Універсали УЦР. Українська революція

Додано: 21 листопада 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 33 рази
20 запитань
Запитання 1

Установіть послідовність подій Української революції (1917–1918 рр.).

А) ухвалення Першого Універсалу Української Центральної Ради;

Б) скликання Всеукраїнського національного конгресу;

В) утворення Української Центральної Ради;

Г) створення Генерального Секретаріату.

варіанти відповідей

А) АБВГ

Б)  ВБГА

В) ВБАГ

Г) БВАГ

Запитання 2

Положення Другого Універсалу та їх оприлюднення Українською Центральною Радою (УЦР) були

варіанти відповідей

відповіддю УЦР на Ультиматум Раднаркому радянської Росії.

декларацією УЦР основних засад соціально-економічних перетворень.

компромісом між УЦР і Тимчасовим урядом.

закликом УЦР до українізованих частин не залишати позицій на фронті.

Запитання 3

Яка подія стала однією з причин збройного виступу самостійників у Києві (липень 1917 р.)?

варіанти відповідей

Оприлюднення Українською Центральною Радою Другого Універсалу

.Початок корніловського заколоту в Росії

Укладення Брестського мирного договору

Скликання Українського національного конгресу

Запитання 4

 Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради». Хто з діячів, зображених на фото, очолював делегацію Української Центральної Ради до Петрограда?

варіанти відповідей

А)

Б)

В)

Г)

Запитання 5

"Український історик, громадський та політичний діяч. Голова Центральної Ради Української Народної Республіки ,завідувач кафедри історії Львівського університету, автор праці "Історія Украіни-Руси"

варіанти відповідей

Симон Петлюра

Володимир Винниченко

Михайло Грушевський

Сергій Єфремов

Запитання 6

"УЦР не має наміру відділяти Україну від Росії, та зобов'язується не здійснювати самочинно автономії України..."

варіанти відповідей

І Універсал УЦР

ІІ Універсал УЦР

Слова , якими розпочиналося засідання Всеукраїнського національного конгресу

Запитання 7

Перший Універсал Центральної Ради було проголошено

варіанти відповідей

5 липня 1917 року

10 червня 1917 року

15 червня 1917 року

Запитання 8

Яку назву мав перший уряд автономної України, сформований після проголошення I Універсалу УЦР? 

варіанти відповідей

Рада Народних Комісарів

Рада Народних Міністрів 

Народний Секретаріат 

Генеральний Секретаріат

Запитання 9

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд – Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».


варіанти відповідей

М.Грушевського

В. Винниченка

Д. Дорошенка

С. Петлюру

Запитання 10

Коли було підписано ІІ Універсал УЦР?

варіанти відповідей

9 січня 1918 року

10 червня 1917 року

3 липня 1917 року

7 листопада 1917 року

Запитання 11

Вкажіть документ, звідки подано цитату: "Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ українській на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські Збори (Сойм)".

варіанти відповідей

І Універсал

ІІІ Універсал

Закон про ліквідацію Російської імперії

Указ про відновлення незалежності України

Запитання 12

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада

варіанти відповідей

відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів.

включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду.

призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам.

припинила українізацію військових частин російської армії.

Запитання 13

Визнання УЦР вищим органом влади в Україні, затвердження Тимчасовим урядом складу Генерального Секретаріату, поповнення УЦР представниками національних меншин, відмова від самочинного проголошення автономії до Всеросійських Установчих зборів - це основні положення

варіанти відповідей

Першого універсалу

Другого універсалу

Третього універсалу

Четвертого універсалу

Запитання 14

Визначте громадсько-політичного діяча за біографічним описом. "За його ініціативи проведено перші збори українських старшин і солдатів Київського гарнізону, де проголосили створення Української військової ради, яка повинна була проводити роботу з організації української національної армії".

варіанти відповідей
Запитання 15

Які території позначено на картосхемі червоним кольором

варіанти відповідей

Територію, на яку поширював владу Генеральний Секретаріат згідно з "Тимчасовою інструкцією"

Територію, на яку поширював владу Тимчасовий уряд згідно з "Тимчасовою інструкцією"

Територію автономної України згідно І універсалу

Територію автономної України згідно ІІ універсалу

Запитання 16

Які питання розглянув Український Національний конгрес 6-8 кавтня 1917 року

варіанти відповідей

обрання нового складу Центральної Ради з метою перетворення її на загальноукраїнську організацію

утворення Генерального військового комітету, який очолив С.Петлюра

створення першого уряду-Генерального Секретаріату

обговорення різноманітних аспектів національно-територіальної автономії

потреба українізації царської армії та формування 1 українського полку ім.Б.Хмельницького

Запитання 17

Яка з україських партій була наймасовішою за доби Української революції

варіанти відповідей

УПСР на чолі з Грушевським

УСДРП на чолі з Винниченком

УНП на чолі з Міхновським

УПСФ С.Єфремов

Запитання 18

Хто з перелічених діячів увійшов до складу Генерального Секретаріату, створеного 28 червня 1917 року (4 особи)

варіанти відповідей

С.Єфремов

М.Грушевський

С.Петлюра

П. Христюк

В.Винниченко

Є.Чикаленко

М.Міхновський

Запитання 19

Поставте події в хронологічній послідовності

А. Проголошення ІІ Універсалу

Б. І Військовий зїзд

В. Тимчасова інструкція для Генерального Секретаріату

Г. Український Національний Конгрес

варіанти відповідей

АВБГ

ГБАВ

ГАВБ

ВАБГ

Запитання 20

З якого документу взято уривок:

1. На час до вирішення справи про місцеве врядування

Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим

органом тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, которого

призначає тимчасовий уряд по пропозиціям Центральної Ради.

2. Уповноваження Генерального Секретаріату поширюються на

губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і

Чернігівську


варіанти відповідей

ІІ універсал

Тимчасова інструкція для Генерального Секретаріату

Статут вищого управлінняУкраїни

І універсал

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест