29 травня о 18:00Вебінар: Філософія для дітей: закордонні та українські практики

УМОВНІ РЕЧЕННЯ

Додано: 28 квітня
Предмет: Англійська мова, 7 клас
Тест виконано: 6 разів
10 запитань
Запитання 1

1. If I ...............(finish)  early, I will call you.

варіанти відповідей

will finish

finish

finished

to finish

Запитання 2

He.............................(buy)  a house if he had a job.

варіанти відповідей

will buy

buy

would buy

bought

Запитання 3

1. I ...........................(catch)  the 9:00 train if I hurry up .

варіанти відповідей

catch

caught

would catch

will catch

Запитання 4

1. She ...............................(be)  happy, if she married him .

варіанти відповідей

would be

were

was

will be

Запитання 5

If I ...........................(be)  a star, I would help the needy.

варіанти відповідей

was

will be

been

were

Запитання 6

If I were rich, I ...........................(trave)l around the world.

варіанти відповідей

will be travelling

would travel

will travel

travel

Запитання 7

If Charles  ..........................(visit) me, I would lend him my tools.

варіанти відповідей

will visit

would visit

visits

visited

Запитання 8

If we go to London, we  .........................(see) the Tower.

варіанти відповідей

would see

see

saw

will see

Запитання 9

I will travel to the USA if I ............................ (have) enough money.

варіанти відповідей

had

has

have

will have

Запитання 10

Susan will help you if she  ............................(get) more pocket money for that.

варіанти відповідей

got

get

gets

have got