"Українські землі в16 ст."

Додано: 2 червня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 33 рази
12 запитань
Запитання 1

Які українські землі ввійшли до складу Польської держави після Люблінської унії?

варіанти відповідей

Східна Галичина, Західне Поділля, Холмщина

Волинь, Київщина, Східне Поділля

Закарпаття, Буковина, Чернігово-Сіверщина

Запитання 2


Що характеризуєує господарське життя в українських землях у першій половині 16ст.?

варіанти відповідей

вільна праця селян на власній землі

зменшення попиту на сільськогосподарську продукцію

поширення фільварків

Запитання 3

Люблінська унія проголошувала утворення нової федеративної держави:

варіанти відповідей

Речі Посполитої

Корони Польської

князівства Литовського Польського і Жемайтійського

Запитання 4

Виберіть причини укладення Люблінської унії ( 2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

прагнення русько-литовських магнатів розширити землеволодіння за рахунок польських земель

загроза захоплення Литви Московією внаслідок Лівонської війни

прагнення русько -литовської шляхти зрівнятися в правах з польською

утиски українців у складі Великого князівства Литовського

Запитання 5

Що відомо про князя Василя -Костянтина Острозького:

варіанти відповідей

будував католицькі церкви як прихильник об'єднання католицизму з православ'ям

був найбільшим після короля землевласником Польсько-Литовської держави

не обіймав жодної посади через релігійні переконання

Запитання 6

Про Пересопницьке Євангеліє відомо:

варіанти відповідей

переклад Святого Письма літературною староукраїнською мовою

переписане в Києві з константинопольського рукопису11 ст.

надруковано в друкарні Василя -Костянтина Острозького

Запитання 7

У чому проявився реформаційний рух на українських землях? (2правильні відповіді)

варіанти відповідей

масовому переходу до протестантизму

діяльності православних братств

піднесенні авторитету православного духовенства

перекладі Святого Письма літературною староукраїнською мовою

створенні мережі єзуїтських колегіумів

Запитання 8

Виберіть причину кризи української православної церкви наприкінці 16 ст.

варіанти відповідей

перехід до інших віросповідань селян, міщан та шляхти

перехід більшості єпархій Київської митрополії в підпорядкування Московського патріархату

втрата православною церквою державної підтримки, посилення втручання світських осіб у справи церкви

Запитання 9

Хто з письменників -полемістів належав до табору прихильників унії православної та католицької церков?

варіанти відповідей

Іпатій Потій

Герасим Смотрицький

Іван Вишенський

Мелетій Смотрицький

Запитання 10

Автором якого полемічного твору був Герасим Смотрицький

варіанти відповідей

"Тренос" або "Плач"

"Ключ царства небесного"

"Послання до єпископів"

Запитання 11

Якою подією В.- К. Острозький ініціював піднесення культурно-церковного життя

варіанти відповідей

видання в друкарні Івана Федорова "Апостола" та "Букваря"

видання першої друкованої Біблії церковнослов'янською мовою

заснування Львівського братства та братської школи

Запитання 12

Який з рядків містить інформацію ,доречну в розповіді про"Апостол" І.Федорова

варіанти відповідей

Львів,1574 р. навчальна книга

Острог,1581 р,богослужбова книга

Львів 1574 р.богослужбова книга

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест