Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Епоха Просвітництва»

Тест виконано: 1 раз
40 запитань
Запитання 1

Батьківщиною Просвітництва вважається


варіанти відповідей

США

Франція

Англія

Німеччина

Запитання 2

Кого з названих осіб називали "коронований філософ"?

варіанти відповідей

Фрідріх Вільгельм I

  

Фрідріх I


  

Фрідріх Вільгельм II

  

Фрідріх II

Запитання 3

Період правління якого монарха називали «золотим віком» Російської імперії? 

варіанти відповідей

Єлизавети Петрівни

  

Анни Іванівни


  

Катерини II

 

 Петра III

Запитання 4

Яка територія, що входила до володінь австрійських Габсбургів, була захоплена Пруссією за правління короля Фрідріха ІІ?

варіанти відповідей

Сілезія

  

Бранденбург

  

Чехія


  Баварія

Запитання 5

Між якими групами точилася боротьба за владу у період Просвітництва?

варіанти відповідей

між селянами та робітниками


  між церквою та монархом

  

між дворянами та буржуазією

  

між бідними та багатими

Запитання 6

Як називалися великі землеробські господарства в англійських колоніях?

варіанти відповідей

Фазенди

  

Мануфактури

 

 Фільварки

 

 Плантації

Запитання 7

Назвіть трьох французьких мислителів, філософів епохи Просвітництва.

варіанти відповідей


Д. Дідро

  

Д. Локк

 

 Ш. Монтеск'є


 

Й. Гете Ж.-Ж. Руссо Вольтер

Запитання 8

Оберіть правильне твердження.

Аграрна революція - це...

варіанти відповідей

перехід від ручної праці до машинної

перехід від мануфактури до заводів та фабрик

культурний рух, який грунтувався на гуманізмі

перехід від натурального до товарного виробництва в сільському господарстві, ліквідація дрібних селянських господарств і зосередження землі в руках великих землевласників, орендарів.

Запитання 9

Як називалися великі землеробські господарства в англійських колоніях?

варіанти відповідей

Фазенди

  

Мануфактури

 

 Фільварки

 

 Плантації

Запитання 10

Коли північноамериканські колонії Англії проголосили Декларацію незалежності? 

варіанти відповідей

 1774 р.

  

1776 р.

  

1781 р.

  

1783 р.

Запитання 11

Установіть відповідність між іменем філософа епохи Просвітництва та назвою його твору:

1. Шарль Луї-Монтеск'є

2. Жан-Жак Руссо

3. Вольтер

4. Іммануїл Кант

а) "Філософські листи"

б) "Про дух законів"

в) "Критика чистого розуму"

г) "Сповідь"

варіанти відповідей

1 - г, 2 - а, 3 - б, 4 - в

1 - в, 2 - а, 3 - г, 4 - б

1 - а, 2 - в, 3 - г, 4 - б

1 - б, 2 - г, 3 - б, 4 - а

Запитання 12

У другій половині 18 століття ослаблена постійними шляхетськими чварами Польська держава стала об'єктом втручання могутніх сусідів - ...

варіанти відповідей

Австрії

Пруссії

Росії

Франції

Англії

США

Запитання 13

В якому році відбувся перший поділ Польщі?

варіанти відповідей

1772р.

1793р.

1794р.

1795р.

Запитання 14

В якому році відбувся другий поділ Польщі?

варіанти відповідей

1772р.

1793р.

1794р.

1795р.

Запитання 15

В якому році відбувся третій поділ Польщі?

варіанти відповідей

1772р.

1793р.

1794р.

1795р.

Запитання 16

Оберіть хронологічні рамки російсько-турецької війни.

варіанти відповідей

1768-1774рр.

1768-1772рр.

1772-1794рр.

1756-1763рр.

Запитання 17

Оберіть хронологічні рамки Семилітньої війни.

варіанти відповідей

1768-1774рр.

1768-1772рр.

1772-1794рр.

1756-1763рр.

Запитання 18

В якому році була прийнята Конституція США?

варіанти відповідей

1780р

1785р.

1787р.

1795р

Запитання 19

В якому році було прийнято Декларацію незалежності США?

варіанти відповідей

1780р

1785р.

1787р.

1776р.

Запитання 20

В якому році Англія визнала незалежність США?

варіанти відповідей

1780р

1785р.

1783р.

1776р.

Запитання 21

В якому році Конституція США була доповнена гарантіями демократичних свобод - Біллем про права ?

варіанти відповідей

1780р

1785р.

1787р.

1789р.

Запитання 22

Хто з названих осіб став першим королем Пруссії?

варіанти відповідей

Фрідріх Вільгельм І

Фрідріх Вільгельм ІІ

Фрідріх І

Фрідріх ІІ

Запитання 23

Який документ давав право Марії Терезії посісти австрійський престол?

варіанти відповідей

Прагматична санкція

Білль про права

Велика ремонстрація

Золота булла

Запитання 24

Широка ідейна течія, яка відображала антифеодальні, антиабсолютистські настрої освіченої частини населення у ІІ половині 17-18 ст. Представники цієї течії вважали метою суспільства людське щастя, шлях до якого - переустрій суспільства відповідно до розуму; були прихильниками теорії природного права. Про яку течію йде мова?

варіанти відповідей

Просвітництво

Секуляризація

Гуманізм

Відродження

Запитання 25

Хто був засновником французької класичної трагедії?

варіанти відповідей

П.Корнель

Н.Пуссен

Ж-Б.Мольєр

Д.Дефо

Запитання 26

Найвідомішим представником німецького Просвітництва був ...

варіанти відповідей

П.Корнель

Н.Пуссен

Ж-Б.Мольєр

Д.Дефо

І.Кант

Запитання 27

Наприкінці 18 століття в Європі розпочинається ..., тобто перехід від мануфактурного виробництва до фабричного, від ручної праці до машинної.

варіанти відповідей

Промислова революція

Огородження

Секуляризація

Реформація

Запитання 28

Хто у 1784р. винайшов принципово новий ткацький верстат?

варіанти відповідей

Е.Картрайт

І.Кант

Дж.Уатт

Дж.Стефенсон

Запитання 29

Який винахіднк створив парову машину?

варіанти відповідей

Е.Картрайт

І.Кант

Дж.Уатт

Дж.Стефенсон

Запитання 30

Хто був першим президентом США?

варіанти відповідей

Дж.Вашингтон

Т.Джефферсон

Дж.Адамс

Б.Франклін

Запитання 31

Який винахід поклав початок промисловому перевороту в Англії

варіанти відповідей

паровий двигун

прядка “Дженні”

механічний ткацький верстат

водяний двигун

Запитання 32

Оберіть представників доби Просвітництва

варіанти відповідей
Запитання 33

Промисловий переворот -це

варіанти відповідей

 політика активного втручання держави в економіку із метою накопичення золота в державній скарбниці

 економічна політика держави, спрямована на захист національної економіки.

 організація виробництва, що грунтується на використанні капіталу для отримання прибутку

 перехід від ручної праці до машинної, від мануфактури до фабрики.

Запитання 34

Серед мислителів епохи Просвітництва виділяються французькі філософи :

варіанти відповідей

Ш. Монтеск'є

І.Ньютон

Й. Гете

Д. Локк

Запитання 35

1.Одна відповідь. Політика, здійснювана у XVIII столітті в деяких європейських монархічних державах. Її змістом було знищення або перетворення «згори» найбільш застарілих феодальних порядків. Монархи, які здійснювали цю політику, зображували своє правління як союз королів і філософів це- ?

варіанти відповідей

Освічений абсолютизм

Освічена монархія

Освітня реформа

Конституційна монархія


Запитання 36

Принцип поділу трьох гілок влади ввів

варіанти відповідей

Жан-Жак Руссо

Дені Дідро

Вольтер

Шарль Монтеск'є 

Запитання 37

Що надають природні права?

варіанти відповідей

Право на життя, свободу та щастя

Право на життя та свободу вибору

Право на життя, свободу та рівність

Право на життя та рівність

Запитання 38

Який період в історії Європи названий добою Просвітництва?


варіанти відповідей

XV ст.

XVI ст.

XVII ст.

XVIII ст.

Запитання 39

Оберіть правильне твердження.

Аграрна революція - це...

варіанти відповідей

перехід від ручної праці до машинної

перехід від мануфактури до заводів та фабрик

культурний рух, який грунтувався на гуманізмі

перехід від натурального до товарного виробництва в сільському господарстві, ліквідація дрібних селянських господарств і зосередження землі в руках великих землевласників, орендарів.

Запитання 40

Що робили правителі Європи з церковним майном у XVIII столітті?

варіанти відповідей

 Проводили секуляризацію

Проводили інфентаризацію

Проводили приватизацію

Проводили націоналізацію

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест