5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Українські землі в складі Польщі

Додано: 8 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 27 разів
12 запитань
Запитання 1

До 1938 року західно-українські землі входили до складу ...

варіанти відповідей

Польщі, Чехословаччини, Угорщини

СРСР, Румунії, Польщі

Угорщини, СРСР, Румунії

Польщі, Чехословаччини, Румунії

Запитання 2

Пацифікація - це....

варіанти відповідей

політика усмирення українського населення в Польщі

спроба порозуміння між лідерами українського руху в Польщі та польськими урядовцями

повернення українців на етнічні території

поділ великих масивів землі на дрібні ділянки з метою продажупацифікація це

Запитання 3

Дайте визначення поняттю "осадництво"

варіанти відповідей

Придушення корінного населення в Польщі

Насильницьке приєднання території однієї держави іншою

Політика, спрямована на заселення західноукраїнських земель польськими колоністами

Новітня форма геноциду

Запитання 4

Найвпливовішим серед української громадськості Галичини вважалося....

варіанти відповідей

УВО

УНДО

ОУН

УГА

Запитання 5

В ідеологічну основу українського націоналістичного руху покладені ідеї

варіанти відповідей

Д.Левицького

Д.Донцова

Л.Бачинського

Й.Клірика

Запитання 6

ОУН була створена у...

варіанти відповідей

1900 р.

1917 р.

1920 р.

1929 р.

Запитання 7

Оберіть вірне твердження:

варіанти відповідей

Польща "А" складалася з корінних польських земель

Польща" Б " складалася з корінних польських земель

Кооперативний рух на Галичині сприяв політиці пацифікації

У сільському господарстві домінувало дрібне селянське землеволодіння

Запитання 8

Оберіть вірне твердження:

варіанти відповідей

Осадники мали сприяти асиміляції українського населенняі виконували каральні функції

У 1925р. в Польщі взагалі не було українських політичних партій

Західна Волинь відійшла до Польщі в 1921 р.і отримала статус Чернівецького князівства

Більшість західноукраїнських земель ,з населенням понад 10 млн. осіб, у міжвоєнний період опинилися у складі СРСР

Запитання 9

Оберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Лідером КПЗУ був А.Шептицький

Лідерами УНДО були : Д. Левицький, В. Мудрий

О. Крілик, В. Кузьма- лідери СВУ

Євген Коновалець створив УПА

Запитання 10

Українські землі увійшли до...

варіанти відповідей

Польщі "А"

Польщі "Б"

Польщі "В"

Польщі "Г"

Запитання 11

Яка політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., використовувала терористичні методи боротьби?

варіанти відповідей

Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО)

Організація українських націоналістів (ОУН)

Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП)

Українська національна партія (УНП)

Запитання 12

До складу Польщі належали землі

варіанти відповідей

Північної Буковини

Закарпаття

Східна Галичина

Наддніпрянщина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест