитання 15

15. Одна відповідь. Під яким містом у 1514 р. українсько-білорусько-литовське військо завдало поразки московитам?


   

   

варіанти відповідей

 Мінськ

 Вільно

Орша

 Любеч 

Запитання 16

16. Одна відповідь. Після занепаду Галицько-Волинської держави у 1359 р. Буковина та Бессарабія потрапили під владу...?

   

   

   

варіанти відповідей

Молдови

 Польщі

 Литви

Угорщини

Запитання 17

17. Одна відповідь. Хто був на чолі українсько-білорусько-литовського війська у 1514 р. коли воно завдало поразки московитам?

  

  

  

варіанти відповідей

 Іван III

Федір Коріатович

Костянтин Острозький

Штефан III

Запитання 18

18. Одна відповідь. До 1537 р. Велике князівство Литовське у війнах проти якої держави втратило майже третину своєї території, зокрема Чернігово-Сіверщину й Смоленськ?

 

   

    

  

варіанти відповідей

Московія

 Польща

Молдова

Угорщина

Запитання 19

19. Одна відповідь. Хто з цих діячів опікувався Мукачевським краєм в Закарпатті?

  

    

 

варіанти відповідей

 Федір Коріатович

Іван III

Штефан III Великий

 Костянтин Острозький

Запитання 20

20. Одна відповідь. Кого наприкінці XV- на початку XVIст. називали "некоронованим королем Русі"?

  

варіанти відповідей

 Костянтина Острозького

 Юрія Дрогобича

 Федора Коріятовича

Яна Длугоша

Запитання 21

21. Одна відповідь. Розташуйте імена литовських князів у порядку їх правління:

а)Гедимін, б)Ягайло, в)Ольгерд, г)Міндовг.


   

варіанти відповідей

а, б, в, г

г, а, в, б

 б,в, г, а

в, г, б, в

Запитання 22

22. Одна відповідь. В результаті якої події Польщі та Литві вдалося припинити агресію Тевтонського ордену на схід?   

  

  

варіанти відповідей

 Битви на Синіх Водах;

 

   Куликовськоі битви;

Грюнвальдськоі битви( битви під Таненбергом);

Битви під Вількомиром.

Запитання 23

23. Одна відповідь. НА ЯКІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРИТОРІЇ ПОЛЯКИ СТВОРИЛИ В 1434 РОЦІ РУСЬКЕ ВОЄВОДСТВО?

 

  


  

варіанти відповідей

ВОЛИНЬ

ПОДІЛЛЯ

  ГАЛИЧИНА

БУКОВИНА

Запитання 24

24. Одна відповідь. Який з хронологічних порядків вірний для наступних подій?

А) Кревська унія;

Б) Остаточна ліквідація Київськго князівства;

В) Грюнвальдська битва;

Г) Битва на р.Сині Води.

 

  

варіанти відповідей

 Г, А, В, Б

 Г, В, Б, А

 В, Б, Г, А

В, Г, Б, А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест