14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Урок контролю навчальних досягнень учнів з теми: "США та Канада у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст."

Додано: 16 травня 2020
Предмет: Всесвітня історія, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Назвіть підсумки Другої світової війни для США (оберіть всі можливі варіанти)

варіанти відповідей

США виробляли майже половину світовой промислової продукції

США не зазнали В Другій світовій війні тяжких втрат і отримали величезні вигоди

США зазнали в Другій світовій війни тяжких втрат

США посилили політичні позиції в світі

Запитання 2

Назвіть наслідки Другої світової війни для Канади

варіанти відповідей

Канада перетворилася не індустріальну державу

Канада втратила частину своїх територій

Відбулось значне зменщення кількості населення

Відбулось економічне зростання

Зросла кількість населення

Запитання 3

Після Другої світової війни у Сполучених Штатах продовжувала успішно функціонувати історично сформована двопартійна система.

Які дві партії поперемінно були при владі?

варіанти відповідей

Республіканська та ліберальна

Ліберальна та консервативна

Республіканська та демократична

Консервативна та демократична

Запитання 4

За формою державного правління Канада є....

варіанти відповідей

конституційною монархією

президентсько-парламентською республікою

абсолютною монархією

парламентсько-президентською республікою

Запитання 5

Назвіть термін, що використовувався в роки «холодної війни» для характеристики світу, розділеного протистоянням між комуністичною та демократичною системами.

варіанти відповідей

Біполярний світ

Маккартизм

Глобалізація

Запитання 6

Що таке "Доктрина Трумена"?

варіанти відповідей

широкомасштабна антикомуністична й антирадянська кампанія

зовнішньополітична програма «стримування» СРСР у всьому світі.

програма економічної допомоги Європі після Другої світової війни.

Запитання 7

Назвіть причини сепаратистського руху у провінції Квебек

варіанти відповідей

Відносна національна однорідність населення провінції – понад 80% франко-канадці.

Засилля англійської мови у всіх сферах життя, культурі, освіті

Сепаратистські прагнення франко-канадської еліти

Домінування англо-канадців в економічному житті провінції

Соціальна нерівність між англо-канадцями і франко-канадцями

Запитання 8

 Дайте визначення внутрішньополітичного курсу президентської адміністрації Джона Кеннеді

варіанти відповідей

Рейганоміка

Нові рубежі

Велике суспільство

Нова економічна політика

Запитання 9

"Рейганоміка" передбачала:

варіанти відповідей

Підтримка приватної ініціативи

Зменшення податків, залучення інвестицій.

Скорочення бюджетних видатків

Стимулювання капіталовкладень до наукомістких галузей

Повне оновлення промислового потенціалу США

Запитання 10

Визначте напрямки зовнішньополітичного курсу Канади наприкінці ХХ - на початку ХХІ століття

варіанти відповідей

Канада виконує роль посередника у відносинах США і СРСР та США з країнами "третього світу"

Канада брала активну участь у врегулюванні регіональних конфліктів

Зовнішньополітичний курс знаходиться у тіні Великобританії та США

Військові контингенти Канади беруть участь у миротворчій діяльності ООН у багатьох гарячих точках планети.

Запитання 11

"Нова економічна філософія" Б. Клінтона передбачала:

варіанти відповідей

збільшення кількості робочих місць через розвиток системи освіти, професійної підготовки, системи господарських робіт;

створення пільг і стимулів для приватних інвесторів

житлове будівництво.

цільові капіталовкладення в найважливіші галузі господарства

замороження державних видатків для ліквідації зовнішнього боргу.

Запитання 12

Що таке "План Маршалла"?

варіанти відповідей

зовнішньополітична програма США після Другої світової війни

програма економічної допомоги Європі після Другої світової війни

боротьба з комуністичним проникненням та шпигунством на користь СРСР

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест