УМІННЯ ВЧИТИСЯ

Додано: 9 лютого
Предмет: Основи здоров’я, 7 клас
36 запитань
Запитання 1

Толерантність — це:

варіанти відповідей

нетерпиме ставлення до думок, поведінки, традицій інших людей

терпиме ставлення до принципів іншої людини, якщо вони не загрожують безпеці людей

терпиме ставлення до вірувань іншої людини

повага права іншого бути таким, яким він є

Запитання 2

Переживання, пов’язане зі ставленням людини до іншої людини, предмета чи явища - це...

варіанти відповідей

емоції

 почуття

Запитання 3

Переживання, пов’язані з конкретною ситуацією - це...

варіанти відповідей

почуття

емоції

Запитання 4

Особистість людини формується шляхом: 

варіанти відповідей

впливу різних людей, які нас оточують 

самопізнання й самовиховання

 виконання рекомендацій вчителів 


виконання вказівок батьків

Запитання 5

Виберіть правильне твердження. 

варіанти відповідей

На соціальний розвиток підлітка не впливає дружнє оточення.

Процес самовизначення завершується в підлітковому віці. 

Людина як особистість характеризується здатністю приймати свідомі зважені рішення.

Самопізнання — це володіння професійними навичками.

Запитання 6

Краса — це гармонія...

варіанти відповідей

духовності

фізичної привабливості

ідеалізація свого "Я"

зухвалості

розвиненого інтелекту

емоційної зарядженості

Запитання 7

Любов, дружба, оптимізм, толерантність, чуйність, довіра, самоповага -це

варіанти відповідей

вищі, або загальнолюдські, цінності.

  особисті уявлення про те, що є добрим чи поганим, прийнятним чи неприйнятним.

Запитання 8

Самооцінка - це:

варіанти відповідей

 Розуміння самого себе, своїх можливостей і прагнень, розуміння свого місця в людському суспільстві й свого призначення в житті.

Свідома діяльність, спрямована на реалізацію себе як особистості, вироблення людиною в себе таких особистісних якостей, які є бажаними.

Оцінка людиною самого себе, своїх достоинств і недоліків, можливостей, якостей, свого місця серед інших людей.

Прагнення краще пізнати свої можливості, інтереси, нахили, для подальшого самовизначення в професійній сфері

Запитання 9

Процес визначення свого місця в житті, у суспільстві, усвідомлення власних інтересів називають- 

варіанти відповідей

 самоконтролем

самовизначенням

самовихованням

самооцінкою

Запитання 10

Здатність людини зберігати внутрішній спокій, діяти розумно в складних ситуаціях

варіанти відповідей

самовизначення

самооцінка

самовладання

самонавіювання

Запитання 11

Здатність нервової системи сприймати інформацію, зберігати її й використовувати

варіанти відповідей

увага

пам’ять

інтелект

мислення

Запитання 12

До першої групи потреб піраміди А.Маслоу відноситься

варіанти відповідей

прагнення людини до участі у спільних діях, самовиразитись

потреби у самореалізації

потреби людини в їжі, повітрі, воді, сні

 пізнавальні та естетичні потреби

Запитання 13

Що сприяє особистісному росту

варіанти відповідей

невміння отстоювати власні погляди та принципи

відсутність інтересу до навчання

розширення кругозору

безвідповідальна поведінка

Запитання 14

Уміння вчитися – це уміння

варіанти відповідей

не звертати увагу на нестачу досвіду

швидко читати

уміння переказувати прочитане

шукати способи дії в нових ситуаціях

Запитання 15

Що з цього переліку, на твою думку, може бути небезпечним для здоров’я?

варіанти відповідей

робити макіяж

пірсинг

займатися спортом

татуювання

дотримуватися раціонального харчування

пластичні операції

Запитання 16

Керування емоціями, позитивне мислення, пізнання себе -це ...

варіанти відповідей

соціальне благополуччя

фізичне здоров'я

моральне здоров'я

психічне і духовне здоров'я

Запитання 17

Успішним учнем можна стати, розвиваючи навички успішного навчання. До якого чинника відносять зосередження на тому, що вивчаєш?

варіанти відповідей

Бажання вчитись

Фізичний розвиток

Планування часу

Мовлення

Пам'ять

Увага

Творче мислення

Запитання 18

 Відображення властивостей предметів і явищ органами чуття людини — це

варіанти відповідей

емоції

відчуття

почуття

Запитання 19

 Короткотривалі емоційні переживання — це

варіанти відповідей

емоції

відчуття

почуття

Запитання 20

Довготривалі емоційні переживання — це

варіанти відповідей

емоції

відчуття

почуття

Запитання 21

Ознаками психологічної рівноваги є позитивне ставлення до себе, доброзичливе ставлення до оточуючих, впевнена поведінка, розуміння та задоволення власних потреб, уміння долати труднощі, уміння керувати емоціями, оптимізм, почуття гумору. Про що йдеться: " вважаєш себе гідним поваги"?

варіанти відповідей

Уміння керувати емоціями

Уміння долати труднощі

Оптимізм, почуття гумору

Розуміння та задоволення власних потреб

Упевнена поведінка

Доброзичливе ставлення до оточуючих

Позитивне ставлення до себе

Запитання 22

Ознаками психологічної рівноваги є позитивне ставлення до себе, доброзичливе ставлення до оточуючих, впевнена поведінка, розуміння та задоволення власних потреб, уміння долати труднощі, уміння керувати емоціями, оптимізм, почуття гумору. Про що йдеться: " підтримуєш близьких і друзів у подоланні труднощів, радієш їхнім успіхам"?

варіанти відповідей

Уміння керувати емоціями

Уміння долати труднощі

Оптимізм, почуття гумору

Розуміння та задоволення власних потреб

Упевнена поведінка

Доброзичливе ставлення до оточуючих

Позитивне ставлення до себе

Запитання 23

Ознаками психологічної рівноваги є позитивне ставлення до себе, доброзичливе ставлення до оточуючих, впевнена поведінка, розуміння та задоволення власних потреб, уміння долати труднощі, уміння керувати емоціями, оптимізм, почуття гумору. Про що йдеться: " плануєш власне життя і віриш, що досягнеш мети"?

варіанти відповідей

Уміння керувати емоціями

Уміння долати труднощі

Оптимізм, почуття гумору

Розуміння та задоволення власних потреб

Упевнена поведінка

Доброзичливе ставлення до оточуючих

Позитивне ставлення до себе

Запитання 24

Ознаками психологічної рівноваги є позитивне ставлення до себе, доброзичливе ставлення до оточуючих, впевнена поведінка, розуміння та задоволення власних потреб, уміння долати труднощі, уміння керувати емоціями, оптимізм, почуття гумору. Про що йдеться: "задовольняючи власні потреби, намагаєшся враховувати інтереси оточуючих "?

варіанти відповідей

Уміння керувати емоціями

Уміння долати труднощі

Оптимізм, почуття гумору

Розуміння та задоволення власних потреб

Упевнена поведінка

Доброзичливе ставлення до оточуючих

Позитивне ставлення до себе

Запитання 25

Ознаками психологічної рівноваги є позитивне ставлення до себе, доброзичливе ставлення до оточуючих, впевнена поведінка, розуміння та задоволення власних потреб, уміння долати труднощі, уміння керувати емоціями, оптимізм, почуття гумору. Про що йдеться: "сприймаєш невдачі як досвід"?

варіанти відповідей

Уміння керувати емоціями

Уміння долати труднощі

Оптимізм, почуття гумору

Розуміння та задоволення власних потреб

Упевнена поведінка

Доброзичливе ставлення до оточуючих

Позитивне ставлення до себе

Запитання 26

Ознаками психологічної рівноваги є позитивне ставлення до себе, доброзичливе ставлення до оточуючих, впевнена поведінка, розуміння та задоволення власних потреб, уміння долати труднощі, уміння керувати емоціями, оптимізм, почуття гумору. Про що йдеться: "з надією дивишся в майбутнє "?

варіанти відповідей

Уміння керувати емоціями

Уміння долати труднощі

Оптимізм, почуття гумору

Розуміння та задоволення власних потреб

Упевнена поведінка

Доброзичливе ставлення до оточуючих

Позитивне ставлення до себе

Запитання 27

Ознаками психологічної рівноваги є позитивне ставлення до себе, доброзичливе ставлення до оточуючих, впевнена поведінка, розуміння та задоволення власних потреб, уміння долати труднощі, уміння керувати емоціями, оптимізм, почуття гумору. Про що йдеться: "доброзичливо висловлюєш почуття"?

варіанти відповідей

Уміння керувати емоціями

Уміння долати труднощі

Оптимізм, почуття гумору

Розуміння та задоволення власних потреб

Упевнена поведінка

Доброзичливе ставлення до оточуючих

Позитивне ставлення до себе

Запитання 28

Щоб досягти успіхів у навчанні та спілкуванні, важливо знати риси свого...

варіанти відповідей

обличчя

пристосованості

характеру

Запитання 29

У підлітковому віці актуальнішими стають ...

варіанти відповідей

фізіологічні потреби

соціальні потреби

духовні потреби

Запитання 30

До емоційних змін у підлітковому віці відносять:

декілька правильних відповідей

варіанти відповідей

повний спокій

вразливість, тривога,різні зміни настрою

з*являється інтерес до протилежної статі

життя доволі стресове, переживання через критику

Запитання 31

Успішному навчанню заважає

варіанти відповідей

дотримання режиму дня

упевненість у своїх силах

лінь

телефон

розвиток сили волі

уважність під час навчання

Запитання 32

Духовний розвиток підлітка - це ...

варіанти відповідей

пора пошуку самого себе і свого місця у світі.

усвідомлення своєї життєвої місії.

формування життєвих цінностей.

усі відповіді правильні

Запитання 33

Одна з найпоширеніших причин поганого навчання 

варіанти відповідей

гарна поведінка

неуважність

зосередженість

підвищена втомлюваність

Запитання 34

Підлітковий вік - це період суттєвих психологічних змін.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 35

Інтелект

варіанти відповідей

здатність людини думати, мислити, тобто її розум, здатність до пізнання

вміння зосередитися на важливих для вас предметах та явищах.

закріплення, збереження й подальше використання минулого досвіду

Запитання 36

Людина має певні здібності


варіанти відповідей

фізичні         

   психічні  

інтелектуальні     

емоціональні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест