18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Універсали УЦР

Додано: 14 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 24 рази
12 запитань
Запитання 1

Українська Центральна Рада створена в

варіанти відповідей

березні 1917 р.

червні 1917 р.


серпні 1917 р.

листопаді 1917 р.

Запитання 2

Коли було ухвалено цитований документ?

«Однині Україна стає Українською Народною Республікою.

Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі...

До Установчих Зборів України вся власть творити лад на землях наших, давати закони й правити належить нам, Українській Центральний Раді...»

варіанти відповідей

липень 1917 р.

червень 1917 р.

листопад 1917 р.

грудень 1917 р

Запитання 3

Установіть послідовність подій Української революції (1917–1918 рр.).


А) ухвалення Першого Універсалу Української Центральної Ради

Б) скликання Всеукраїнського національного конгресу

В) утворення Української Центральної Ради

Г) створення Генерального Секретаріату


варіанти відповідей

А)Б)В)Г)

Б)А)Г)В)

В)Г)А)Б)

В)Б)А)Г)

Запитання 4

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада зобов’язалася

варіанти відповідей

розпочати й довести до кінця переговори про мир із Німеччиною та її союзниками.

 установити державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні.

підтримати Тимчасовий уряд у боротьбі з корніловським заколотом.

поповнити свій склад представниками національних меншин.

Запитання 5

Який наслідок мав Другий Універсал УЦР?

варіанти відповідей

Збройний виступ самостійників, поповнення складу Центральної Ради представниками національних меншин.

Створення Генерального секретаріату, загострення стосунків із Тимчасовим урядом Росії.

Підписання Брест-Литовського мирного договору, вступ німецьких і австрійських військ на територію УНР.

Утворення Української Центральної Ради, початок Української революції.

Запитання 6

Що з наведених тверджень є причинами української революції ( вкажіть декілька варіантів відповідей)

варіанти відповідей

виступ більшовиків

масові селянські виступи

повалення царизму

національне гноблення

невирішеність земельного питання

відсутність соціального законодавства

заколот Корнілова

Запитання 7

Унаслідок яких процесів виникла УЦР?

варіанти відповідей

як орган влади Тимчасового уряду

як громадський політичний центр

як орган керівництва боротьбою за незалежність України

як орган керівництва повстання

Запитання 8

Чим можна пояснити, що серед 252 Рад робітничих і солдатських депутатів в Україні 71% були зосереджені на Донбасі?

варіанти відповідей

найбільшою чисельністю пролетаріату

географічною близькістю до Росії

відсутністю україномовного населення

перевагою сільського населення

Запитання 9

Як називався український уряд в добу УЦР?

варіанти відповідей

Генеральний Секретаріат

Кабінет міністрів

Народний секретаріат

Раднарком

Запитання 10

У ІІІ Універсалі УЦР:

варіанти відповідей

Самочинно проголошувала автономію України

питання про автономію України не ставила

зобов`язувалася не проголошувати автономного устрою до скликання Всеросійських установчих зборів

проголосила незалежність УНР

Запитання 11

Хто був автором І Універсалу УЦР?

варіанти відповідей

М.Грушевський

М. Міхновський

С. Петлюра

В. Винниченко

Запитання 12

Другий український полк ім. Павла Полуботка відомий тим, що:

варіанти відповідей

Здійснив вдалий виступ на фронті

Придушив повстання Корнілова

Придушив повстання більшовиків

Здійснив збройний виступ з метою примусити УЦР проголосити незалежність України

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест