14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Урок контролю навчальних досягнень учнів з теми: "США у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст."

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Всесвітня історія, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Назвіть підсумки Другої світової війни для США (оберіть всі можливі варіанти)

варіанти відповідей

США виробляли майже половину світовой промислової продукції

США зазнали в Другій світовій війни тяжких втрат

США не зазнали В Другій світовій війні тяжких втрат і отримали величезні вигоди

США посилили політичні позиції в світі

Запитання 2

Після Другої світової війни у Сполучених Штатах продовжувала успішно функціонувати історично сформована двопартійна система.

Які дві партії поперемінно були при владі?

варіанти відповідей

Республіканська та ліберальна

Республіканська та демократична

Ліберальна та консервативна

Консервативна та демократична

Запитання 3

Дайте визначення поняттю "маккартизм"

варіанти відповідей

зовнішньополітична програма«стримування» СРСР у всьому світі.

широкомасштабна антикомуністична й антирадянська кампанія

антиробітничий закон, який обмежував діяльність профспілок

Запитання 4

Назвіть термін, що використовувався в роки «холодної війни» для характеристики світу, розділеного протистоянням між комуністичною та демократичною системами.

варіанти відповідей

Біполярний світ

Глобалізація

Маккартизм

Запитання 5

Що таке "Доктрина Трумена"?

варіанти відповідей

широкомасштабна антикомуністична й антирадянська кампанія

зовнішньополітична програма «стримування» СРСР у всьому світі.

програма економічної допомоги Європі після Другої світової війни.

Запитання 6

Визначте напрямки внутрішньої політики Г. Трумена (оберіть всі можливі варіанти)

варіанти відповідей

Реконверсія

Солдатський біль про права

Сприяння великому бізнесу

Закон Тафта-Хартлі

Запитання 7

Визначте напрямки внутрішньої політики Д. Ейзенхауера (оберіть всі можливі варіанти)

варіанти відповідей

Сприяння великому бізнесу

Скасування закону Тафта-Гартлі

Реконверсія

Солдатський біль про права

Запитання 8

 Дайте визначення внутрішньополітичного курсу президентської адміністрації Джона Кеннеді

варіанти відповідей

Рейганоміка

Велике суспільство

Нові рубежі

Нова економічна політика

Запитання 9

"Рейганоміка" передбачала:

варіанти відповідей

Підтримка приватної ініціативи

Стимулювання капіталовкладень до наукомістких галузей

Зменшення податків, залучення інвестицій.

Повне оновлення промислового потенціалу США

Скорочення бюджетних видатків

Запитання 10

"Нова економічна філософія" Б. Клінтона передбачала:

варіанти відповідей

збільшення кількості робочих місць через розвиток системи освіти, професійної підготовки, системи господарських робіт;

цільові капіталовкладення в найважливіші галузі господарства

створення пільг і стимулів для приватних інвесторів

замороження державних видатків для ліквідації зовнішнього боргу.

житлове будівництво.

Запитання 11

Дайте визначення поняттю "Холодна війна"

варіанти відповідей

політика «стримування» СРСР у всьому світі.

нарощування гонки озброєнь, створенням воєнно-політичних блоків, економічне та політико-ідеологічне протистояння США та СРСР

тимчасове припинення воєнних дій на фронті

Запитання 12

Що таке "План Маршалла"?

варіанти відповідей

зовнішньополітична програма США після Другої світової війни

програма економічної допомоги Європі після Другої світової війни

боротьба з комуністичним проникненням та шпигунством на користь СРСР

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест